Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

ABDIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Jövendölés Edóm büntetésérõl
1 Abdiás látása. Így szól az Úr Isten
Edómról: Hírt hallottunk az Úrtól!
És hírnök küldetett a népekhez: keljetek
fel és támadjunk reá haddal! Ésa. 21,11.
34,5. Ezék. 25,12--14. Jóel 3,19.Mal. 1,3.
2. Ímé, kicsinnyé tettelek a népek között;
felettébb utálatos vagy.
3. Szíved kevélysége csaltmeg téged, ki
sziklahasadékokban lakozol, kinek lakóhelyemagasan
van, akimondja az õ szívében:
Ki vonhatna le engem a síkra?!
2Kir. 14,7. Ésa. 14,13.
4. Ha olymagasra szállnál is,mint a sas,
és ha a csillagok közé raknád is fészkedet:
onnan is levonnálak, ezt mondja az
Úr. Jób 20,6. Jer. 49,14. 51,53. Ámós 9,2.
5. Ha tolvajok törnének reád, avagy éjjeli
rablók, hogy elpusztíttattál, nem annyit
lopnának-é, amennyi elegendõ?!Ha szõlõszedõk
jönnének reád, nem hagynának-é
gerezdeket?!
6.Mennyire kifosztogatták Ézsaút; felkutatták
rejtett kincseit!
7. A határig ûznek ki összes szövetségeseid;
megcsalnak, levernek szövetségeseid;
kenyeredet tõrül vetik alád. Nincsen
benne okosság!
8. Azon a napon, ezt mondja az Úr, nem
vesztem-é ki a bölcseket Edómból, és az
értelmet az Ézsaú hegyérõl?!
9. És megrémülnek a te vitézeid, oh Témán!
Hogy kiirtassék mindenki az Ézsaú
hegyérõl az öldöklés által. Zsolt. 76,5.
10. A Jákób öcséd ellen elkövetett erõszakért
szégyen borul reád, és kivágatol
mindörökre! Zsolt. 137,7. Ámós 1,11.
11. Amikor vele szembeálltál; amikor
serege idegenek rabjává lett, és idegenek
törtek be kapuján és Jeruzsálemre sorsot
vetettek: olyan voltál te is,mint bármelyik
közülük. Neh. 3,10.
12. De ne gyönyörködjél öcsédnek napján,
az õ szerencsétlenségének napján; és
ne örvendj a Júda fiain az õ veszedelmük
napján, és ne kérkedjél a szorongattatás
napján. Zsolt. 35,15. 36,5.
Péld. 17,5. 24.17. Ezék. 35,15.Mik. 4,11.
13. Ne törj be népem kapuján nyomorúságuk
napján; ne gyönyörködjél te is a
baján nyomorúsága napján; és ne nyúlj az
õ jószágához nyomorúsága napján;
14. A résre se állj felmenekülõit elveszíteni;
és ne áruld el az õ megmaradottait
a szorongattatás napján!
15.Mert közel van az Úrnak napja
minden népek ellen. Amint cselekedtél,
úgy cselekszenek veled; amit te fizettél,
visszaszáll fejedre.
Jer. 50,29. 51,56. Ezék. 35,15. Jóel 1,15. Hab. 2,8.
16.Mert amint ti ittatok szent hegyemen,
úgy isznak szüntelen az összes
népek; bizony isznak és hörpengetnek,
és olyanok lesznek, mintha nem lettek
volna. Jóel 3,17.
A megszabadított Jeruzsálem
17. De a Sion hegyén szabadulás lészen,
és szentté lészen az, és a Jákób
háza birtokba veszi az õ örökségét.
Ésa. 14,1. 2. Jóel 2,32. Ámós 9,8.
18. És a Jákób háza tûz lészen, és a
József háza láng; az Ézsaú háza pedig
pozdorja; és meggyújtják és megemésztik
õket, és nem marad meg senki Ézsaú
házából, mert az Úr szólott.
19. A déliek örökség szerint bírják az
Ézsaú hegyét, a síkon lakók pedig a filiszteusokat.
És örökség szerint bírják az
Efraim mezõit és Samaria mezõit; Benjámin
pedig a Gileádot. Ésa. 11,14. Sof. 2,7.
20. Izrael fiainak ez a számûzött serege
azokat, amelyek a kananeusoké, mind
Sarfátig; a jeruzsálemi számûzöttek pedig,
akik Szefarádban vannak, elfoglalják
majd a déli városokat. 1Kir. 17,9. Jer. 32,44.
21. És a Sion hegyére szabadítók mennek
fel, hogymegítéljék az Ézsaú hegyét;
és az Úré lesz a királyság. Ésa. 19,20.
Dán. 2,24. Zak. 14,9. Jak. 5,20. Jel. 11,15.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 68
Tegnapi: 177
Heti: 865
Havi: 5 267
Össz.: 861 278

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 84.Abdiás próféta könyve 1.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »