Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

KÖVESS ENGEM

jesus-5.jpg


"És monda nékik: Kövessetek engem,

és én emberek halászaivá teszlek benneteket."

Máté 4:19.

s1030135.jpg

"Jézus pedig monda néki: Kövess engem,

és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat."

Máté 8:22.

23231.jpg

"És mikor Jézus onnét tovább méne, látott egy embert ülni a vámszedő

helyen, akinek Máté volt a neve, és monda néki:

Kövess engem! És az felkelvén, követé Őt."

Máté 9:9.

flying.jpg

"Ekkor monda Jézus az Ő tanítványainak:

Ha valaki énutánam akar jönni,

tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét,

és kövessen engem."

Máté 16: 24.

427205.jpg

"Monda néki Jézus:

Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat,

és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz a mennyben;

és jer és kövess engem."

Máté 19:21.


heart.jpg


"És amikor tovaméne, meglátá Lévit, az Alfeus fiát,

aki a vámszedő helyen ül vala, és monda néki:

Kövess engem. És felkelvén, követi vala Őt."

Márk 2:14.

s1030166.jpg

" A sokaságot pedig az Ő tanítványaival együtt

magához szólítván, monda nékik:

Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát,

és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem."

Márk 8:34.

live_with_jesus_forever.jpg

"Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda néki:

Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat,

és add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; és jer,

kövess engem, felvévén a keresztet."

Márk 10:21.


jesus-heaven-09.jpg


"Ezekután pedig kiméne, és láta egy Lévi nevű vámszedőt,

aki a vámnál ül vala, és monda néki:

Kövess engem!"

Lukács 5:27.

s1030282.jpg

"Mondja vala pedig mindeneknek:

Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő

keresztjét minden nap, és kövessen engem."

Lukács 9:23.

jesus20second20coming20cloudsaut-2.jpg

"Monda pedig másnak: Kövess engem.

Az pedig monda: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és

eltemessem az én atyámat."

Lukács 9:59.

large_take_my_hand.jpg

"Jézus ezeket hallván, monda néki: Még egy fogyatkozás van benned:

Add el mindenedet, amid van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed

lesz a mennyországban; és jer, kövess engem."

Lukács 18:22.


jesus_000.jpg


"A következő napon Galileába akart menni Jézus;

és találkozék Fülöppel, és monda néki: Kövess engem!"

János 1:43.

s1030673.jpg

"Aki nékem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok,

ott lesz az én szolgám is:

és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya."

János 12:26.

tj200802141036-1.jpg

"Ezt pedig azért mondá, hogy jelentse,

milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent.

És ezt mondván, szóla néki: Kövess engem!"

János 21:19.

279548192_6ea818cd5f.jpg

"Monda néki Jézus:

Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök,

mi közöd hozzá? Te kövess engem!"

János 21:22.

jesus2.jpg

"Krisztussal együtt megfeszíttettem.

Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus;

amely életet pedig most testben élek,

az Isten Fiában való hitben élem,

aki szeretett engem és Önmagát adta értem."

Galata 2:20.

jesus-teaches.jpg

"Mikor pedig még szóla a sokaságnak,

ímé, az Ő anyja és az Ő testvérei állanak vala odakint,

akarván Ővele szólni.

És monda néki valaki:

Ímé, a Te anyád és testvéreid odakint állanak,

és szólni akarnak veled.

Ő pedig felelvén, monda a hozzá szólónak:

Kicsoda az én anyám; és kik az én testvéreim?

És kinyújtván kezét az Ő tanítványaira, monda:

Ímé, az én anyám és az én testvéreim!

Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát,

az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám."

Máté 12:46-50.

halofam.jpg

"Ha valaki énhozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját,

feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit,

sőt még a maga életét is, nem lehet az én tanítványom.

És valaki nem hordozza az ő keresztjét,

és énutánam jön, nem lehet az én tanítványom."

Lukács 14: 26-27.

holy_one.jpg

"Ekkor monda Jézus az Ő tanítványainak:

Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát

és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.

Mert aki meg akarja menteni az ő életét, elveszti azt;

aki pedig elveszti az ő életét énérettem, megtalálja azt.

Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is,

de az ő élete kárt vall?

Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő életéért?

 Mert az embernek Fia eljön az Ő Atyjának dicsőségében, az Ő

angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint."

Máté 16: 24-27.

lectionco7.jpg

 "Bizony, bizony mondom néktek:

Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad;

ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.

 Aki szereti a maga életét, elveszti azt;

és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt.

Aki nékem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az

én szolgám is: és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya."

János 12:24-26.

jesuswaterfall.gif

           " És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe. 

Aki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engem,

nem méltó énhozzám;

és aki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engem,

nem méltó énhozzám."

Máté 10:36-37.

jesus_scroll.jpg

"Ő pedig monda nékik: Bizony mondom néktek,

hogy senki sincs, aki elhagyta házát, vagy szüleit, vagy testvéreit,

vagy feleségét, vagy gyermekeit az Isten országáért,

Aki sokszorta többet ne kapna ebben az időben,

a jövendő világon pedig örök életet."

Lukács 18:29-30.

valentine-day-flowers.jpg

"Aki hű a kevesen, a sokon is hű az;

és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.

 Egy szolga sem szolgálhat két úrnak:

mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti;

vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti.

Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak."

Lukács 16:10, 13.

jesus_tax.jpg

"Ő pedig monda nékik: Adjátok meg azért ami a császáré, a

császárnak, és ami az Istené, az Istennek."

Lukács 20:25.

ÁMEN

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 160
Tegnapi: 255
Heti: 1 423
Havi: 4 159
Össz.: 860 170

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 124. Kövess engem. 2009.04.08.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »