Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

http://www.youtube.com/watch?v=qLuvB-4xD1E

http://www.youtube.com/watch?v=_IuHgBQcbKs&playnext=1&videos=eHiGI2acLAM


"Nékem pedig ne legyen másban
dicsekedésem, hanem a mi Urunk
Jézus Krisztus keresztjében, aki által
nékem megfeszíttetett a világ, és én
is a világnak."

Galata 6,14.

"Mert nem azért küldött engem
a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem
hogy az Evangéliumot hirdessem; de
ne bölcselkedõ beszéddel, hogy a
Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen."

1 Kor.1,17.

"A keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek,
de nekünk, akik üdvözülünk Istennek ereje." (1KOR 1:18)

És hogy Õáltala békéltessen
meg mindent magával, békességet
szerezvén az Õ keresztjének vére
által; Õáltala mindent, ami csak van,
akár a földön, akár a mennyekben."

Kolosse 1,20.


"Nézvén a hitnek fejedelmére és
bevégezõjére Jézusra, aki az elõtte
lévõ örömért keresztet szenvedett,
nem tekintvén a gyalázatot, és az
Isten királyiszékének jobbjára ült."

Zsidókhoz írt levél 12,2.


"Mondja vala pedig mindeneknek:
Ha valaki utánam akar jönni, tagadja
meg magát, és vegye fel az õ keresztjét
minden nap, és kövessen engem.
Mert aki meg akarja menteni az
õ életét, elveszti azt; aki pedig elveszti
az õ életét énérettem, az megmenti
azt.
Mert mit használ az embernek,
ha mind e világot megnyeri is, õmagát
pedig elveszti vagy magában kárt vall?"

Lukács 9,23-25.

"És aki föl nemveszi az õ keresztjét
és úgy nem követ engem, nem méltó
énhozzám."

Máté 10,38.

"És valaki nem hordozza az õ
keresztjét, és énutánam jön, nem lehet
az én tanítványom."

Lukács 14,27.



Jertek, vegyetek és egyetek ingyen

Oh, mindnyájan, akik szomjúhoztok,
jertek e vizekre, ti is, kiknek
nincs pénzetek, jertek, vegyetek és
egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül
és ingyen, bort és tejet.
2.Miért adtok pénzt azért, ami nem
kenyér, és gyûjtött kincseteket azért, ami
meg nem elégíthet? Hallgassatok szorgalmasan
reám, hogy jót egyetek, és
gyönyörködjék lelketek kövérségben.
3. Hajtsátok ide füleiteket és jertek
hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek,
és szerzek veletek örök szövetséget,
Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem
szerint.
4. Ímé, bizonyságul adtam Õt a népeknek,
fejedelmül és parancsolóul népeknek.
5. Ímé, nem ismert népet hívsz elõ, és
a nép, amely téged nem ismert, hozzád
siet az Úrért, Istenedért és Izrael Szentjéért,
mert Õ téged megdicsõített.
6. Keressétek az Urat, amíg megtalálható,
hívjátok Õt segítségül, amíg közel
van.
7. Hagyja el a gonosz az õ útját, és a bûnös
férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz,
és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz,
mert bõvölködik a megbocsátásban.
Az én Igém megcselekszi, amit akarok
8.Mert nem az én gondolataim a ti
gondolataitok, és nem a ti útjaitok az
én útjaim, így szól az Úr!
9.Mert amint magasabbak az egek
a földnél, akképpen magasabbak az én
útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál.
10.Mert amint leszáll az esõ és a hó
az égbõl, és oda vissza nem tér, hanem
megöntözi a földet, és termõvé, gyümölcsözõvé
teszi azt, és magot ád a magvetõnek
és kenyeret az éhezõnek:
11. Így lesz az én Igém, amely számból
kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem
megcselekszi, amit akarok, és gyümölcsöt
terem ott, ahová küldöttem.
12.Mert örömmel jöttök ki, és békességben
vezéreltettek; a hegyek és halmok
ujjongva énekelnek elõttetek, és a
mezõ minden fái tapsolnak.
13. A tövis helyén ciprus növekedik,
és bogáncs helyett mirtusz növekedik,
és lesz ez az Úrnak dicsõségül és örök
jegyül, amely el nem töröltetik.

Ésaiás 55.fejezet



Weblap látogatottság számláló:

Mai: 60
Tegnapi: 184
Heti: 60
Havi: 3 904
Össz.: 872 039

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Keresztállítás Királdon 3. 2010.07.31.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »