Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

JÁNOS APOSTOL
MÁSODIK LEVELE

Köszöntés

valentine-day-flowers.jpg

1. A presbiter a kiválasztott asszony−
nak és az ő gyermekeinek, akiket én
igazán szeretek, és nem csak én,
hanem mindenki, aki megismerte az
igazságot.
2Thess. 2,13. 1Pét. 5,1. 1Ján. 3,18.
2. Az igazságért, amely megmarad
bennünk, és velünk lesz mindörökké:

3. Kegyelem, irgalom, békesség le−
gyen veletek az Atya Istentől és az Úr
Jézus Krisztustól, az Atyának Fiától
igazsággal és szeretettel.

4. Felettébb örültem, hogy olyanokat
találtam gyermekeid között, akik az
igazságban járnak, amint a paran−
csolatot vettük az Atyától.
3Ján. 3.

Járjunk az Ő parancsolatai szerint

5. És most kérlek téged, asszonyom,
nem mintha új parancsolatot írnék né−
ked, hanem, amelyet kezdettől fogva
vettünk, hogy szeressük egymást!

6. És ez a szeretet, hogy járjunk az Ő
parancsolatai szerint. Ez a parancsolat,
amint kezdettől fogva hallottátok, hogy
abban járjatok. Ján. 15,12. 1Ján. 2,7. 24.

Óvás a tévtanítóktól

7. Mert sok hitető jött e világra, akik
nem vallják Jézust testben megjelent
Krisztusnak. Ez a hitető és az
antikrisztus.
1Ján. 2,19. 22. 4,1. 2.
8. Vigyázzatok magatokra, hogy el
ne veszítsük, amit munkáltunk, ha−
nem teljes jutalmat nyerjünk.

Gal. 3,4. Jel. 2,25. 3,11.
9. Aki továbbmegy és nem marad
meg a Krisztus tanítása mellett, annak
egynek sincs Istene. Aki megmarad
a Krisztus tanítása mellett, mind az
Atya, mind a Fiú az övé.

Róm. 16,17. 1Kor. 15,11. 2Tim. 3,5.
10. Ha valaki elmegy hozzátok és nem
ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok azt
be házatokba, és azt ne köszöntsétek;
11. Mert aki köszönti azt, részes
annak gonosz cselekedeteiben.
12. Sok írnivalóm volna néktek, de
nem akartam papírossal és tintával,
hanem reménylem, hogy elmegyek
hozzátok, és szemtől szembe beszél−
hetünk, hogy örömünk teljes legyen.
13. Köszöntenek téged a te kiválasz−
tott nőtestvéred gyermekei. Ámen.


JÁNOS APOSTOL HARMADIK LEVELE

Köszöntés Gájusnak

jesuswaterfall.gif

1. A presbiter a szeretett Gájusnak,
akit én igazán szeretek. Csel. 19,29. 20,4.
2. Szeretettem, mindenek felett azért
imádkozom, hogy gyarapodhassál
és jó egészségben légy, mint ahogy a
lelked is gyarapodik.
Róm. 12,2. 1Pét. 1,9.
3. Mert felettébb örültem, amikor
atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te
igazságodról, úgy, amint te az igazság−
ban jársz. 2Ján. 4.
4. Nincs annál nagyobb örömöm,
mint amikor hallom, hogy az én gyer−
mekeim az igazságban járnak. 1Kor. 4,15.

Munkatárssá lenni az igazságban

5. Szeretett barátom, hűen cselekszel
mindenben, amit az atyafiakért, és
pedig az idegenekért teszel, Luk. 12,42.
6. Akik bizonyságot tettek a te szere−
tetedről a gyülekezet előtt; akiket jól
teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz
útjukra.
7. Mert az Ő nevéért keltek útra, sem−
mit sem fogadván el a pogányoktól;
1Kor. 9,14. 15. 2Kor. 11,7. 12,13.
8. Nékünk azért be kell fogadnunk
az ilyeneket, hogy munkatársai lehes−
sünk az igazságnak.
1Kor. 3,9.

Ne a rosszat kövessük, hanem a jót

9. Írtam a gyülekezetnek; de Diotre−
fesz, aki elsőséget kíván közöttük, nem
fogad el minket.
10. Ezért, ha odamegyek, felemlítem
az ő dolgait, amelyeket cselekszik,
hogy gonosz szavakkal szólt ellenünk;
sőt nem elégedett meg ezzel, hanem
még az atyafiakat sem fogadja be, és
akik ezt akarnák, azokat akadályozza,
és az egyházból kiveti.
11. Szeretett barátom, ne a rosszat
kövesd, hanem a jót. Aki jót cselek−
szik, az Istentől van; aki pedig rosszat
cselekszik, nem látta az Istent.
Zsolt. 37,27.
Ésa. 1,16. 1Thess. 5,15. 1Pét. 3,11. 1Ján. 2,29. 3,6.
12. Demeter mellett mindenki bizony−
ságot tett, maga az igazság is; de mi is
bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy
a mi bizonyságtételünk igaz.
1Thess. 4,12. 1Tim. 3,7.
13. Sok írnivalóm volna, de nem aka−
rok tintával és tollal írni néked:
14. Hanem reménylem, hogy csak−
hamar meglátlak téged, és szemtől
szembe beszélhetünk.
15. Békesség néked! Köszöntenek
téged a te barátaid. Köszöntsd a bará−
tainkat név szerint.

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 107
Tegnapi: 184
Heti: 107
Havi: 3 951
Össz.: 872 086

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 116. János II. és III.levele 2009.03.31.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »