Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

AZ ÚR PEREL ELLENSÉGEINKKEL

road_to_the_cross_jekel.jpg

J É Z U S !

4.Pedig betegségeinket Ő viselte, és
fájdalmainkat hordozá,
és mi azt hittük,
hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik
Istentől!
Mát. 8,17. 26,66. Zsid. 9,28. 1Pét. 2,24.
5. És Ő megsebesíttetett bűneinkért,
megrontatott a mi vétkeinkért, békes−
ségünknek büntetése rajta van, és az Ő
sebeivel gyógyulánk meg.
 
    vers 10.
rész 57,19. Zsolt. 30,2. 103,3. 147,3.
Róm. 4,25. 1Kor. 15,3. 1Pét. 2,24. 25.

Ésaiás könyve 53: 4-5.


A JÓ PÁSZTOR

jesus_000.jpg


Az Úr perel ellenségeinkkel
(Dávid zsoltára.)

1. Perelj, Uram, a velem perlőkkel;
harcolj a velem harcolókkal.
JerSir. 3,58.
2. Ragadj pajzsot és vértet, és kelj föl
segítségemre.
3. Szegezz dárdát és rekeszd el üldözőim
útját, mondd azt lelkemnek: Én vagyok
a te üdvösséged.
4. Szégyen, gyalázat érje azokat, akik
életemre törnek; vettessenek hátra és
piruljanak, akik vesztemet koholják.
Zsolt. 40,14. 70,2. 129,5.
5. Legyenek olyanok, mint a polyva a
szél előtt; az Úrnak angyala szórja szét
őket.
6. Legyen útjuk sötét, csuszamlós, s az
Úrnak angyala űzze őket.
Zsolt. 73,18. Jer. 23,12.
7. Mert ok nélkül vetették elém titkon
vont hálójukat, és ok nélkül ástak vermet
az én életemnek.
8. Érje őt romlás váratlanul, fogja meg
hálója, amelyet kivetett, essék belé a
veszedelembe.
Zsolt. 7,15. 57,6. 141,9. Péld. 5,22. 1Thess. 5,3.
9. Én pedig vigadok majd az Úrban, ör−
vendezve szabadításában. Zsolt. 13,5.
10. Minden porcikám ezt mondja majd:
Ki hasonló hozzád, Uram?! Aki meg−
szabadítod a nyomorultat a nála erő−
sebbtől, a szegényt és szűkölködőt az
őt kirablótól. Zsolt. 71,19. Mik. 7,18.
11. Erőszakos tanúk állnak elő; azt kér−
dezik tőlem, amiről nem tudok.
12. Jóért rosszal fizetnek nékem, meg−
rabolják lelkemet. Zsolt. 38,20. Ján. 10,32.
13. Pedig én, az ő betegségükben gyász−
ba öltöztem, böjttel gyötörtem magamat,
imádságom saját keblemre visszaszállt.
Zsolt. 69,10. 1Kor. 11,31. Jak. 3,6.
14. Mintha barátom vagy testvérem vol−
na, úgy viseltem magam, mintha anyámat
siratnám, úgy jártam bútól meghajolva:
15. Ők pedig örültek az én bukásomon
és összegyűltek; összegyűltek ellenem a
rágalmazók, tudtom nélkül gyaláztak és
nem nyugodtak,
16. Ingyenélők léha csúfolódásai közt
fogaikat vicsorgatva rám.
17. Oh Uram, meddig nézed? Szaba−
dítsd meg lelkemet tombolásaiktól, az
oroszlánok közül az én egyetlenemet.
Zsolt. 13,1. Hab. 1,13.
18. Hálát adok neked a nagy gyüle−
kezetben, az erős nép között dicsérlek
téged. Zsolt. 22,22. 59,16. 107,31. 32. 111,1−−10.
19. Ne engedd, hogy örüljenek rajtam
hazug ellenségeim, és hunyorgassanak
rám, kik ok nélkül gyűlölnek engem.
Zsolt. 69,4. 109,3. JerSir. 3,52. Ján. 15,25.
20. Mert nem beszélnek békességet, ha−
nem akik békességesek e földön, azok el−
len álnok dolgokat koholnak.
21. Föltátották rám szájukat, azt mond−
ták: Hehé! Hehé! Látták szemeink.
22. Láttad ezt, oh Uram: ne hallgass,
oh Uram; ne légy távol tőlem!
2Móz. 3,7. Csel. 7,34.
23. Serkenj föl, ébredj ítéletemre oh
Uram Istenem, az én ügyemért.
24. Ítélj meg engem a Te igazságod
szerint, oh Uram, Istenem, hogy ne
örüljenek rajtam! 2Thess. 1,5.
25. Ne mondhassák szívükben: Ez az,
ezt akartuk! Ne mondhassák: Elnyeltük őt!
26. Szégyenüljenek meg, zavarodjanak
meg együttesen, akik bajomnak örülnek;
szégyen és gyalázat borítsa be őket, akik
felfuvalkodtak ellenem. Zsolt. 109,29.
27. Vigadjanak és örüljenek, akik kí−
vánják az én igazságomat, hadd mondják
mindenkor: Magasztaltassék az Úr, aki
gyönyörködik az Ő szolgájának gyara−
podásában.
5Móz. 8,18. Jób 36,11. Zsolt. 118,25. Jer. 33,9.
28. Az én nyelvem pedig hirdetni fogja
a Te igazságodat, a Te dicséretedet min−
den napon. Zsolt. 52,9.

35.ZSOLTÁR

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 16
Tegnapi: 177
Heti: 813
Havi: 5 215
Össz.: 861 226

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 26. Az Úr perel ellenségeinkkel 2009.01.05.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »