Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

fenykep1841.jpg


ISTEN JELENLÉTÉBEN

Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.

 

Jakab 4:8.

 

 

Mondjad azért nékik: Ezt mondja a Seregeknek Ura: Térjetek hozzám, szól

a Seregeknek Ura, és hozzátok térek, mond a Seregeknek Ura.

 

Zakariás 1:3.

 

 

 

Születésem után két hetesen vittek fel szüleim felmutatni engem  az Úrnak Budapesten az Üdvösség Hirdetői Egyházba, ahol egy hatalmas felkenetésben volt részem: megkaptam az evangélista hivatást.

 

 

 

Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul,

hinnie kell, hogy Õ létezik és megjutalmazza azokat, akik Õt szorgalmasan keresik.

 

Zsidókhoz írt levél 11:6.

 

 

Most már, hogy betöltöttem a 3 hónapot, ez idő elteltével, szüleim az Úr hívó szavának eleget téve, engedelmesek lévén szívükben, eldöntötték, hogy ismét elvisznek magukkal engem is Budapestre a gyülekezetbe a testvéreink közé, hogy hálával és dicsérettel áldozzak az Úrnak.

 

 

 Így tehát 2009.november 7.-én szívünkben elváró hittel mentünk fel az istentiszteleti alkalomra, ahová Tony Sherd vendégszolgálót hívták meg, hogy hirdesse Isten Igéjét, Nagy Éva és Nagy István Üdvösség Hirdetői Egyház pásztorai kérésére.

 

Mi Isten elhívott szentjei, hivatalosak voltunk  erre az alkalomra.

 

 

El ne maradjunk az egybegyülekezésekrõl, amiképpen szokásuk némelyeknek,

hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közeleg.

 

Zsidókhoz írt levél 10:25.

 

 

 

Roland bátyámat kértük meg, hogy autóval vigyen fel bennünket a Balatonról Budapestre, az istentiszteleti alkalomra, hogy mi közösségben legyünk az Úrral.

Már oly régóta vágyakoztunk, szomjúhoztunk az Úr Szeretetére a gyülekezeti testvéreink közösségében is, hogy dicsőség Istennek ez a mai napon beteljesedett, hogy az Úr jelenlétében lehettünk együtt velük.

 

 

Jézus megáldja a kisgyermekeket

 

Ekkor gyermekeket hoztak hozzá,

hogy illesse meg õket; a tanítványok

pedig feddik vala azokat, akik hozák.

Jézus pedig ezt látván, haragra

gerjedt és monda nékik: Engedjétek

hozzám jönni a gyermekeket, és ne

tiltsátok el õket; mert ilyeneké az

Istennek országa.

Bizony mondom néktek: Aki nem

úgy fogadja az Isten országát, mint

egy gyermek, semmiképpen sem

megy be abba.

Aztán ölébe vette azokat, és kezét

rájuk vetvén, megáldá õket.

 

Márk 10:13-16.

 

 

Odaérkezésünkkel nagy örömet szereztünk testvéreinknek, hogy mindhárman megjelentünk.

Az egész alkalom során Isten Szeretete, kenete áradt szét mindannyiunkra.

 

 

Én az öröm kenetével voltam beteljesedve. Mosolyogtam, nevettem, kacarásztam.

Míg édesanyám bölcsen és áhítattal hallgatta az Igét, addig édesapám az Igehirdetés hallgatása mellett rám vigyázott, ő etetett, vállára és ölébe vett, hintáztatott a babahordozóban.

Együtt örültünk, örvendeztünk, táncoltunk s énekeltünk teljes örömmel az Úr előtt.

 

 

A kézrátételre, az áldásra mindhármunkat előre szólítottak. Isten hatalmas kenete szállt ránk.

Érezhető volt a Drága Szent Szellem szerető jelenléte. Teljes örömmel adtuk át magunkat Isten Szeretetének.

Még most is az első szeretet munkálkodik bennünk.

 

 

Megéreztük és megértettük mindhárman, hogy csak az tudja felgerjeszteni az első szeretetet, Isten tüzét, aki teljes egyetértésben, szent egységben járul a Szent Atya elé szerető családjával.

Nem kérni, hanem hálákat adni és dicsőíteni mentünk Istent a Szent Szellem által A MINDENHATÓ MENNYEI ATYA ÉRTÜNK VÉGREHAJTOTT MEGVÁLTÁSI TERVÉÉRT, AMELYET VÉGREHAJTOTT A MI URUNKBAN, KRISZTUS JÉZUSBAN, AKIT FELTÁMASZTOTT A HARMADIK NAPON A HALÁLBÓL.

 

 

Megértettük, hogy mindhármunknak ott kell lennie az istentiszteleten, hogy elfogadhassuk, elvehessük Isten ajándékait és jutalmait hit által.

 

Isten, a Mi Atyánk azért alkotott magának testet a Fia képében, hogy egyetlenegy áldozatával örökre eltörölje az emberiség bűnét.

 

Krisztus Jézus értünk és helyettünk halt meg!

Értünk támasztotta fel Isten, a Mi Atyánk a halálból, hogy mi újból szent fiai lehessünk.

Mi Isten családjához tartozunk.

Isten az Atyánk!

Hallelúja!

 

Mi mindenkor minden istentiszteleten mindhárman együtt fogunk megjelenni a gyülekezetben, az egyházban a Szentháromság Egy Istent dicsőíteni és Jézus nevét felmagasztalni. A Szent Szellem által. Igen és Ámen.

 

Jézus a Mi Urunk és Örökkévaló Főpapunk!

 

 

Tony Sherd teljes evangéliumi pásztor Angliából, Nagy- Britanniából utazott Budapestre istentiszteletet tartani az Üdvösség Hirdetői Egyház meghívására, a szent egység megteremtésére, hogy bensőséges kapcsolatban legyen a gyülekezet minden tagja Istennel.

 

 

A tanítás Isten jelenlétéről szólt.

 

 

 

Isten megjelenik

Mózesnek, és elhívja õt

 

1.Mózes pedig õrzi vala az õ ipának,

Jetrónak, a Midián papjának juhait és

hajtá a juhokat a pusztán túl és juta az

Isten hegyéhez, Hórebhez.

2. És megjelenék néki az Úr angyala

tûznek lángjában egy csipkebokor közepébõl,

és látá, hogy ímé a csipkebokor ég;

de a csipkebokor meg nem emésztetik.

3. S monda Mózes: Odamegyek, hogy

lássam e nagy csodát, miért nem ég el a

csipkebokor.

4. És látá az Úr, hogy odaméne megnézni,

és szólítá õt Isten a csipkebokorból,

mondván: Mózes, Mózes. Õ pedig

monda: Ímhol vagyok.

5. És monda: Ne jöjj ide közel, oldd le a

te saruidat lábaidról;mert a hely, amelyen

állasz, szent föld.

 

Mózes 2.könyve 3:1-5.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 108
Tegnapi: 184
Heti: 108
Havi: 3 952
Össz.: 872 087

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Isten jelenlétében 2009.11.07.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »