Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

IMA  FARKAS  ATTILA  GYÓGYULÁSÁÉRT ÉS  MINDEN  CSONT  ÉS  DAGANATOS  HAMIS  TÜNETTEL  RENDELKEZŐ  SZENT  TESTVÉRÜNK  SZENT  GYÓGYULÁSÁÉRT

 

Aki a mi bűneinket maga vitte

fel testében a fára, hogy a bűnöknek

meghalván, az igazságnak éljünk:

Akinek sebeivel gyógyultatok meg.

Ésa. 53,4. 5. Mát. 8,17. Gal. 3,13. Kol. 1,13. 14.


1 Péter  2,24.Pedig betegségeinket Õ viselte, és

fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük,

hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik

Istentõl! Mát. 8,17. 26,66. Zsid. 9,28. 1Pét. 2,24.

5. És Õ megsebesíttetett bûneinkért,

megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek

büntetése rajta van, és az Õ

sebeivel gyógyulánk meg.

Ésaiás  53, 4-5.


Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás

próféta mondott, így szólván: Pedig

betegségeinket Ő viselte, és fájdal−

mainkat hordozá.

Máté 8, 17.


Krisztus váltott meg minket a tör−

vény átkától, átokká tétetvén érettünk;

mert meg van írva: Átkozott minden,

aki fán függ:

Galata 3,13.


Aki megszabadított minket a

sötétség hatalmából, és általvitt az

Ő szerelmes Fiának országába;

Luk. 10,19. 22,53. Zsid. 2,14. 2Pét. 1,11.

14. Akiben van a mi váltságunk az

Ő vére által, bűneinknek eltörlése;

Kolosse 1,13-14.


DRÁGA MENNYEI ATYÁNK!

Hálaadással imádkozunk és könyörgünk Farkas Attila és minden szent testvérünk érdekében. Krisztus Szeretetében tárjuk fel Előtted a szívünk kívánságát mindannyiuk gyógyulásával kapcsolatban.

Mi hisszük a Te Igédet,mert  bennünk ugyanaz a Szellem van,Aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból.

Ezért Hittel és Hatalommal megvalljuk a Te Dicsőségedre, hogy ugyanaz a Szellem,Aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból ,megelevenítette mindannyiunk sejtjeit a Te bennünk lakozó Szellemed által.

Mert Aki a holtakat megeleveníti és azokat,amelyek nincsenek előszólítja mint meglévőket,az Isten az.

Itt és Most megvalljuk teljes Hittel és Hatalommal , hogy azok a holt sejtek, amelyek a hamisság atyjától valók,mind levágattak, elpusztíttattak a Te Igéd által és megelevenítettek a Te Dicsőségedre, s tudjuk azt is és Hittel és Hatalommal megvalljuk a szánkkal,mert hisszük a szívünkben,mert a Hit szavával  előszólítjuk,hogy azok a sejtek,amelyek még nincsenek Tőled az ő testeikben, csontjaikban, ízületeikben, ebben a pillanatban megteremtetnek és az Igazság Igéje által Élővé válnak, mint meglévő sejtek.

Farkas Attila és minden testvérünk elfogadja a Te Szent Igédet és elfogadja a Szent Gyógyulást,a Szent Egészséget Itt és Most.

Hálát adunk Neked teljes egy akaraton a Te Igéddel és Szent Akaratoddal,hogy Krisztus Sebeiben minden testvérünk meggyógyult.

Dicsérünk Téged szüntelen és megvalljuk mind három világ előtt mennyen,földön és föld alatt valók előtt,hogy a Te Mindenható Igéd

Mert az Istennek Igéje élő és

ható, és élesebb minden kétélű fegy−

vernél, és elhat a szellemnek és a

léleknek, az ízeknek és a velőknek

megoszlásáig, és megítéli a szívnek

gondolatait és szándékait.

Zsidó 4,12.

A Feltámadt Krisztus Jézus, a Mi Örökkévaló Főpapunk ránk ruházott Hatalma és Ereje által elfogadjuk   Farkas Attila és minden szent testvérünk szent gyógyulását.

Glori Halleluja! Shalom. Jézus Isten.


Felele Jézus: Ha én dicsőítem

magamat, az én dicsőségem semmi:

az én Atyám, aki dicsőít engem, akiről

ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek,

János 8,54.


Ő engem dicsőít majd, mert az

enyémből vesz, és megjelenti néktek.

János 16,14.


Ezeket beszélte Jézus; és fele−

melé szemeit az égre, és monda:

Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a te

Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen

téged;

János 17,1.


Az Ábrahámnak, Izsáknak és

Jákóbnak Istene, a mi atyáinknak Iste−

ne megdicsőítette az Ő Fiát, Jézust, akit

ti elárulátok, és megtagadátok Pilátus

előtt, noha ő úgy ítélt, hogy elbocsátja.

Apostolok Cselekedetei 3, 13.


Jézus nevében. Ámen.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 59
Tegnapi: 177
Heti: 856
Havi: 5 258
Össz.: 861 269

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: III.Akinek Sebeivel gyógyultatok meg.Fogadjátok el a Szent Gyógyulást.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »