Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

AZ IGÉT JELEK ÉS CSODÁK KÖVETIK

A mi Urunk Jézus Krisztus Szeretetére kérlek, hogy mindenkinek küldd tovább a www.szeretet.hupont.hu weblapunk címét, hogy sokak által háláltassék meg az Ige Isten dicsőségére az egész világon. Jézus nevében. Ámen.

exodus.jpg

Izrael átvonul a tengeren

15. És monda az Úr Mózesnek: Mit ki−
áltasz hozzám? Szólj Izrael fiainak, hogy
induljanak el. 5Móz. 20,4. Józs. 10,14. Neh. 4,20.
16. Te pedig emeld fel a te pálcádat és
nyújtsd ki kezedet a tengerre és válaszd
azt kétfelé, hogy Izrael fiai szárazon men−
jenek át a tenger közepén.
17. Én pedig ímé megkeményítem az
egyiptombeliek szívét, hogy bemenjenek
utánuk, és megdicsőíttetem a fáraó által
és az ő egész serege által, szekerei és
lovasai által.

Mózes 2. könyve 14:15-17.

lazarus2.jpg


25. Monda néki Jézus:Én vagyok a feltámadás és az élet:aki hisz énbennem, ha meghal is, él;

És aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed−é ezt?

27. Monda néki:Igen Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus,

az Istennek Fia, aki e világra jövendő volt.

János Evangéliuma 11:25-27.

resurrection.jpg

JÉZUS FELTÁMADT! IGEN! FELTÁMADT! ISTEN DICSŐSÉGÉRE! HALLELUJA! JÉZUS NEVÉBEN! ÁMEN.

 

Drága Testvéreim! Drága Atyámfiai az Úrban!

Szeretett felebarátaim!

Bizonyságot teszek arról, én Bálint István János a feleségemmel együtt, hogy mielőtt el kezdtük volna szerkeszteni ezt a honlapot, a legminimálisabb ismeretünk volt a számítógéppel kapcsolatban. Éreztük, reméltük és hittük, hogy sikerül valamikor weblapot szerkeszteni és azon keresztül hirdetni az  Élő Igét. Az Igét jelek és csodák követik, melyet mi nap mint nap élvezünk, mivel az egész világnak hirdetjük az Igét, olyan dolgokra jövünk rá a hirdetés alatt a Szent Szellem által,amelyek jelek és csodák, nem csak a mi életünkben, hanem mindenkiében, aki nap mint nap folyamatosan nyomon követi, hogy hogyan növekszik a mag fává és termi meg Isten dicsőségére a jó sáfár gyümölcsét. Ma ott tartunk, hogy az egész világot közel tudjuk hozzátok hozni egy kattintással, ha az 5.oldalunkon bármelyik linkre rákattintotok. Isten csodálatos dolgokat művel. A nap 24 órájában szolgáljuk a mi Urunkat. Mi az interneten keresztül elfogadjuk és továbbküldjük, hirdetjük mindenkinek: Mindenkor dicsérjük az Urat, mindannyiunk Szent Atyját, Abbát, az Atyát, az Üdvözítő Istenünket Jézus Szent Nevében! Halleluja! Igen és Ámen!

 

3. Minden helyet, amelyet talpatok
érint, néktek adtam, amiképpen szólot−
tam Mózesnek. 2Móz. 3,8. 5Móz. 11,24.

9. És megesküvék Mózes azon a napon,
mondván: Bizony a föld, amelyet meg−
tapodott a te lábad, tiéd lesz örökségül,
és a te fiaidé mind örökké, mivelhogy
tökéletesen követted az Urat, az én Iste−
nemet. 4Móz. 13,22. 13,27–30. 14,24. 5Móz. 1,36.

Józsué 1, 3.  14, 9.

 


  67   Isten ítéli a népeket és igazgatja a nemzeteket           (Az éneklőmesternek: hangszerekkel, zsoltár, ének.)

Isten könyörüljön rajtunk és áld−

jon meg minket; világosítsa meg

az Ő orcáját rajtunk. Szela.

2. Hogy megismerjék e földön a Te uta−

dat, minden nép között a Te üdvössége−

det.

3. Dicsérnek téged a népek, oh Isten,

dicsérnek téged a népek mindnyájan.

4. Örvendnek és vigadnak a nemzetek,

mert igazsággal ítéled a népeket, és a

nemzeteket e földön Te igazgatod. Szela.

5. Dicsérnek téged a népek, oh Isten,

dicsérnek téged a népek mindnyájan.

6. A föld megadta az ő gyümölcsét: Isten

megáld minket, a mi Istenünk;

7. Megáld minket Isten; és féli Őt a föld−

nek minden határa!

                                                                                  

                             ZSOLTÁROK KÖNYVE 67


Az Úr a benne bízók Kősziklája
(Az éneklőmesternek: Dávid zsoltára.)

1. Tebenned bíztam, Uram! Ne szé−
gyenüljek meg soha; igazságoddal
szabadíts meg engem. Zsolt. 22,5.
2. Hajtsd hozzám füledet, hamar szaba−
díts meg; légy erősségem Kősziklája, erő−
dített házam, hogy megtarts engem.
Zsolt. 17,6. 71,2. 86,1. 102,2.
3. Mert Kősziklám és mentsváram vagy
Te; vezess hát engem a Te nevedért és
vezérelj engem. Zsolt. 25,11.
4. Ments ki engem a hálóból, amelyet
titkon vetettek nékem; hiszen Te vagy az
én erősségem.
5. Kezedbe helyezem szellemem, meg−
váltottál engem, oh Uram (Jehova), igazság
Istene (El). Luk. 23,46. Zsid. 6,18.
6. Gyűlölöm a hazug hiúságok híveit, és
az Úrban bízom én. Jón. 2,8.
7. Örvendek és vigadok a Te irgalmas−
ságodban, mert megtekintetted nyomo−
rúságomat és megismerted lelkemet a
szorongattatásokban; Ján. 10,27.
8. És nem rekesztesz be engem az ellen−
ség kezébe, sőt tágas térre állítod lábai−
mat. Zsolt. 18,19.
9. Könyörülj rajtam, Uram, mert szoron−
gattatom; elsenyved a búbánat miatt sze−
mem, lelkem, testem. Zsolt. 6,7.
10. Mert bánatban enyészik életem, és
sóhajtásban múlnak éveim; bűnöm miatt
roskadoz erőm, és kiasznak csontjaim.
11. Temérdek üldözőm miatt csúfsággá
lettem, kivált szomszédaimé, és ismerő−
seimnek félelmévé; akik az utcán látnak,
elfutnak tőlem. Zsolt. 88,8.
12. Töröltettem, akár a halott, az emlé−
kezetből; olyanná lettem, mint a veszendő
edény.
13. Mert hallottam sokak rágalmát, iszo−
nyatosságot mindenfelől, amint együtt
tanácskoztak ellenem, és tervezték, hogy
elrabolják életemet. JerSir. 2,22. Mát. 27,1.
14. De én benned bízom, Uram (Jehova)!
Azt mondom: Te vagy Istenem (Elohim).
Zsolt. 22,10.
15. Életem ideje kezedben van: szaba−
díts meg ellenségeim kezéből és üldöző−
imtől. Jób 14,5.
16. Világosítsd meg orcádat a Te szol−
gádon, tarts meg engem irgalmadért.
4Móz. 6,25. Zsolt. 4,6.
17. Uram, ne szégyenüljek meg, mivel−
hogy hívlak téged; a gonoszok szégyenül−
jenek meg és pusztuljanak a Seolba.
1Sám. 2,9. Zsolt. 25,2.
18. A hazug ajkak némuljanak el, ame−
lyek vakmerően szólnak az igaz ellen,
kevélységgel és megvetéssel.
Zsolt. 12,3. Péld. 14,3.
19. Mily túláradó a Te jóságod, ame−
lyet fenntartasz a téged félőknek, és
megbizonyítasz a benned bízókon az
emberek fiai előtt. Ésa. 64,4. 1Kor. 2,9.
20. Elrejted őket a Te orcádnak rejte−
kében az emberek zendülései elől; sát−
radban őrzöd őket a perpatvarkodó
nyelvektől.
Jób 5,21. Zsolt. 27,5. Péld. 26,2. Ésa. 54,17.
21. Áldott legyen az Úr, mert csodá−
latossá tette kegyelmét rajtam, mint egy
megerősített városon! Zsolt. 17,7.
22. Én ugyan azt gondoltam ijedtemben:
Kivágattam szemeid elől; de mégis, meg−
hallgattad esedezéseimnek szavát, mikor
kiáltottam hozzád.
23. Szeressétek az Urat mind ti Ő szent−
jei; a hűeket megőrzi az Úr és bőven meg−
fizet a kevélyen cselekvőknek! 1Pét. 5,5.
24. Legyetek erősek és bátorodjék a
ti szívetek mindnyájan, akik várjátok az
Urat! Zsolt. 27,14. 73,26.

31.ZSOLTÁR

 

A KÁNAI MENNYEGZŐ

wedding_canna.jpg


A MI ATYÁNK VÁR MINKET A MENNYEI MENNYEGZŐRE, KRISZTUS MÁSODIK ELJÖVETELE UTÁN A MENNYEK ORSZÁGÁBA.

DICSŐSÉG ISTENNEK!

JÉZUS NEVÉBEN!

URAM LEGYEN MEG A TE SZENT AKARATOD!

ABBÁ ATYÁNK!

HALLELUJA!

ÁMEN.

JÖVEL JÉZUS! JÖVEL!

JÉZUS ÉL ÉS VISSZATÉR!

IGEN ÉS ÁMEN!

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 103
Tegnapi: 184
Heti: 103
Havi: 3 947
Össz.: 872 082

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 29. Az Igét jelek és csodák követik 2009.01.08.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »