Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

AZ ÚR SZABADÍT MEG!

http://videa.hu/videok/emberek-vlogok/halal-hol-a-te-fullankod-jIE4XKO3IILB5FFC


A mindenható Isten oltalma

1. Aki a Felségesnek (Elion) rejtekében
lakozik, a Mindenhatónak
(Shaddai) árnyékában nyugszik az.
Zsolt. 32,7. Ésa. 25,4.
2. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam,
váram, Istenem, Õbenne bízom!
3.Mert Õ szabadít meg téged a madarásznak
tõrébõl, a veszedelmes dögvésztõl.
4. Tollaival fedez be téged, és szárnyai
alatt lészen oltalmad; pajzs és páncél az
Õ hûsége és igazsága. Zsolt. 17,8. 61,4.
5. Nemkell félned az éjszakai ijesztéstõl,
a repülõ nyíltól nappal; Ésa. 43,1.
6. A dögvésztõl, amely a homályban jár;
a döghaláltól, amely délben pusztít.
7. Elesnek mellõled ezren, és jobb
kezed felõl tízezren; és hozzád nem is
közelít. Péld. 3,23.
8. Bizony szemeiddel nézed és meglátod
a gonoszok megbüntetését!Mal. 1,5.
9.Mert azt mondtad te: Az Úr az én
oltalmam; a Felségest választottad a te
hajlékoddá:
10. Nem illet téged a veszedelem, és
csapás nem közelget a sátorodhoz;
Zsolt. 121,6. Péld. 1,33. 12,21. 2Thess. 3,3. 2Pét. 2,9.
11.Mert az Õ angyalainak parancsolt
felõled, hogy õrizzenek téged minden
utadon. Zsolt. 34,7.Mát. 4,6. Zsid. 1,14.
12. Kézen hordoznak téged, hogy meg
ne üssed lábadat a kõbe.
Zsolt. 37,24. Luk. 4,10–11.
13. Oroszlánon és áspiskígyón jársz,
megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
Jób 5,23. Luk. 10,19.
14. Mivelhogy ragaszkodik hozzám,
megszabadítom õt, felmagasztalom õt,
mert ismeri az én nevemet!
15. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom
õt; vele vagyok háborúságában,
megmentem és megdicsõítem õt.
Zsolt. 50,15. Ésa. 58,9. Zak. 13,9.
16. Hosszú élettel elégítem meg õt, és
megmutatom néki az én üdvösségemet.
2Móz. 23,26. Jób 5,26. Zsolt. 92,14. Ésa. 46,4.


91.Zsoltár

fenykep5110.jpg

Királd 2011.05.05. Sikeres életutam kiindulópontja. Jézus nevében. A Mennyei Atya Dicsőségére. Ámen.:-) Én ha dicsekszem az Úrban dicsekszem.
Az én kedvenc weboldalam, amit mindig hangosan olvasok: www.szeretet.hupont.hu www.immanuel.hupont.hu . A barátaim weboldalai.
Isten segítségével ők indítottak engem az Igazság útján az Életbe.

fenykep5111.jpg

A Megbotránkozás Köve és az Élet Kenyere.

fenykep5112.jpg

Én vagyok az Út az Igazság és az Élet.

fenykep5113.jpg

Ez az Út ezen járjatok!

fenykep5114.jpg

Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon.

fenykep5115.jpg

Istennek hatalmában áll ezekből a kövekből fiakat támasztani Ábrahámnak.

fenykep5116.jpg

A titkok az Úréi.

fenykep5117.jpg

A Sír üres. A kő elgördült. Elvégeztetett!

fenykep5118.jpg

Miért keresitek a holtak között az Élőt?Nincs itt.
Jézus feltámadt!

"Amint meg van írva, hogy: sok
nép atyjává tettelek téged. Az elõtt az
Isten elõtt, akiben hitt, aki a holtakat
megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek,
elõszólítja mint meglevõket."

Róma 4:17.

fenykep5119.jpg

És az Ő bizonyságtétele hű és igaz.

fenykep5121.jpg

Tegyetek bizonyságot Róla.

fenykep5122.jpg

Járuljatok Isten trónja elé ti bűnösök.

fenykep5123.jpg

Valljátok meg bűneiteket. Én Isten szent gyermeke vagyok.
Bűneim megvallása által és vallástételem által.Jézus nevében.Az Atya dicsőségére.Az én Uram Megváltóm és Gyógyítóm a Feltámadt Krisztus Jézus.

fenykep5124.jpg

Testvérem és barátom az Úrban. Az Atya dicsőségére.
Bálint István János
szent apostol

fenykep3603.jpg

Bálint István János, Bálint Anita és Bálint Immánuel.
Isten szent gyermekei és szolgálói.

Szellemtõl újonnan születni

1.Volt pedig a farizeusok közt egy
ember, a neve Nikodémus, a zsidók
fõembere:
2. Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda
néki: Mester, tudjuk, hogy Istentõl
jöttél tanítóul; mert senki sem teheti
e jeleket, amelyeket te teszel, hanem
ha az Isten van vele.
rész 9,16. 33. Csel. 2,22. 10,38.
3. Felele Jézus és monda néki:
Bizony, bizony mondom néked: ha
valaki újonnan nem születik, nem
láthatja az Isten országát. rész 1,13.
Róm. 10,9. 13. 2Kor. 5,17. Gal. 6,15.
Ef. 2,8. Tit. 3,5. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23. Jel. 1,5.
4.Monda néki Nikodémus:Mimódon
születhetik az ember, ha vén? Vajon
bemehet-é az õ anyjának méhébe
másodszor, és születhetik-é?
5. Felele Jézus: Bizony, bizony mondom
néked: Ha valaki nem születik
víztõl és Szellemtõl, nem mehet be
az Isten országába. rész 15,3.
Márk 16,16. Csel. 2,38. Ef. 5,26. 1Ján. 3,9.
6. Ami testtõl született, test az; és
ami Szellemtõl született, szellem az.
7. Ne csodáld, hogy azt mondám
néked: Szükség néktek újonnan
születnetek. Róm. 2,29.
8. A szél fú, ahová akar, és annak
zúgását hallod, de nem tudod honnan
jön és hová megy: így van mindenki,
aki Szellemtõl született. Préd. 11,5. 1Kor. 2,11.
9. Felele néki Nikodémus és monda:
Mimódon lehetnek ezek? rész 6,52.
10. Felele Jézus és monda néki: Te
Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket?
11. Bizony, bizony mondom néked,
amit tudunk, azt mondjuk, és amit
látunk, arról teszünk bizonyságot; és
a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok.
12. Ha a földiekrõl szóltam néktek
és nem hisztek, mimódon hisztek, ha
a mennyeiekrõl szólok néktek?
13. És senki semment fel amennybe,
hanemha az, aki a mennybõl szállott
alá, az embernek Fia, aki a mennyben
van. rész 6,63. Csel. 2,34. 1Kor. 15,47. Ef. 4,9.
14. És amiképpen felemelte Mózes
a kígyót a pusztában, akképpen kell
az ember Fiának felemeltetnie.
4Móz. 21,9. Gal. 3,13. 1Pét. 2,24.
15.Hogy valaki hiszen Õbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen.
1Ján. 5,10. 11.
16.Mert úgy szerette Isten e világot,
hogy az Õ egyszülött Fiát adta,
hogy valaki hiszen Õbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.
Róm. 5,8. 8,32. 1Pét. 1,19. 1Ján. 4,9.
17.Mert nem azért küldte az Isten
az Õ Fiát a világra, hogy kárhoztassa
a világot, hanem hogy üdvözüljön a
világ általa. Luk. 9,56. 1Ján. 4,14.
18. Aki hiszen Õbenne, el nem
kárhozik; aki pedig nem hisz, immár
elkárhozott, mivelhogy nem hitt az
Isten egyszülött Fiának nevében.
rész 5,24. 6,40. 47. 20,31. Róm. 1,8.
19. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a
világosság e világra jött, és az emberek
inkább szerették a sötétséget, mint a
világosságot; mert az õ cselekedeteik
gonoszak voltak. rész 1,4. Ésa. 5,20.
20.Mert minden, aki hamisan cselekszik,
gyûlöli a világosságot és nem
megy a világosságra, hogy az õ cselekedetei
fel ne fedessenek; Jób 24,13.
21. Aki pedig az igazságot cselekszi,
az a világosságramegy, hogy az õ cselekedetei
nyilvánvalókká legyenek, hogy
Isten szerint való cselekedetek. Ef. 5,8.

János 3:1-21.


Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik
Istent szeretik, minden javukra van,
mint akik az Õ végzése szerint elhívottak.

Róma 8:28.

Ámen.

http://videa.hu/videok/emberek-vlogok/halszaporitas-pRCJZgGl8zpUVJYE

Szül pedig fiat és nevezd annak
nevét Jézusnak,mert Õ szabadítja meg
az Õ népét annak bûneibõl.

Máté 1:21.

Jézus nevében. Ámen.

IMMÁNUEL

VELÜNK AZ ISTEN

HALLELUJA JÉZUS!

ÁMEN.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: AZ ÚR SZABADÍT MEG! 2011.05.05.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »