Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

GYÓGYULÁS A RÁKBÓL

Kinyomoztuk a rákbetegségek ellen is nagy százalékban hatásos, eddig eltitkolt izraeli gyógymódot

Ez, a Tórában és a Talmudban is már szereplõ (Mózes II. 23., 20-33., V., 7., 2, 22, Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. lap), a zsidó orvosok által a világfõrabbi parancsára a nem zsidók elõl eltitkolt hatásos gyógymód*, amivel kemoterápia nélkül, 98%-os sikerrel gyógyítják a saját rákbetegeiket, nem lehet más, mint a következõ, s már többen beismerték, hogy igy van:

A gyógymód a következõ: Infúzióval, ahogyan a zsidókat gyógyítják, vagy ha erre nem sikerül orvost találni, akkor a szájon át, ilyenkor teljesen mellõzve minden ételt és egyéb italt azért, hogy a tiszta desztillált víz minél kevesebb anyagot oldhasson, mielõtt bejuthat a vérbe, 3-4 napig, kb. 3 óránként, 4 dl tiszta desztillált vizet kell egyszerre, gyorsan bejuttatni a vérbe. Esetenként 4 dl-t, vagyis összesen kb. 3,5 litert naponta. Ügyelni kell a pontos ütemezésre, be kell állítani egy idõzítõ jelzõórát Minden 10-15 liter desztillált víz bejuttatása után helyre kell állítani a testfolyadékok élettanilag optimális (fiziológiás) víz/NaCl arányámeg kell, meg kell szüntetni a tiszta desztillált víz és a közben nem evés következtében keletkezett relatív NaCl hiányt. Infúziós gyógykúra esetén úgy, hogy csak tiszta konyhasót tartalmazó desztillált vizet (pl. SALSOLA infúziós oldat) juttatnak be, és/vagy szájon át megfelelõ mennyiségû NaCl konyhasót tartalmazó, de korlátozott káliumtartalmú, és egyéb káros vegyszerektõl is mentes kenyéret, és/vagy vegetáriánus ételt esznek, amelyeket tiszta NaCl konyhasóval kellõen megsóztak. Az immunrendszert túlterhelõ húsevést õrökre ajánlatos teljesen elhagyni. Mindazok, akik a vegetáriánus ételeket, zöldségeket tiszta NaCl konyhasóval megfelelõen megsózva, vagyis a nátrium/kálium egyensúlyt ezáltal fenntartva eszik, ne csak hogy nem lesznek nátriumhiányosak, de egy idõ mûlva undorítónak éreztetik a döghusokat. Akik nem sózzák tiszta, kállisómentes NaCl konyhasóval, a sokkal több káliumot, mint nátriumot tartalmazó vegetáriánus ételeket, azok egy idõ múlva vágyakozni fognak a sózott húsételekre, mivel korábban azzal pótolták a szervezetük által elveszített konyhasót. Valójában nem a húst, hanem a konyhasót kívánják. Azok méginkább azt hiszik, hogy a hústól lettek jobban, akiket a természetgyógyászok elriasztottak a sózott kenyér, sózott tészta fogyasztástól is, ami a másik konyhasó pótlási lehetõségük volt. A desztilláltvíz- kúrát, idõnkénti infúziós tápanyag bejuttatásokkal, és/vagy a Dr. O.Z.A Hanish által leírt orvosi desztilláltvíz kúra szabályai szerinti könnyû diétával célszerû párosítani, azért hogy a kóros súlyvesztést elkerülhessük. A desztillált víz azáltal szünteti meg a rákos daganatokat, hogy a már legyengült membránú rákos, gyulladásos, stb. sejtekbõl könnyen kioldja a káliumot és ezáltal megsemmisíti õket. Így a beteg sejtek helyét a szomszédos egészséges sejtek osztódása folytán létrejött hibátlan sejtek foglalhatják el. A daganatok csökkenését, eltûnését a szokásos megjelenítõ mérésekkel kell, ill. lehet nyomon követni. A Dr. O.Z.A. Hanish által leírt, étkezéses orvosi desztilláltvíz kúra leírása az 1. sz. Email-konyvemben is megtalálható.

Verõce, 2012. szeptember 1.

Tejfalussy András

 

Forrás: www. aquanet-apla.atw.hu

 

HASZNOS WEBLAPOK:

http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/tudomany/egeszseg/1918-orvosi-desztillaltviz-kura-dr-o-z-a-hanishtol

http://tiszohu1.megacp.hu/wp-content/uploads/2011/07/rakbetegseg-elleni-tenyleges-gyogymod-ta-121102.pdf

http://www.tejfalussy.com/

http://tisztaso.hu/

http://www.desztvizhonlap2.atw.hu/

DESZTILLÁLÓ KÉSZÜLÉK HÁZILAG

http://www.zoldhaz.info/desztill%C3%A1l%C3%B3-k%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9k

DR. WEIXL-VÁRHEGYI LÁSZLÓ:  Lakossággyérítés magyar állami segédlettel

http://www.youtube.com/watch?v=5yy_ZtRuBhk

 

 

„Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak." 

(Jakab 4:17). 

 

A Babilóni Talmudból:

Betegség alatt az epét kell érteni még pedig azért mert 83 betegségnek van kitéve : " a betegség" szó ugyanis ezt a számot adja. 

De elűzi mindezt egy sós-kenyér és rá egy korsó (desztillált) víz.

 

Izrael országa esővizet (desztillált vizet) iszik ..az egész világ pedig a maradékot.

 

 

"A barmok és a szamarak, a melyek a földet szántják, sózott abrakkal élnek, a melyet megszórtak lapáttal és villával."

(Ésaiás 30:24.)

 

"20 Ímé én Angyalt bocsátok el te elõtted, hogy megõrízzen téged az útban, és bevigyen téged arra a helyre, a melyet elkészítettem.

21 Vigyázz magadra elõtte, és hallgass az õ szavára; meg ne bosszantsd õt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van õ benne.

22 Mert ha hallgatándasz az õ szavára; és mindazt megcselekedénded, a mit mondok: akkor ellensége lészek a te ellenségeidnek, és szorongatom a te szorongatóidat.

23 Mert az én Angyalom te elõtted megyen és beviszen téged az Emoreusok, Khitteusok, Perizeusok, Kananeusok, Khivveusok és Jebuzeusok közé, és kiirtom azokat.

24 Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat, és ne cselekedjél az õ cselekedeteik szerint; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze bálványaikat.

25 És szolgáljátok az Urat a ti Istenteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom ti közûletek a nyavalyát.

26 El sem vetél, meddõ sem lesz a te földeden [semmi]; napjaid számát teljessé teszem.

27 Az én rettentésemet bocsátom el elõtted, és minden népet megrettentek, a mely közé mégy, és minden ellenségedet elfutamtatom elõtted.

28 Darazsat is bocsátok el elõtted, és kiûzi elõled a Khivveust, Kananeust és Khitteust.

29 De nem egy esztendõben ûzöm õt ki elõled, hogy a föld pusztává ne legyen, és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.

30 Lassan-lassan ûzöm õt ki elõled, míg megszaporodol és bírhatod a földet.

31 És határodat a veres tengertõl a Filiszteusok tengeréig vetem, és a pusztától fogva a folyóvízig: mert kezeitekbe adom annak a földnek lakosait, és kiûzöd azokat elõled.

32 Ne köss szövetséget se azokkal, se az õ isteneikkel.

33 Ne lakjanak a te földeden, hogy bûnbe ne ejtsenek téged ellenem: mert ha az õ isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked."

(Mózes II. 23: 20-33.)

 

Népírtási Feladat!

" És adja õket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és megvered õket: mindenestõl veszítsd ki õket; ne köss velök szövetséget, és ne könyörülj rajtok."

"És lassan-lassan kiûzi az Úr, a te Istened e népeket te elõled. Nem lehet õket hirtelen kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened!"

(Mózes V. 7:2 . 22.)Read more: http://szeretet.hupont.hu/319#ixzz2v5j8Lz3c 

 

2008.12.25.-én indítottuk a

 szeretet.hupont.hu honlapunkat

 Isten dicsőségére! Jézus nevében!

4 év alatt 391 ezer 687 megtekintés történt!

Hallelu Jah Jézus! Ámen.

 

ÉL AZ ÚR!

 

 "Dicsérjétek az Urat!

 Adjatok hálát  az Úrnak, mert jó;

 mert az Ő kegyelme örökkévaló ."

Zsoltárok 106:1.


Jeshua ha Massiah !

 Jézus a Megváltó

 Üdvözítőnk!


" Mert tetszett az Atyának,

 hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség.  "

Kolosse 1:19.

 

 Simeon bizonyságtétele


"És ímé volt Jeruzsálemben egy ember,

 akinek neve Simeon,

 és ez az ember igaz és istenfélő volt,

 aki várta az Izráel vigasztalását,

 és a Szent Szellem volt őrajta.

 

  És kijelentetett néki a Szent Szellem által,

 hogy addig halált nem lát,

 amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát.

 

 És ő a Szellem indításából a templomba méne,

 és mikor a gyermek Jézust bevitték szülei,

 hogy  érette a törvény szokása szerint

 cselekedjenek,

 

Akkor ő karjaiba vevé őt, és áldá az Istent, és

 monda:

 

 Mostan bocsátod el, Uram, a Te szolgádat,

 a Te beszéded szerint, békességben:

 

 Mert látták az én szemeim

 a Te üdvösségedet,

 Amelyet készítettél minden népeknek

 szeme láttára;

 Világosságul a pogányok megvilágosítására,

 és a Te népednek, az Izráelnek dicsőségére.

 

József pedig és az Ő anyja csodálkozának azokon,

 amiket Őfelőle mondottak.

 

És megáldá őket Simeon, és monda Máriának,

 az Ő anyjának:

 

Ímé ez vettetett sokaknak elestére

 és feltámadására az Izráelben; és jegyül,

 akinek sokan ellene mondanak;

 

 Sőt a Te lelkedet is általhatja az éles tőr;

 hogy sok szív gondolatai

 nyilvánvalókká legyenek."

 Lukács evangéliuma 2:25-35.


" Mondják hát, akik félik az Urat,

 hogy az Ő kegyelme örökkévaló !"

Zsoltárok 118:4.


Hozsanna! Hallelu Jah! Ámen.

 

SHALOM.

Áldjuk Ábrahám népét!

 

ÁMEN.

 

JÉZUS A MI URUNK !

 

" És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, 

 Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.

 Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság
és minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:

 És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte a Gyülekezetnek fejévé,

 Mely az Ő Teste, teljessége Őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel."

 

Efézus 1:19-23.

 

Én a Krisztussal együtt ülök a mennyekben.

 Én Krisztus Testének tagja vagyok

 rész szerint.

 Az ellenség minden ereje a lábam alatt van!

 

 

Dicsőség Istennek a szeretet.hupont.hu weboldalunkon a Hupont.hu csapatának köszönhetően 41 nyelven olvashatod az Élő Igét.

 Áldja meg őket az Úr bőségesen.

 Jézus nevében! Ámen.

 

"Mert  mit  mondjak?  Csakhogy  bármi  módon,  akár színből,  akár  szívből,  a
Krisztus  prédikáltatik:  és  én  ennek  örülök,  sőt örülni  is  fogok."

 Filippi 1:18.

 

   "HANEM KERESSÉTEK ELŐSZÖR ISTENNEK ORSZÁGÁT,ÉS AZ Ő IGAZSÁGÁT;ÉS EZEK MIND MEGADATNAK NÉKTEK."

 Máté Evangéliuma 6:33.

 

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KIRÁLYSÁGÁT!

 

"Mindenki, akiben lehelet van,

 dicsérje az Urat!

 Dicsérjétek az Urat!"

 - Zsoltárok 150:6

 

 IGEN ÉS ÁMEN.

 

 http://videa.hu/videok/emberek-vlogok/a-szeretet-csalad-ima-jezus-ceLDU7YcFMgzzx6y

 

 "És  az  Ige  testté  lett  és  lakozék
miközöttünk  és  láttuk  az  Ő  dicsőségét,  mint  az  Atya egyszülöttjének  dicsőségét, aki  teljes  volt  kegyelemmel  és igazsággal."

 

                      János  Evangéliuma  1:14.

s1030132.jpg

 

Jézus megkenetése Betániában

 

"És mikor Jézus Betániában,

 a poklos Simon házánál volt,

 Méne hozzá egy asszony, akinél drága kenetnek

 alabástrom szelencéje volt, és az Ő fejére tölté,

 amint az asztalnál ül vala.

 

Látván pedig ezt az Ő tanítványai, bosszankodának,

 mondván: Mire való ez a tékozlás?

 Mert eladhatták volna ezt a kenetet nagy áron, 

 és adhatták volna a szegényeknek.

 

Mikor pedig ezt eszébe vette Jézus, monda nékik:

 Miért bántjátok ezt az asszonyt?

 Hiszen jó dolgot cselekedett énvelem.

 Mert a szegények mindenkor veletek lesznek,

 de én nem leszek mindenkor veletek.

 

Mert hogy ő ezt a kenetet testemre töltötte,

 az én temetésemre nézve cselekedte azt.

 

 Bizony mondom néktek:

 Valahol az egész világon

 prédikáltatik az Evangélium,

 amit ez énvelem cselekedék,

 az is hirdettetik az ő emlékezetére."

 

Máté Evangéliuma 26:6-13.

 

 AZ ISTEN AZ, AKI MUNKÁLJA BENNÜNK MIND AZ AKARÁST,

 MIND A CSELEKVÉST AZ Ő JÓKEDVÉBŐL.

 JÉZUS NEVÉBEN AZ Ő DICSŐSÉGÉRE MINDÖRÖKKÉ.

 IGEN ÉS ÁMEN.

 HALLELU JAH!

 SHALOM.

 

s1030230.jpg

 Bálint  Anita  és  Bálint  István  János 

 pásztorok

 Jeruzsálemben  a  Siratófalnál

 Hungary Magyarország

 

MINDKETTEN E VILÁGON  ISTEN ÁLTAL FELKENT PÁSZTOROK VAGYUNK!

ISTEN SZENT IGÉJE ALAPJÁN

 JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK SZOLGÁLÓI VAGYUNK.

 IGEN ÉS ÁMEN!

 MINDEN DICSŐSÉG ISTENÉ!

 IGEN ÉS ÁMEN!

 

  Ajándékok Krisztus Testének építésére

 " Ezért mondja az Írás: Fölmenvén
a magasságba, foglyokat vitt fogva,
és adott ajándékokat az embereknek.

 Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is szállott
a föld alsóbb részeire?

 Aki leszállott vala, ugyanaz, aki fel
is ment, feljebb minden egeknél, hogy
betöltse a mindenséget.

  És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket
pedig pásztorokul és tanítókul:

 Szolgálat munkájára tökéletesítve a szenteket, a Krisztus Testének
építésére:

 Míg eljutunk mindnyájan az
Isten Fiában való hitnek és az Ő
megismerésének egységére, érett
férfiúságra, a Krisztus teljességével
ékeskedő kornak mértékére,

 Hogy többé ne legyünk gyermekek, akik mindenféle tanítás szelében
ide−oda hányódnak és sodródnak az
emberek álnokságától, tévútra csábító
ravaszságától, "

 "Az ördögnek pedig ne adjatok helyet. "

 "És meg ne szomorítsátok az
Istennek Szent Szellemét, akivel meg
lettetek pecsételve a megváltás napjára."

 EFÉZUS 4: 8-14, 27, 30.

 

OLVASD HANGOSAN, MONDD KI A TE SZÁDDAL!

 

"Mert ha a te száddal vallást teszel

 az Úr Jézusról,

 és szívedben hiszed,

 hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból,

 üdvözülsz.

 

 Mert szívvel hiszünk a megigazulásra,

 szájjal teszünk pedig vallást

 az üdvösségre." 

 Róma 10: 9-10.

 

KÉRD MEG JÉZUST, HOGY KÖLTÖZZÖN A SZÍVEDBE!

 

DRÁGA ÚR JÉZUS!

 ÉN HISZEM A SZÍVEMBEN

 ÉS MEGVALLOM A SZÁMMAL,

 HOGY TE VAGY ISTENNEK FIA.

 TE AZ ÉN BŰNEIMÉRT HALTÁL MEG!

 ÉRTEM TÁMASZTOTT FEL ISTEN

 HARMADNAPON A HALÁLBÓL,

 HOGY ÚJBÓL ISTEN GYERMEKE LEHESSEK.

 

 DRÁGA ÚR JÉZUS!

 KÉRLEK KÖLTÖZZ A SZÍVEMBE!

 LEGYÉL AZ ÉN URAM, MEGVÁLTÓM,

 GYÓGYÍTÓM, ÜDVÖZÍTŐM ÉS SZABADÍTÓM!

 

KIJELENTEM HITTEL ÉS HATALOMMAL:

 JÉZUS!

 TE VAGY AZ ÉN URAM, MEGVÁLTÓM,

 GYÓGYÍTÓM, ÜDVÖZÍTŐM ÉS SZABADÍTÓM!

 

 KÖSZÖNÖM URAM, ISTENEM JÉZUS NEVÉBEN,

 HOGY ÚJBÓL A TE SZENT GYERMEKED VAGYOK,

 HOGY ÖRÖK ÉLETEM VAN KRISZTUS JÉZUSBAN!

 A TE IGÉD ÁLTAL!

 

ÚJJÁSZÜLETTEM KRISZTUSBAN,

 MERT AZ Ő SZENT VÉRE

 MEGTISZTÍTOTT MINDEN BŰNTŐL!

 

KÖSZÖNÖM ABBÁ ATYÁM, MINDENHATÓ ISTENEM,

 HOGY ELTÖRÖLTED A BŰNEIMET!

 

SZERETLEK MINDENHATÓ ISTENEM!

 MINDEN DICSŐSÉG A TIÉD!

 JÉZUS NEVÉBEN!

 ÁMEN!

 HALLELU JAH JÉZUS!

 

"Jézus pedig monda néki: Kövess
engem, és hagyd, hogy a halottak
temessék el az ő halottaikat."

 Máté 8:22.

 

"Monda néki Jézus: Én vagyok az
út, az igazság és az élet; senki sem
mehet az Atyához, hanemha énáltalam. "

 János 14:6.

 

DICSŐSÉG ISTENNEK!

 ABBÁ ATYÁNK!

 JÉZUS SZENT NEVÉBEN!

 HALLELU JAH!

 

JÉZUS KÖVETÜNK TÉGED!

 IGEN ÉS ÁMEN!

 JÉZUS A MI URUNK!

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 37
Tegnapi: 145
Heti: 37
Havi: 2 796
Össz.: 901 573

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 1. Főoldal 2008.12.25.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: szent szellem ima - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »