Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

ISTEN ÁLTAL ÁLDOTT ÉS MEGSZENTELT

PIHENŐ ÉS SZENT GYÜLEKEZÉSI NAPOT

KÍVÁNUNK

A MAI ÚJHOLDNAPON:

11. HÓNAP ELSŐ NAPJÁN

MINDEN, ISTENBEN HÍVŐ TEREMTMÉNYNEK!

 SHABBATH SHALOM! JÉZUS NEVÉBEN! ÁMEN.„Lőn pedig a negyvenedik esztendőben,

a tizenegyedik hónapban, a hónapnak első napján,

szóla Mózes az Izráel fiainak mind a szerint,

amint parancsolt az Úr néki azok felől.”


Mózes V. könyve 1:3.Az Örökkévaló, Mindenható, Teremtő,

Mennyei AtyaIstenünk által megáldott és megszentelt

pihenőnap után, a Szombat nap után, elérkeztünk újból

egy megáldott és megszentelt naphoz, amelyet Isten

szintén örökkévaló ünnepként rendelt az emberiség

számára az Újholdnaphoz.


Ma 5772. 11.hónap (Shebath/ Sváth)1.napja van.

Dicsérjétek az Urat minden ti szentjei

és adjatok hálát neki minden cselekedeteiért,

 hisz Ő hatalmas és az  Ő kegyelme  örökkévaló!


Isten örökkévaló időszámítása szerint,

amely a teremtés első napjától számíttatik.

Ma 120.jubileum 35.év Szombatéve van.

Szenteljétek meg mindannyian a mai napot,

akik hisztek az Ő nevében, hogy betartsátok az Ő örökkévaló parancsolatait, amely a királyi parancsban,

a Szeretet parancsolatában adatott minden embernek

és Isten minden teremtményének!


Shabbath Shalom!

Békés Újholdnapot és békés 11. hónapot!

Béke legyen Jeruzsálemen!

Az Atya dicsőségére! A Szent Szellem által!

A Feltámadott és Testben megjelent Krisztus Jézus,

Izrael Szentje Szent Nevében!

Hozsanna! Hallelu Jah! Ámen. Shalom!

Áldjuk Izraelt! Áldjuk a zsidó népet!

Ábrahám, Izsák és Jákob Istenének,

Izrael Istenének dicsőségére! Shalom!

Áldjátok az Urat!  Az Egy Igaz Élő Istent! Ámen.

 

A Tízparancsolat negyedik parancsolata :

 „Megemlékezzél a szombatnapról,hogy megszenteljed azt.                                                       

Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;                                                               De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja:semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod,se jövevényed, aki a te kapuidon belül van;                                                                                                                                Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.”

Mózes II. könyve 20: 8-11.

Ezek a bibliai utalások, amelyeket most felsorolunk

mind az újhold napjával kapcsolatosak és a próféciák is

mind az újhold napokon hangzottak el.:


( 1 Mózes 8: 5,13.    2 Mózes 19: 1.  

2 Mózes 40: 2,17.  3 Mózes 23: 24. 

4 Mózes 1:  1-4, 18.

4  Mózes 29: 1.   4 Mózes 33: 38. 

1 Sámuel 20: 4-18,24.  2 Királyok 4: 23. 

2  Krónikák 29: 17. Ezsdrás 3: 6.   Ezsdrás 7: 9.   

Ezsdrás  10: 16-17.   Nehémiás 8:  2.  

Eszter 3: 7, 12.   Zsoltárok 81: 4-5.

Ezékiel  21: 17.   Ezékiel  26: 1.  Ezékiel  31: 1. 

Ezékiel 32: 1.  Haggeus 1: 1. )


Sőt! Krisztusra nézve, a keresztényekre is

vonatkoznak,mert az újholdnapokat a Mindenható

Mennyei Atya örökkévaló pihenőnapként, azaz

szombatnapként és szent gyülekezeti napként

parancsolja és tartatja meg az egész

Örökkévalóságban.

 

Isten az Ő kegyelmét, szeretetét és áldásait ezeken

a szent napokon árasztja a Benne és az Ő nevében

hívő emberiségre. Aki ezeket a napokat, az

örökkévaló ünnepnapokat nem tartja meg itt a

földön, mindaz kétszínű, kétszívű, képmutató.

 

Gondolkodj el rajta!

 

„  Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért,

vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold,

vagy szombat dolgában:

Melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak,

de a valóság a Krisztusé.”


Kolosse 2: 16-17.

 


„ És elhozzák minden testvéreiteket minden népek

közül ajándékul az Úrnak, lovakon, szekereken,

hintókban, öszvéreken és tevéken szentségemnek

hegyére Jeruzsálembe, így szól az Úr, amint hozzák

Izráelnek fiai az ajándékot tiszta edényben az Úrnak

házába.

És ezek közül is választok a papok közé, a Léviták

közé, így szól az Úr.
 

Mert mint az új egek és az új föld, amelyeket én

teremtek, megállnak énelőttem, szól az Úr,

azonképpen megáll a ti magvatok és nevetek;

És lesz, hogy hónapról-hónapra és szombatról-

szombatra eljön minden test engem imádni, szól az

Úr.”

Ésaiás 66:20-23.

 


„És lészen, hogy akik megmaradnak mindama népek

közül, amelyek Jeruzsálem ellen jönnek: esztendőről

esztendőre mind felmennek, hogy hódoljanak a

királynak, a Seregek Urának, és megünnepeljék a

sátorok ünnepét.

És lészen, hogy aki nem megy fel e föld nemzetségei

közül Jeruzsálembe, hogy hódoljon a Királynak, a

Seregek Urának: nem lészen azokra eső.

És ha nem megy fel, vagy nem jön fel az Egyiptomi

nemzetség, őrájuk sem lészen; de lészen az a csapás,

amellyel megcsapkodja az Úr a népeket, akik nem

mennek fel a sátorok ünnepét megünnepelni.

Ez lészen Egyiptomnak büntetése, és mindama népek

büntetése, akik nem mennek fel a sátorok ünnepét

megünnepelni.”

Zakariás 14-16.

 

Az Isten ünnepnapjainak megtartása a pecsét, minden

hívő homlokán. Aki nem tartja meg ezeket az

ünnepnapokat, az megsérti a Tízparancsolatot.

A Tízparancsolat a Törvény.

A Szeretet Törvénye, Parancsolata a Tízparancsolat

teljességét foglalja magában, hiánytalanul.

Ez a királyi törvény.

 

„Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét

egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.”

Jakab 2:10.

Isten ünnepeinek elrendeléséről

Mózes III. könyve 23:1-44.verséig olvashatunk.

Isten örökkévaló időszámítása, öröknaptárja eltér a

zsidók által, a Krisztus után 4. évszázadban bevezetett

Hillel naptártól.

 

„ Adjatok hálát az Úrnak,

hívjátok segítségül az Ő nevét,

hirdessétek a népek között az Ő cselekedeteit!”

Zsoltárok 105: 1.

Jézus nevében. Ámen.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 160
Tegnapi: 255
Heti: 1 423
Havi: 4 159
Össz.: 860 170

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 11.újholdnap az évben! 2013.01.13.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »