Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

s1030865.jpg

s1030669.jpg

Az Úrban bízók éneke
(Az éneklőmesternek: Dávid zsoltára.)

1. Várván vártam az Urat, és hoz−
zám hajolt, és meghallgatta kiál−
tásomat. Zsolt. 25,5. Péld. 20,22. Ésa. 30,18.
2. És kivont engem a pusztulás gödré−
ből, a sáros fertőből, és sziklára állította
fel lábamat és megerősítette lépteimet.
Zsolt. 27,5. 32,7.
3. És új éneket adott szájamba, a mi
Istenünknek dicséretét; sokan látták és
megfélemlettek, és bíztak az Úrban.
4. Áldott ember az, aki az Úrba vetette
bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez
és a hazugságra vetemedettekhez! Jer. 17,7.
5. Sokat cselekedtél Te, Uram Iste−
nem, a Te csodáiddal és terveiddel mi−
érettünk; semmi sem hasonlítható hoz−
zád; hirdetném és elbeszélném, de töb−
bek, semhogy elszámlálhatnám. Ésa. 55,8.
6. Véresáldozatot és ételáldozatot nem
kívántál; füleimet fölnyitottad; égőáldoza−
tot és bűnért való áldozatot sem akartál.
1Sám. 15,22. Ésa. 1,11. Jer. 6,20. 7,22. Hós. 6,6.
Ámós 5,22. Mik. 6,6–8. Mát. 9,13. Zsid. 10,5. 6. 8.
7. Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a
könyvtekercsben írva van felőlem,
Luk. 4,18−−20. 24,44. Ján. 5,39. Zsid. 10,7.
8. Hogy teljesítsem a Te akaratodat;
ebben gyönyörködöm, én Istenem, a Te
törvényed szívem közepette van.
Zsolt. 23,3. 37,4. Ésa. 58,14. Jer. 31,33.
Ján. 4,34. 6,38. Róm. 7,22. 2Kor. 3,3. Zsid. 10,7.
9. Hirdetem a megigazulást a nagy
gyülekezetben; ímé, nem tartom vissza
ajkamat, Te tudod, oh Uram! Zsolt. 139,2.
10. Igazságodat nem rejtem el szívem−
ben, elmondom a Te hűségedet és üd−
vösségedet; nem titkolom el kegyelme−
det és igazságodat a nagy gyülekezet−
ben. Zsolt. 22,22. 25. 26,12. 35,18. 89,5. 107,32.
11. Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem ir−
galmadat; kegyelmed és igazságod min−
dig megóvnak engem. Csel. 20,20.
12. Mert bajok vettek engem körül,
amelyeknek számuk sincsen; utolértek
bűneim, amelyeket végig sem nézhetek;
számosabbak a fejem hajszálainál, és a
szívem is elhagyott engem.
Zsolt. 38,4. Zsid. 11,13.
Rólam is az én Uram visel gondot
13. Tessék Uram néked, hogy meg−
ments engem; siess Uram segítségemre!
Zsolt. 69,13. 16.
14. Szégyenüljenek meg és piruljanak
mind, akik életemre törnek, hogy elragad−
ják azt; riadjanak vissza, gyalázat érje,
akik bajomat kívánják. 2Thess. 1,6.
15. Pusztuljanak el az ő gyalázatosságuk
miatt, akik azt mondják nékem: Hehé,
hehé! Zsolt. 70,2.
16. Örüljenek és örvendezzenek mind−
azok, akik téged keresnek; akik szeretik
a Te üdvösségedet mondják mindenha:
Magasztaltassék fel az Úr. Ésa. 12,4.
17. Rólam is, noha én szegény és nyo−
morult vagyok, az én Uram visel gondot.
Te vagy segítségem és szabadítóm, oh
Istenem, ne késsél!
Zsolt. 94,18. Fil. 4,6. 1Pét. 5,7.

40.ZSOLTÁR

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 109
Tegnapi: 184
Heti: 109
Havi: 3 953
Össz.: 872 088

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 18. Az Úrban bízók éneke
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »