Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

AGGEUS PRÓFÉTA KÖNYVE

Buzdítás a templom újjáépítésére
1 Dáriusz király második esztendejének
hatodik hónapjában, a hónapnak
elsõ napján szóla az Úr Aggeus próféta
által Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, Júda
fejedelmének, és Jósuának, a Jehosadák
fiának, a fõpapnak, mondván: 1Krón. 3,17.
2. Így szól a Seregeknek Ura,mondván:
Eztmondja e nép: Nemjöttmég el az idõ,
az Úr háza építésének ideje!
3. Az Úr pedig így szól Aggeus próféta
által, mondván: Ezsdr. 5,1.
4. Ideje-é néktek, hogy ti mennyezetes
házakban lakozzatok, holott ez a ház
romban áll?
5.Most azért ezt mondja a Seregeknek
Ura: Gondoljátok meg jól a ti útjaitokat!
6. Sokat vetettetek, de keveset takartok;
esztek, de meg nem elégesztek; isztok,
de meg nem részegedtek; ruházkodtok,
de meg nem melegedtek, a bérlõ is lyukas
zacskóra bérel.
7. Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok
meg jól a ti útjaitokat!
8.Menjetek fel a hegyre, és hordjatok
fát, és építsétek e házat, hogy gyönyörködjem
benne, és dicsõíttessem, azt
mondja az Úr.
9. Sokat vártatok, de ímé kevés lett;
haza is hordtátok, de én ráfuvallok arra!
Mi okért? Azt mondja a Seregeknek Ura.
Az én házamért, amely ím romban áll, ti
pedig siettek, mindenki a maga házához.
10. Azért vonták meg tõletek az egek a
harmatot, vontameg a föld az õ termését.
11. És pusztulást rendeltem a sík földre
és a hegyekre, a búzára és a borra, az olajra
és mindarra, amit a föld terem; sõt az
emberre és a baromra és minden kézimunkára
is. 1Kir. 17,1. 2Kir. 8,1.
12. És meghallá Zorobábel, a Sealtiél fia,
és Jósua, a Jehosadák fia, a fõpap, és a nép
minden többi tagja az Úrnak, az õ Istenüknek
szavát és Aggeus próféta beszédeit,
amiként elküldte õt az Úr, az õ Istenük,
és megfélemlék a nép az Úr elõtt.
13. És szóla Aggeus, azÚr követe, azÚr
küldetésében,mondván a népnek: Én veletek
vagyok, azt mondja az Úr.Mát. 28,20.
14. És felindítá az Úr Zorobábelnek, a
Sealtiél fiának, a Júda fejedelmének szellemét,
és Jósuának, a Jehosadák fiának,
a fõpapnak szellemét, és a nép minden
többi tagjának szellemét is, és bementek
és munkálkodtak a Seregek Urának, az õ
Istenüknek házában. 2Móz. 35,21. Ezsdr. 1,1.
15. A hatodik hónapnak huszonnegyedik
napján, Dáriusz királynak második
esztendejében. Ezsdr. 5,2. 8. 1Kor. 15,58.
Az új templom dicsõsége
2 A hetedik hónap huszonnegyedik
napján szóla az Úr, Aggeus próféta
által, mondván:
2. Szólj csak Zorobábelnek, a Sealtiél
fiának, Júda fejedelmének, és Jósuának,
a Jehosadák fiának, a fõpapnak, és a nép
többi tagjainak, mondván: Zak. 4,9.
3. Ki vanmég életben köztetek, aki látta
ezt a házat az õ elsõ dicsõségében? Ésmilyennek
látjátok timost ezt? Avagy olyan-é
ez a ti szemetekben,mintha semmi volna?
4. De most légy bátor, Zorobábel, azt
mondja az Úr! Légy bátor te is, Jósua, Jehosadák
fia, te fõpap, és légy bátor e földnek
minden népe, azt mondja az Úr, és
cselekedjétek, mert én veletek vagyok,
azt mondja a Seregeknek Ura, Róm. 8,31.
5. Az Igét, amellyel szövetségre léptem
veletek, mikor kijöttetek Egyiptomból,
és az én Szellemem köztetek marad.
Ne féljetek! 2Móz. 29,45. Ésa. 63,11.
6.Mert ezt mondja a Seregeknek Ura:
Egy kevés idõ van még, és én megindítom
az eget és a földet, a tengert és a
szárazt. Jóel 3,16. Zsid. 12,26.
7. És megindítok minden népet, és
eljön, akit minden népek óhajtanak,
és megtöltöm e házat dicsõséggel, azt
mondja a Seregeknek Ura. Zsolt. 24,7.
8. Enyém az ezüst és enyém az arany,
azt mondja a Seregeknek Ura.
AGGEUS PRÓFÉTA KÖNYVE
904 AGGEUS KÖNYVE 2. — ZAKARIÁS KÖNYVE 1.
9. Nagyobb lészen e második háznak
dicsõsége az elsõnél, azt mondja a Seregeknek
Ura, és e helyen adok békességet
és bõséget, azt mondja a Seregeknek
Ura. Zsolt. 85,8. 9. Ésa. 9,6. Ján. 1,14. Ef. 2,14.
10. A kilencedik hónap huszonnegyedikén,
Dáriusznak második esztendejében
szóla azÚr Aggeus próféta által,mondván:
11. Ezt mondja a Seregeknek Ura: Kérdezd
meg csak a papokat a törvény felõl,
mondván: 3Móz. 10,10. 5Móz. 33,10.Mal. 2,7.
12. Ha szentelt húst visz valaki az õ köntösének
szárnyában, és illeti annak szárnyával
a kenyeret vagy a fõzeléket, vagy
a bort, vagy az olajat, vagy bármi más
eleséget: vajon szent-e az? És felelének
a papok, és azt mondták: Nem.
13. Aggeus pedig mondá: Ha hulla által
fertõzött illeti mindezeket, tisztátalanná
lesz-é? És felelének a papok, és azt mondták:
Tisztátalanná! 4Móz. 19,11.
14. Aggeus pedig felele, és mondá: Épp
így e nép és épp így e nemzet énelõttem,
azt mondja az Úr, és épp így kezüknek
minden munkája, és amit ide felhoznak:
tisztátalan az. Tit. 1,15.
15.Most azért jól gondoljátok meg e
naptól fogva az elmúltakat is,mielõttmég
követ kõre tettek volna az Úr hajlékában!
16. Azelõtt elmentek a huszas garmadához,
és tíz lett; elmentek a sajtóhoz, hogy
ötven vederrel merítsenek, és húsz lett.
17.Megvertelek titeket üszöggel, ragyával,
és kezetek minden munkáját kõesõvel,
ésmégsemhajoltatok hozzám, azt
mondja az Úr. 5Móz. 28,22. 1Kir. 8,37. Jer. 5,3.
18. Jól gondoljátok hát meg e naptól
fogva az elmúltakat is! A kilencedik hónap
huszonnegyedik napjától, attól a naptól
fogva, amelyen letétetett az Úr hajlékának
alapja. Jól meggondoljátok! Zak. 8,9.
19. Van-é még mag a csûrben? És bizony,
a szõlõ, a füge, a gránátalma és az
olajfa sem termett! E naptól fogva megáldalak.
Zsolt. 118,24.Mát. 6,11. 2Kor. 6,2.
20.Másodszor is szóla az Úr Aggeusnak
a hónap huszonnegyedik napján,
mondván:
21.Mondd meg Zorobábelnek, Júda
fejedelmének: Én megindítom az eget és
a földet. Ezék. 21,27. Zsid. 12,26.
22. És felforgatom az országok királyiszékét,
és elfogyasztom a pogány országok
erejét, és felforgatom a szekeret és
a benne ülõket, és lehullanak a lovak és
a rajtuk ülõk: mindegyik az õ atyjafiának
fegyvere által. Dán. 2,44.Mik. 5,10.Mát. 24,7.
23. Azon a napon, azt mondja a Seregeknek
Ura, felveszlek téged Zorobábel,
Sealtiélnek fia, én szolgám, azt mondja
az Úr, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyûrû,
mert téged választottalak el,
azt mondja a Seregeknek Ura.
Én. 8,6. Ésa. 42,1. 43,10.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 26
Tegnapi: 184
Heti: 26
Havi: 3 870
Össz.: 872 005

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 90.Aggeus próféta könyve 1-2.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »