Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

 

A SÍR ÜRES!

fenykep3603.jpg

Jézus feltámadása

A szombat végén pedig, a hét
elsõ napjára virradólag, kiméne
Mária Magdaléna és a másik Mária,
hogy megnézzék a sírt.
2. És ímé, nagy földindulás lett; mert
az Úrnak angyala leszállván a mennybõl,
és odamenvén, elhengeríté a követ
a sír szájáról, és ráüle arra.
3. A tekintete pedig olyan volt, mint a
villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó.
4. Az õrizõk pedig tõle való féltükben
megrettentek, és olyanokká lettek,
mint a holtak.
5. Az angyal pedig megszólalván,
monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek;
mert tudom, hogy amegfeszített Jézust
keresitek.
6. Nincs itt, mert feltámadott, amint
megmondotta volt. Jertek, lássátok a
helyet, ahol feküdt az Úr.
7. És menjetek gyorsan és mondjátok
meg az Õ tanítványainak, hogy feltámadott
a halálból; és ímé, elõttetek megy
Galileába; ott meglátjátok Õt, ímé megmondottam
néktek.
8. És gyorsan eltávozván a sírtól félelemmel
és nagy örömmel, futnak vala,
hogy megmondják az Õ tanítványainak.
9.Mikor pedig mennek vala, hogy
megmondják az Õ tanítványainak, ímé
szembejöve õvelük Jézus,mondván: Legyetek
üdvözölve! Azok pedig hozzájárulván,
megragadák az Õ lábait, és
leborulának elõtte.
10. Akkor monda nékik Jézus: Ne
féljetek;menjetek el,mondjátokmeg az
én atyámfiainak, hogy menjenek
Galileába, és ott meglátnak engem.
11. Amialatt pedig õk mennek vala,
ímé, az õrségbõl némelyek bemenvén a
városba, megjelentének a fõpapoknak
mindent ami történt.
12. És egybegyülekezvén a vénekkel
együtt, és tanácsot tartván, sok pénzt
adának a vitézeknek,
13. Ezt mondván: Mondjátok, hogy:
Az Õ tanítványai odajövén éjjel, ellopták
Õt, mikor mi aludtunk.
14. És ha ez a helytartó fülébe jut,
mi elhitetjük õt, és kimentünk titeket
a bajból.
15. Azok pedig fölvevén a pénzt, úgy
cselekedének, amint mondták nekik.
És elterjedt ez a hír a zsidók között
mind e mai napig.
16. A tizenegy tanítvány pedig elment
Galileába, a hegyre, ahová Jézus
rendelte õket. 
17. És mikor meglátták Õt, leborulának
elõtte; némelyek pedig kételkedének.
18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla
nékik, mondván: Nékem adatott minden
hatalom mennyen és földön.
 
A nagy küldetés parancsa

19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká
minden népeket, megkeresztelvén
õket az Atyának, a Fiúnak
és a Szent Szellemnek nevében,
 
20. Tanítván õket, hogy megtartsák
mindazt, amit én parancsoltam néktek:
és ímé, én tiveletek vagyok minden
napon a világ végezetéig. Ámen!

HOZSANNA! HALLELUJA!SHALOM.ÁMEN.

Királd 2011.04.25.

ÁLDJUK IZRAELT!ÁMEN.

TESTVÉREITEK AZ ÚRBAN: Anita, Immánuel és IstvánWeblap látogatottság számláló:

Mai: 111
Tegnapi: 230
Heti: 1 604
Havi: 4 340
Össz.: 860 351

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: A sír üres! 2011. 04.25.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »