Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

HEVENU SHALOM ALECHEM!


Az Úrral való
szövetség az övéinek erőssége
(Az éneklőmesternek: a Kóráh fiainak tanítása.)

1. Oh, Isten! Füleinkkel hallottuk,
atyáink beszélték el nékünk a
dolgot, amelyet napjaikban, a hajdankor
napjaiban cselekedtél.
2. Pogányokat űztél ki saját kezeddel,
atyáinkat pedig beplántáltad; népeket
törtél össze, és kiűzted őket. 2Móz. 15,17.
3. Mert nem a saját fegyverükkel sze−
reztek földet, és nem az ő karjuk szaba−
dította meg őket; hanem a Te jobbod,
a Te karod és a Te orcád világossága,
mert kedvelted őket.
5Móz. 4,37. 8,17. 18. Józs. 24,12.
4. Te magad vagy az én Királyom, oh
Isten! Rendelj segítséget Jákóbnak!
Zsolt. 74,12.
5. Általad verjük le szorongatóinkat;
a Te neveddel tapodjuk le támadóinkat.
Dán. 8,4. Luk. 10,19. Róm. 16,20. 2Kor. 10,4.
6. Mert nem az ívemben bízom, és nem
a kardom védelmez meg engem;
7. Hanem Te szabadítasz meg minket
szorongatóinktól, és gyűlölőinket Te szé−
gyeníted meg. Zsolt. 33,16. Hós. 1,7.
8. Dicsérjük Istent egész nap, és mind−
örökké magasztaljuk nevedet. Szela.
9. Mégis megvetettél, meggyaláztál
minket, és nem vonulsz ki seregeinkkel.
10. Megfutamítottál minket ellensége−
ink előtt, és akik gyűlölnek minket, foszto−
gattak maguknak. 5Móz. 28,25. Józs. 7,8. 12.
11. Odadobtál minket vágó juhok gya−
nánt, és szétszórtál minket a pogányok
között. 5Móz. 4,27. Zsolt. 60,1. Róm. 8,36.
12. Semmiért adtad el népedet, és nem
becsülted árát magasra. Ésa. 52,3. 4.
13. Csúfságul vetettél oda minket szom−
szédainknak, gúnyra és nevetségre a kö−
rülöttünk levőknek. Zsolt. 79,4.
14. Szóbeszédül vetettél oda a pogányok−
nak, fejcsóválásra a népeknek. Jer. 24,9.
15. Gyalázatom naponta előttem van,
és orcám szégyene elborít engem.
16. A csúfolók és káromlók szaváért,
az ellenség és a bosszúálló miatt. Zsolt. 8,2.
17. Mindez utolért minket, mégsem
feledtünk el téged, és nem szegtük meg
a Te szövetségedet. Dán. 9,13.
18. Nem pártolt el tőled a mi szívünk,
sem lépésünk nem tért le a Te ösvé−
nyedről: Jób 23,11.
19. Noha kiűztél minket a sakálok helyé−
re, és reánk borítottad a halál árnyékát.
Ésa. 34,13. 35,7.
20. Ha elfeledtük volna Istenünk nevét,
és kiterjesztettük volna kezünket idegen
istenhez: 5Móz. 6,14.
21. Nemde kifürkészte volna ezt Isten?
Mert Ő jól ismeri a szívnek titkait.
1Sám. 16,7. 1Krón. 28,9. Zsolt. 139,4.
Jer. 17,10. Ján. 2.25. Csel. 1,24. Jel. 2,23.
22. Bizony Teéretted gyilkoltak minket
minden napon; úgy tekintettek bennün−
ket, mint vágó juhokat. Róm. 8,36.
23. Serkenj fel! Miért alszol Uram?! Kelj
fel, ne vess el minket örökre! Zsolt. 7,6.
24. Miért rejted el orcádat, és felejted el
nyomorúságunkat és háborúságunkat?
25. Mert lelkünk a porba hanyatlik, a
földhöz tapad testünk. Zsolt. 119,25.
26. Kelj fel a mi segítségünkre, ments
meg minket a Te kegyelmedért!

44.ZSOLTÁR

Bálint István János és Bálint Anita

Elérhetőség: hamassiah@freemail.hu

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 15. Hevenu Shalom Alechem!
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »