Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

TANÍTÁS A MEGBOCSÁTÁSRÓL

Félelem, Megbocsátás, Szeretet
A szeretetút nagyon veszélyes az ördögnek. Ezért minden úton és módon megpróbál téged és engem, hogy levigyen a szeretet útjáról. Tudjuk hogy az Újszövetség egyetlenegy parancsolata a János ev. 13/34-35.

„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek: amint én szerettelek titeket,úgy szeressétek ti is egymást.”
„Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.”


Gyönyörű ige, de egymást szeretni nem mindig könnyű.
Könnyű azt szeretni, aki minket szeret, de azt szeretni, aki minket nem tud elfogadni, aki a hibáinkat felnagyítva látja és minden úton-módon megpróbál minket a mindennapjainkban. Istenhez amikor közel kerültünk és a szellem gyümölcseit megkaptuk, elsőként a szeretetet.
Akkor Isten adta neked és nekem a lehetőséget, egy hit magot, egy szeretet magot, amellyel meg tudunk állni azon az úton, amelyre Jézus elrendelt minket. A hit, és a szeretet útjára. A hit, szeretet által működik és csodálatos az Úr szeretete. Jézus a keresztre ment értünk, mert úgy szeretett téged és engem. Az Atya pedig az egyszülött Fiát adta, hogy senki el ne vesszen.

Jézus engedelmes volt az Atyának és meghalt érted és értem és az egész világért, hogy nekünk örök életünk lehessen, és azt a szeretetet itthagyta nekünk. Az örökélettel együtt jár ez a csodálatos ajándék a SZERETET. Ez a szó csak pár betűből áll, de mégis milyen nagy értéke van a mindennapjainkban, a sivárságban, a fájdalomban, amikor egyedül vagyunk és van, aki szeretetből felhív, vagy valaki odajön és megsimogat, szükségünk is van rá. Még egy hangyának is szüksége van a szeretetre.

Amikor pl.: egy növényhez szeretettel szólunk, vagy megsimogatjuk, akkor az a növény elkezd még jobban fejlődni és növekedni. Mennyivel inkább mi, amikor támogatást kapunk és szeretetet. Az ördög meg azon van, hogy Istennek ezt a csodálatos ajándékát megakadályozza.

Az Isteni fajta szeretet csodálatos ajándéknak nevezhető, mert a világi szeretet, amellyel megszülettünk és ebben a világban éltünk mielőtt Krisztusba kerültünk volna, addig ez a fajta isteni szeretet nem volt a szívünkben. Ezt Isten adta nekünk az Ő fiának a kiontott vére által. Ez az isteni fajta szeretet tett minket vonzóvá és képessé arra, hogy tudjuk az ellenségeinket is szeretni. Hogy meg tudjunk bocsátani minden úton módon ha kell egy nap hétszer hetvenszer is. A Lukács ev.-ban mondják az apostolok Jézusnak, hogy növeld a mi hitünket. Miért? Mert hit kell ahhoz, hogy megbocsássunk egy embernek is.

Tehát tudnotok kell, hogy hatalmas kincs ez a csodálatos isteni fajta szeretet és mi néha mégis nem vigyázunk rá, kiengedjük a szívünkből és kinyitjuk a szánkat és beengedjük a rossz gondolatokat, és néha olyanokat mondunk, ami a másikat sérti, vagy bántja. Mert lehet, hogy aggodalmaskodunk, lehet, hogy gyanakodunk, vagy lehet, hogy megsértettek vagyunk. Ez a megbocsátás, ez nem egy könnyű út.

Az apostolok azt mondták, akik Jézus mellett voltak három és fél évig, hogy növeld a mi hitünket. Mellettünk itt a fizikai konkrét valóságban nincs Jézus. Az Atyát és Jézust csak szellemben és igazságban imádjuk. Nincs itt Jézus, de itt van a szellemvilágban, nem tapintható és nem fogható, de érzékelhető az Ő csodálatos jelenléte és az Ő szeretete átölel minket.

Tehát olyan csodálatos eszközt adott a szívünkbe, amellyel bátran kiléphetünk a világba, és az ördögöt legyőzhetjük vele.

Hogyan tudunk szert tenni a hitre? Hogyan tudunk növekedni a szeretetbe?
Növekedni az igében kell, mert a hit hallásból, a hallás pedig Isten igéjéből van, és ahogy haladsz előre ezen a csodálatos úton, egyre több igét ismersz meg, egyre közelebb kerülsz Istenhez és az Ő jellemvonásaival fog téged felruházni. Észre fogod venni, hogy egyre jobbá váltál ezen a nehéz úton. Ahol néha keserűség, ahol néha bánat, ahol néha családi veszekedés, viszálykodás, munkahelyi problémák, és egyebek értek téged. Isten segít át minket abba a csodálatos kegyelembe, amelyet úgy hívnak, hogy SZERETET, amely erőt ad a szeretetre és a megbocsátásra.

A megbocsátás nem egy könnyű dolog, és ahogy mondtam, a szeretet út veszélyes az ördögnek, ezért minden úton módon megpróbál téged és engem, hogy levigyen a szeretet útjáról. Amikor elkezdünk félni, akkor az igét kellene a szánkra venni, mert rengeteg ige van a Bibliában ezzel kapcsolatban, hogy ne félj, és ne rettegj. Mert a szeretetben nincs félelem. Amikor elkezdünk valamitől félni, akkor kiestünk a szeretetből.

Először is meg kell vizsgálni, hogy mi az, ami hiányzik az életünkből, kire gyanakszunk, kire haragszunk, ki az, akit nem szeretünk úgy igazán. Az ellenség megpróbálja a házasságodban, a kapcsolatainkban, a testvéri, a szerelmi, és mindenféle kapcsolatban egymás hibáit felnagyítani, és egymás ellen hangolni valamennyiünket. Az ördög ellene van a kapcsolatainknak. És tudod miért? Mert egy ezret tud megfutamítani, kettő tízezret. És ha egy akaraton tud lenni két ember, akkor már a társunk kilencezerszeres áldás. Ezért van az ördög ellene és minden úton-módon megpróbál téged lehozni arról a szép útról. „Hisz keskeny az út, szoros az ösvény”, de azon békesség van. Pb 17/1.: „Jobb egy száraz falat, amellyel van csendesség, mint a levágott barmokkal teljes ház, melyben háborúság van.”

Az ördög azt akarja, hogy féljünk, hogy ne legyen imatársunk, férjünk vagy feleségünk, hittársunk, munkatársunk. Azt akarja, hogy rosszul érezzük magunkat, és elhiteti, ránk senkinek sincs szüksége. De az, ami az ördög számára veszélyes, az a szeretet út. És mi a szeretetet akarjuk, mert a szeretetben nincs félelem. A szeretet odavonzza az embereket és szeretnek ott lenni a közeledben. A legcsodálatosabb tulajdonság, amivel Isten felruházott bennünket, és amiben növekedhetünk valamennyien. Tehát Isten szeretetre hívott el minket és így fogják megismerni, hogy Isten tanítványai vagyunk. És ne gyanakodj, és amikor nézeteltérés van, akkor a leggyorsabban rendezd le. A szellem szabadságában kellene, hogy éljünk, és addig nem leszel szabad, hogy ellened mit tehetnek, hogy neked ki és mit árthat, amíg meg nem bocsátasz.

A szeretet és a megbocsátás kéz a kézben együtt jár. Amíg egy dolgot felemlegetsz, akkor te még nem bocsátottál meg.

A Lukács ev.: pedig azt mondja a 17/3-ban „Őrizd meg magadat, ha pedig a te Atyád fia vétkezik ellened, dorgáld meg őt és ha megtért, bocsáss meg neki és ha egy napon hétszer vétkezik is ellened és ha egy napon hétszer tehozzád tér: mondván megbántam, megbocsáss néki.”

Tehát meg kell neki bocsátani és ez a legfontosabb, hogy a szívünkbe szeretet legyen.

A Máté ev.: 5/44 azt mondja: ”Én pedig mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik „háborgatnak és üldöznek titeket.”

Mit jelent ez? Azt hogy, áldjuk meg azokat, akik belénk rúgtak, megloptak minket, vagy kiraboltak. Azt mondja itt az ige, hogy szeressétek az ellenségeiteket, hogy őrizd meg a szívedet: ez azt jelenti, hogy a te szívedben legyen szeretet és béke az ő irányába, aki téged megbántott vagy megcsalt. De a szellemi hatalmadat kell gyakorolni fölötte. Az ördög munkáját meg kell törni, az irigységet, a viszálykodást, az ellenségeskedést, a Máté:18/18-alapján megkötjük az ember, vagy az asszony felett, a család felett az ördög minden munkálkodását, amely ellenünk vagy a családunk ellen hangol bizonyos közösségeket. —Ezt meg kell tenned. Tehát nem átkozunk senkit, hisz az ok nélküli átok, visszaszállna. Nem is ez a tisztünk és feladatunk. Nekünk az a tisztünk és feladatunk, hogy Isten igazságát vigyük ki a világba, hogy az emberek szabaddá váljanak. Az örömhírt visszük és a szellem szabadságába, Krisztus Királyságába hívjuk el az embereket és a szeretet útjára. Mit teszünk? A szívünkbe megbocsátunk és szeretjük őket. Nem könnyű, hogy ne emlékezzünk arra, hogy mit tettek velünk. De a Krisztusi szeretet meg tudja tenni, mert előbb vagy utóbb úgyis meg kell tenned, hiába húzod, halasztod, hiába nem bírsz ránézni az illetőre, hiába nem bírod hallani a hangját sem. Miért? Mert te leszel a vesztes, ha nem jársz szeretetben, mert az Atya addig nem bocsát meg neked. Ez nagyon fontos! Azt mondja a Máté:5/25: „Légy jóakarója az ellenségednek hamar,amíg az úton vagy vele,hogy ellenséged valami képen a bíró kezébe ne adjon,és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöcbe ne vessen téged”
26: Bizony mondom néked: ki nem jössz onnét, míg nem meg fizetsz az utolsó fillérig.” Hát vigyáznunk kell,nem szabad megütköznünk, meg kell bocsátanunk és természetesen a hatalmadat kell gyakorolni, minden körülmény felett. Tehát a szívedben legyen rend és ez nagyon fontos.

Máté ev.: 11/28:
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.”


Az ördög azon van, hogy megfárasszon, hogy lefárasszon, egyszerűen, hogy sebezhetővé váljál. Amikor meg vagyunk fáradva, akkor sebezhetőek vagyunk valamennyien, amikor elfáradtunk, amikor már a cipőnk is elkopott ebben a rengeteg hitpróbában, vagy talán a családban sem kaptuk meg azt az elismerést, azt az elfogadottságot, vagy talán a környezetünkben vagy a munkahelyünkön, mint ha nem értenének meg minket, pedig mi a legjobb szándékkal közeledtünk mindenkihez, ebbe bele lehet fáradni, és ilyenkor mikor megfáradsz, akkor te sebezhetővé válsz. Mit jelent az, hogy sebezhetővé? Azt, hogy a szíved megsérült és ilyenkor az ördög támadása több oldalról jön az életünkbe sajnos. De Jézus azt mondja, „hogy vegyétek fel magatokra az én igámat és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű.”
Gondolod, hogy Jézus tenne rád ilyen igát, hogy ne járjunk szeretetben, hogy fáradtak legyünk, hogy nyomorultnak érezzük magunkat? Soha! Jakab 1/17: „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka.”

Ezért ha valami problémád van, menj az Úr élé, hisz Isten a mi forrásunk, és adjunk szeretetet, hogy mi is kapjunk. „Először mindig melegedni akarunk, és csak utána akarunk csak a tűzre rakni!” Tüzet gyújtani nem olyan könnyű. Néha nagyon nehéz adnunk szeretetet azoknak, akik minket nem szeretnek, vagy nem fogadnak el. De ha nem adsz, nem fogsz kapni sem. Néha erőfeszítést kell tennünk, és a megbocsátás a szeretettel, kéz a kézben jár! És figyeljetek erre addig, amíg felemlegetsz egy ügyet, addig nincs megbocsátás a szívedben. A Márk ev.: 11/25,26 azt mondja: „és mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van: hogy a ti Mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.”
„Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti Mennyei Atyátok se bocsátja meg a ti vétkeiteket.”

Tehát vigyázz, mert hiába szeretsz száz embert, ha egyet vagy kettőt nem. Az Atya egy feltétlen szeretetet kíván tőlünk, és addig nem tud neked megbocsátani, amíg te meg nem bocsátasz, ezért lesz részleges halál a testben, és a hit útjáról is letérünk ilyenkor. Tehát nem leszünk áldottak, nem tudunk önmagunktól elmenekülni, mindig a másiktól várnánk, hogy megváltozzon. Először adnunk kell, és miután adtál, várd el a csodát, hogy a másik is szeretettel forduljon feléd. Lehet, hogy neked nagy erőfeszítéssel kellett megtenned, de Isten a forrásod, Istentől kaptad a szeretetet és amikor te megteszed ezt a lépést, lehet, hogy úgy néz ki, hogy legyőzött vagy, és még lehet, hogy a másik is azt gondolja, „hogy na, nekem volt igazam.” De te vagy a győztes Isten szemében, mert te adtad a szeretetet és te természetfeletti módon kiléptél hitben, és Isten nagyra becsüli ezt.

A sok csalódás után úgy gondoljuk, hogy mikor neheztelünk valakire, aki csalódást, neheztelést okozott az életünkben. A sátán megpróbálja az érzelmeidet, a hosszútűrésedet befolyásolni, hogy úgy lásd a helyzetedet, hogy reménytelen. A kapcsolatodban, a munkahelyeden, a közösségedben, hogy számodra nincs, nem lesz. És ez az ördögtől van. Neked nem az illetőtől kell megszabadulnod, és ez nagyon fontos! És ezt kijelentésben kaptam, néha úgy gondoljuk, hogy x y-tól, ha meg fogunk szabadulni, akkor boldogabb lesz az életünk. De ez nem így van! Lehet, hogy megszabadulunk és utána az ördög, küld nekünk hét másik rosszabbat, mint ami volt. Tudod, mitől kell megszabadulni? A múlttól! Mert a múlt kísértésben tart téged is, és valamennyiünket. Az Úr azt mondja, mikor te újjászülettél, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Mi az ami a múlttal kapcsolatban zavar minket? A múltban ért csalódások, támadások, amit még nem hevertünk ki, amit még nem dolgozott fel a szívünk, amely az érzelmeinkben és az akaratunkban van. Ne engedd, hogy a szíved sebezhetővé váljon, és azt mond, hogy ó a múltban is ezt tette ez az illető. Isten meg azt kéri tőlünk, hogy a fényben járjunk. Hogy tudunk mi a fényben és a világosságban járni? Hogy tudunk mi példa lenni, ha még mindig a múltban gyötrődünk? Sodoma és Gomora egy bűnös város volt, tele volt bűnnel, ahogy a mai ember is. Tele van a világ bűnnel, nézzétek meg, narkóznak az emberek, lopnak, hazudnak, gyilkolnak, isznak. Minden ördögi gonosz dolog van és ez egy sem Istentől van. Isten a fény és a világosság. Az Ó szövetségben megengedte Isten egy ideig, elnézte az ő bűneiket. Lót egy istenfélő ember volt. Isten ki akarta menekíteni őt és családját, mielőtt elsüllyesztette a várost. Tüzes kénköves esőt bocsátott a városra. Tudnotok kell, hogy a mai Izrael területén a Holt-tenger alatt van ez a hely. Isten teljesen elpusztította ezt a bűnös várost, ítélet szállt rájuk. Ez az ítélet következik majd a nemzetekre, amelynek a hatását már érezzük, mert az utolsó időben vagyunk.

Tehát ne haragudjunk ebben a rövid földi életünkben, amely csak egy átsuhanás, változzunk meg és adjunk szeretetet, hisz nem tudjuk, hogy meddig élünk. Olyan rövid az életünk, és olyan jó szeretni, olyan jó egymást átölelni, olyan jó számítani a másikra, olyan jó összekapcsolni a hitünket és együtt lenni. Tehát visszatérve a múltra, mi az, ami zavar minket bizonyos személyekben, bizonyos körülményekben? Neked lehet, hogy a környezeteddel van bajod. Miért? Mert valamit okoztak neked akkor, de nem tudunk önmagunktól elmenekülni. Elmehetsz Amerikába, Ausztráliába, Afrikába vagy bárhová, de ott is önmagad leszel. És ugyan ott is az a Nagy Éva leszek, ugyan ott, Te Marika leszel vagy József vagy, aki vagy. Nem az fog megváltoztatni, hogy egy más környezetbe kerülsz. Neked kell, hogy a változást eszközöld az életedben. Szabadulj meg a múltadtól, attól a múltbéli kísértésektől, amelyek téged kötésben és fogságban tart. Mi az? Az, amit okoztak neked. Úgyhogy vissza kell menni a múltba, és leszögezni magadban, hogy ez téged többet nem tud megérinteni, többet nem tud fájdalmat okozni és többet ez az ember vagy asszony vagy bármi, nem fog befolyásolni.

Nehogy azt gondoljátok, hogy egy körülménytől vagy egy embertől kell megszabadulnotok, hogy akkor többet nem lesz gondod. Az ördög ravasz és fifikás és mindig fog küldeni neked valamit. Akik azt hiszik, hogy tőle megszabadultak nagyot tévedtek, mert ott áll a hátunk mögött a következő, akit az ördög küldött. Nekünk magunkban kell legyőznünk ezt az óriást, mert ez egy nagy óriás az érzelmeinkben, az akaratunkban, hogy tudjunk szeretni, hogy tudjunk megbocsátani, és tudjunk elfelejteni. Mert a szeretet és a megbocsátás kéz a kézben jár. Attól a múltbéli eseménytől szabaddá kell lenni ami a csalódást, a félelmet okozta az életedben. És tisztázd le magadban, megbocsátasz és elfelejted azt a dolgot, mert Isten így akarja. Mert addig nem tudsz Istentől elfogadni áldást, amíg ebből ki nem lépsz. Addig nem tudsz szabaddá válni és a félelmeidtől sem. Hisz a II.Timótheus: 1/7. azt mondja hogy: „Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.” Lukács e v. 1/74: „Hogy meg szabadulván az ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk neki.” Mert az ellenség kezébe kerülünk amikor van egy ember, személy vagy csoport, akire haragszol akkor valójában az ő kezébe vagyunk, nem az Úr kezében. Mi meg az Úr kezében akarunk lenni. Jézus az, aki előre ment, Ő az aki azt a gyalázatot elviselte, példát adott nekünk, aki levetette isteni mivoltát, tudjuk, hogy megköpdösték, megkorbácsolták, tudjuk, hogy szégyenteljes irigységeknek és minden egyébnek volt kitéve. És Ő példát adott nekünk, az Ő jellemvonásaival ruházott fel minket. Ehhez kapcsolódik, hogy a tv-ben láttam egy esetet, amely példa értékű volt számomra. Egy hegymászó csoport készülődött egy magas helycsúcsot megmászni. A tapasztalt vezető ment előre egy fiatalember próbálkozott a hegymászással. Látszott rajta, hogy most tanulja a hegymászást. Félelem ült ki az arcára. Többször visszanézett a többiekre és a többiek pedig lentről bátorították. És ez egy csodálatos példát adott elém. Tudjátok milyen példát? Hogy Jézus megy előttünk, és van sok követője, és azok, akik még kicsik, el vannak bátortalanodva. Miként megyünk a Krisztusi úton, és hátra nézünk, de mindig van a hátunk mögött is egy-két hittárs, aki segít, támogat, bátorít és Isten adta ezt nekünk, aki átsegít téged minden nehézségen, és soha nem vagy egyedül, az Úr megy előtted. „Én megyek előtted, az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm és leütöm a vaszárakat.” Leküldi az Ő segítő seregét, az Ő embereit. A fiatalember vissza-visszanézett, de a bátorítás felemelte, és egyre feljebb és feljebb ment, még feljutott a csúcsra. Hát mi is jussunk fel a hit és a szeretet útjára. Ez a cél, hogy ezen az úton menjünk előre, hogy ne féljünk. Tehát nem leszel szabad a megbocsátástól, amíg magadban meg nem hozod a döntést, hogy többet sem a személy sem a körülmények nem tudnak téged megfogni. Még egyszer mondom, elmehetsz akár Afrikába vagy Amerikába is, de neked nem attól a csoporttól kell szabaddá válni. Hanem attól, ami előidézte az érzelmeinkben, és az akaratunkban, az értelmünkben azokat a dolgokat, amelyek akadályoznak minket. Mindannyian tudjuk, hogy kinek mi a gyenge pontja. Tehát nem attól függ az életünk, hogy a versenytársunk elmegy innen, akire irigykedünk, vagy akkor lesz jobb az életünk, ha ez vagy az történik, ha egy jobb munkahelyem lesz. Mi most akarunk boldogok lenni, szabadok lenni. Szabadulj meg ettől, ne gondold, hogy a karrieredben és az előmeneteledben más akadályoz. Senki nem tudja tőlünk elvenni, se téged tőlem, se engem tőled, amit Isten adott nekünk. Az Ő ajándékai megbánhatatlanok és egyedüli vagy, egyedüli teremtménye Istennek, és ez csodálatos. Nincs több Istennek hozzád hasonló, drága fénye vagy Istennek. Hiába gondolod te értéknélkülinek néha magad, és úgy gondolod, hogy nem tudsz jót tenni, hogy nincs rád szüksége senkinek, de Isten szeret, hisz Ő alkotott és rendelvén a jó cselekedetekre, ahogy az Efézusi levél 2/10 mondja. „Hisz az Ő alkotásai vagyunk, teremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.” Tehát azoktól a rossz dolgoktól kell a belsődben megszabadulni, és minden figyelmet az Úrra szentelni. Ahogy az ige írja: „a Te szolgád nem verseng, nem kiállt.” Mi nem versengünk. Az Úr bizonyítja be magát a mi életünkben, fontos, hogy hitben és szeretetben tudjunk növekedni, és legyünk példák példa gyanánt, mert mi isten gyermekei vagyunk, és mi nem közönséges emberek vagyunk. Bennünk Isten értelme van, Krisztus elméje a miénk.

A Szent Szellem teljessége a miénk és bennünk az Ő fénye ragyog. Ez különböztet meg minket a világtól. Aki rohan, aki iszik, aki paráználkodik, aki gonosz dolgokat tesz, aki gyűlölködik, irigykedik. Hát ez különböztet meg. Mi példák vagyunk ebben a zűrös gonosz világban, mert közel az idő, hát ne félj és ne rettegj. Mi nem kívánjuk felebarátunk semmijét. Szabadulj meg attól, hogy ide vagy oda mész, akkor más lesz a házasságod, más lesz a kapcsolatod, más lesz minden. Úgy is mondhatnám, hogy azok a körülmények, azok a múltbéli események nem befolyásolhatják a jelenlegi körülményeinket, és kapcsolatainkat. És visszatérve Lót feleségéhez, Lótot kimenekítette az Úr és az ő családját, és mondta mindegyiküknek, hogy ne nézzen hátra. Ez jelképesen a mai életünkben azt jelenti, hogy ne vájkáljunk a múltban, ami már lezajlott, az már lefutott víz, hogy ki tett rosszat, mit csináltak velünk, meg kell bocsátani és így tudunk győztesek lenni és hitben maradni. Lót felesége hátranézett és sóbálvánnyá vált. Aki hátra néz, az lemarad a versenyfutásban, az előrelépésben. Jézus azt mondja, hogy célegyenest megyünk azok a dolgok után, amire Isten elhívott. Hogy mi kitartással fussuk meg az előttünk való küzdőtért. És aki meghátrál, azt mondja Isten a Zsidó levélben: „abban nem gyönyörködik a lelkem.” Tehát amikor hátra nézünk, akkor a múltunkban vagyunk, és nem tudunk előre menni az Istentől elrendelt úton. Mert a hit mindig előre tekint, és a hit, az mindig a győzelemre néz. Hát néha előfordul, hogy kiesünk a hitből mert megsértették az érzelmeinket, megbántottak, vagy nem fogadtak el. Pedig mi olyan jót akartunk és mi annyira szerettünk. Mindannyiunknak volt ilyen problémája, pedig mindig a legjobbat adtuk magunkból. Legtöbbször azok az emberek nem fogadtak el minket, akiknek a legtöbb jót tettük. De most ne tekints erre, ne nézz hátra, mert akkor nem tudsz előre menni.
Menjünk előre célegyenest, elfelejtjük a múltat és levesszük a tekintetünket a múltról. „Az Úr a pusztában utat nyit nekünk és a kietlenben folyóvizet.” A jelenlegi körülményeinkre kell, hogy tekintsünk és nem szabad, hogy féljünk. Az egész életünkben, ha visszatekintünk, már csak jót, megbocsátást és szeretetet érzünk. Isteni fajta szeretettel szeretjük az ellenségeinket is, mert megbocsátottunk és elfelejtettünk és többet már nem érdekelnek azok a dolgok, az már lefutott víz.


Azt írja a Józsué 1,6,7,8,9.: „Légy bátor és erős, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy boldogulj mindenben, amiben jársz! El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jószerencsés a te útjaidon, és akkor boldogulsz. Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.”
Amikor nem félsz, akkor szeretetben vagy, akkor bátor leszel és megbocsátasz. Hát bocsáss meg kérlek és engedd el a múltat, bocsáss meg annak a másiknak is, bocsáss meg önmagadnak is.

Legtöbbször önmagunkat okoljuk a múltban esett gyengeségeinkért, mert talán nem futottuk be azt amit szerettünk volna, mert talán nem végeztük be amit más akart. Soha ne embertetsző legyél. Te bízzál az Úrban, és az Úr megsegít téged. Tehát az Úrra tekints. Mi, szemeinkkel az Úrra tekintünk, mert amikor elkezdünk emberektől függeni és az ő tetszésükre lenni, akkor ki vagyunk téve az ő kívánságaiknak. Minekünk az Úr a forrásunk. Többféle félelem is van, amit még elmondanék nektek. Sokszor féltek olyan dolgoktól, amit nem is láttok, ami nem is félelemkeltő, és amikor szembenézel vele, és akkor azt mondod „Ó Istenem csak ettől féltem?” Ha szeretetben járunk, akkor megismerjük azt a csodálatos kegyelmet, hogy nem lesz félelem az életünkben, mert jön, megkísért és tovább megy.

A legtöbbször az emberektől félünk.
Az Ésaiás 52/12-es igéje azt mondja, hogy „ki vagy te, hogy félsz halandó embertől?” A te életed nem emberektől függ, hanem Istentől.
Ő tart meg téged és soha ne hasonlítsd magad másokhoz, mert vagy isteníteni vagy kritizálni fogod a másikat, és ez nem jó. Fogadd el, hogy te nem vagy olyan mint mások, de nagyon sok jó van benned, ami nincs meg másban.

Határozd el, hogy a félelem ellenére hiszed, hogy Isten megadja neked, azt a győzelmet és a csodát. Juss el addig, hogy ne fordulj vissza, hogy igenis kitartasz, akkor is ha félelem kísért meg. És miben tartunk ki? A szeretetben. Mert a hit, szeretet által működik. Úgy, hogy a félelmek el fognak menni, ne félj emberektől, ne félj azoktól a körülményektől, amibe bele fogsz lépni. Ne félj azoktól az emberektől, akik téged sajnálgatnak vagy fogságban tartanak. Bátran nézz a szemükbe és mond el nekik, hogy szereted őket és ez bátorságot fog neked adni és tovább fog vinni.

Kész vagy-e arra, hogy megbocsáss, hogy ne legyen félelem a szívedben?
Kész vagy-e arra, hogy visszamenj akár a gyerekkorodba?
Kész vagy-e arra, hogy az Úr, eléd hozza azokat a helyzeteket, embereket, dolgokat, amivel most neked problémád van?

Ima:
Igen Atyám! Isten gyermekeként járulunk a trónod elé.
Segíts nekünk Uram, sérelmek vannak a szívekben, sérelmek, bántalmazások, rágalmazások, nehézségek, gyengeségek, kisebbrendűségi érzések Uram.
Meg akarunk szabadulni, szabaddá akarunk válni. Jézus azért jött, hogy megmentse mindazt, ami elveszett. Uram és csak egy szabad ember tud szabaddá tenni egy másikat. Jézus szabadságot hozott, kinyitotta a börtönajtókat.
Uram, a szívünkben, az érzelmeinkben akarunk szabaddá válni. Itt van ez a gyülekezet Uram, és mint szószólójuk, közben járok.
Uram magamért és a jelenlévőkért. Mutasd meg nekünk Atyám, azokat a helyzeteket, embereket, mutasd meg, hogy kikkel és mivel van bajuk. Segíts nekik Uram, hogy meg tudjanak bocsátani, hogy megbocsátást tudjanak alkalmazni az életükben.

Az érzelmekre adj gyógyulást Atyám, érints meg minket. Uram, készek vagyunk a megbocsátásra, mert ha mi meg nem bocsátunk, akkor a Mennyei Atya sem bocsát meg nekünk. Uram! Az I. János 1/9. alapján, bűnbocsánatot tartunk valamennyien. Ha megvalljuk bűneinket, akkor hű és igaz, és megbocsátod minden bűnünket. Uram megbocsátok mindenért!

Atyám tekints ránk, tekints a Te alázatos gyermekeidre. Gyógyítsd meg a szíveket, gyógyítsd meg az érzelmeket, megbocsátunk Uram! Kijelentjük a Menny, a Pokol és a Föld felé, hogy sátán, többet nem tudsz az érzelmeinkben piszkálni ezzel a személlyel, ezzel a helyzettel, ezekkel a körülményekkel.
A megbocsátás és a szeretet örömébe lépünk ma előre, együtt egy akarattal Uram. Tekints egyenként a szívünkre és gyógyítsd meg az érzelmeinket.

Kijelentjük a Pokol és a Menny felé, hogy ezek a személyek és ezek a körülmények nem tudják aláásni a szeretetben való járásunkat, mert kijelentjük, MEGBOCSÁTOTTUNK!

Segíts nekünk Uram, hogy a szeretetben tovább tudjunk lépni a Te dicsőségedbe, hogy betöltsük a parancsolatodat.
Uram köszönjük Neked. Köszönjük Uram!

Friss kenet, egy friss kenet áradjon, érintsd, érintsd meg az érzelmeket. Megbocsátottunk Uram. Köszönjük Neked Uram. Ámen!


Forrás: http://udvosseghirdetoi.shp.hu/hpc/web.php?a=udvosseghirdetoi&o=1155327021

                         Üdvösség Hirdetői Egyház

                         Nagy Éva és Nagy István vezető pásztorok


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 16
Tegnapi: 184
Heti: 16
Havi: 3 860
Össz.: 871 995

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Tanítás a megbocsátásról 2009.12.18.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »