Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

A KENET

FELMUTATÁS ÉS FELKENETÉS


Alamizsna, könyörgés, böjtölés


 1.Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat
ne osztogassátok az emberek elõtt,
hogy lássanak titeket; mert különben
nem lesz jutalmatok a ti mennyei
Atyátoknál.
2. Azért mikor alamizsnát osztogatsz,
ne kürtöltess magad elõtt, ahogy a képmutatók
tesznek a zsinagógákban és az
utcákon, hogy az emberektõl dicséretet
nyerjenek. Bizony mondom néktek:
elvették jutalmukat.
3. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz,
ne tudja a te bal kezed, mit
cselekszik a te jobb kezed;
4. Hogy a te alamizsnád titkon legyen;
és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet
néked nyilván.

5. És mikor imádkozol, ne légy olyan,
mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben
és az utcák szegletein fennállva
szeretnek imádkozni, hogy lássák õket
az emberek. Bizony mondom néktek:
elvették jutalmukat.
6. Te pedig, amikor imádkozol,
menj be a te belsõ szobádba, és ajtódat
bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz,
aki titkon van; és a te Atyád, aki
titkon néz, megfizet néked nyilván.

7. És mikor imádkoztok, ne legyetek
sokbeszédûek, mint a pogányok, akik
azt gondolják, hogy az õ sok beszédükért
hallgattatnak meg.
8. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók;
mert jól tudja a ti Atyátok, mire van
szükségetek, mielõtt kérnétek tõle.

9. Ti azért így imádkozzatok: Mi
Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék
meg a Te neved;

10. Jöjjön el a Te királyságod; legyen
meg a Te akaratod, mint a mennyben,
úgy a földön is.

11. A mi mindennapi kenyerünket
add meg nékünk ma.

12. És bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
azoknak, akik ellenünk vétkeztek;

13. És ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg minket a gonosztól.
Mert tiéd a királyság és a hatalom és
a dicsõség mindörökké. Ámen!

14.Mert ha megbocsátjátok az embereknek
az õ vétkeiket, megbocsát
néktek is a ti mennyei Atyátok.
15. Ha pedig meg nem bocsátjátok
az embereknek az õ vétkeiket, a ti
mennyei Atyátok sem bocsátja meg
a ti vétkeiteket.
16.Mikor pedig böjtöltök, ne legyen
komor a nézéstek,mint a képmutatóké,
akik eltorzítják arcukat, hogy lássák
az emberek, hogy õk böjtölnek. Bizony
mondom néktek, elvették jutalmukat.
17. Te pedig mikor böjtölsz, kend
meg a te fejedet, és a te orcádat mosd
meg;
18. Hogy ne az emberek lássák böjtölésedet,
hanem a te Atyád, aki titkon
van; és a te Atyád, aki titkon néz,
megfizet néked nyilván.

Ahol a kincsetek, ott van a szívetek

19. Ne gyûjtsetek magatoknak kincseket
a földön, hol a rozsda és a moly
megemészti, és ahol a tolvajok kiássák
és ellopják;
20. Hanem gyûjtsetek magatoknak
kincseket a mennyben, ahol sem a
rozsda, sem a moly meg nem emészti,
és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el
nem lopják.
21.Mert ahol van a ti kincsetek, ott
van a ti szívetek is.

22. A test lámpása a szem. Ha azért
a te szemed tiszta, a te egész tested
világos lesz.
23. Ha pedig a te szemed gonosz,
a te egész tested sötét lesz. Ha azért a
benned lévõ világosság sötétség: mekkora
akkor a sötétség?!
24. Senki sem szolgálhat két úrnak.
Mert vagy az egyiket gyûlöli és a másikat
szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik
és a másikat megveti. Nem szolgálhattok
Istennek és a Mammonnak.
25. Azért azt mondom néktek: Ne
aggodalmaskodjatok a ti éltetek felõl,
mit egyetek és mit igyatok; sem a ti
testetek felõl, mibe öltözködjetek.
Avagy nem több-é az élet, hogynem az
eledel, és a test, hogynem az öltözet?
26. Tekintsetek az égi madarakra,
hogy nem vetnek, nem aratnak, sem
csûrbe nem takarnak; és a ti mennyei
Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal
különbek vagytok-é azoknál?
27. Kicsoda pedig az közületek, aki
aggodalmaskodásával megnövelheti
termetét egy arasszal?
28. Az öltözet felõl is mit aggodalmaskodtok?
Vegyétek eszetekbe a mezõ
liliomait, mi módon növekednek: nem
munkálkodnak, és nem fonnak;
29. De mondom néktek, hogy Salamon
minden dicsõségében sem öltözködött
úgy, mint ezek közül egy.
30. Ha pedig a mezõnek füvét, amely
ma van, és holnap kemencébe vetik, így
ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é
titeket, ti kicsinyhitûek?
31. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és
ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit
igyunk? vagy:Mivel ruházkodjunk?
32. Mert mindezeket a pogányok
kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei
Atyátok, hogy mindezekre szükségetek
van.

33. Hanem keressétek elõször Isten
országát, és az Õ igazságát; és
ezek mind megadatnak néktek.

34. Ne aggodalmaskodjatok tehát a
holnap felõl; mert a holnap majd
gondoskodik a maga dolgai felõl.
Elég minden napnak a maga baja.

Máté evangéliuma 6.fejezet


JÉZUS NEVÉBEN!

A SZENT SZELLEM ÁLTAL!

AZ ATYA DICSŐSÉGÉRE!

HOZSANNA! HALLELUJA! ÁMEN. SHALOM.


ÉL AZ ÚR!


2009.08.15.

BUDAPEST

ÜDVÖSSÉG HIRDETŐI EGYHÁZ

NAGY ÉVA ÉS NAGY ISTVÁN PÁSZTOROK


"És az a kenet, amelyet ti kaptatok tõle, bennetek marad, és így
nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az, és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok Õbenne
.
"

János apostol első levele 2:27.


"De ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a
halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Õ
tibennetek lakozó Szelleme által.
"

Pál levele a Rómabeliekhez  8:11.


Ma   2009.10.30.-án  vagyok 3 hónapos.

Dicsőség Istennek! A Szent Szellem által! Jézus Szent Nevében!

ÁMEN.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 112
Tegnapi: 230
Heti: 1 605
Havi: 4 341
Össz.: 860 352

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 3 hónapos vagyok 2009.10.30.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »