Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

ISTEN SZERINTI IGAZ IMÁDSÁGOK

92.zsoltár
Zsoltár, szombat napra

1.Jó dolog hálát adni az Úrnak, és
dicséretet énekelni a Te nevednek,
oh Felséges!


2. Hirdetni jó reggel a Te kegyelmedet,
és éjjelente a Te hűséges voltodat.


3.Tíz húrú hegedűvel és lanttal, hárfán
való zengedezéssel.


4.Mert megvidámítottál engem Uram
a Te cselekedeteddel, a Te kezednek
műveiben örvendezem.


5.Mely nagyok Uram a Te műveid,
igen mélységesek a Te gondolataid!

6.A balgatag ember nem tudja, a bolond
pedig nem érti meg ezt:


7.Hogy mikor felsarjadnak a gonoszok,
mint a fű, és virágoznak mind a hamisság
cselekedők, örökre elvesznek ők;

8. Te pedig Uram, magasságos vagy
örökké!


9.Mert ímé, a Te ellenségeid elvesznek,
és elszélednek mind a hamisság cselekedők!


10. De Te magasra növeszted az én
szarvamat, mint az egyszarvúét; elárasztod
csillogó olajjal.


11.És legeltetem szememet az én ellenségeimen,
és az ellenem támadó gonosztevőkön
mulat majd a fülem.


12. Az igaz virágzik, mint a pálmafa,
növekedik, mint a cédrus a Libánonon.


13. Plánták ők az Úrnak házában; a mi
Istenünknek tornácaiban virágzanak.


14.Még a vén korban is gyümölcsöznek;
erővel teljesek és zöldellők lesznek;


15. Hogy hirdessék, hogy igazságos az
Úr, az én Kősziklám, és hogy nincsen
hamisság Őbenne!

 

148.zsoltár
Az egész világ Istent dicsérje!

1.Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek
az Urat az égből; dicsérjétek
Őt a magasságban!


2. Dicsérjétek Őt minden angyalai;
dicsérjétek Őt minden Ő seregei!


3. Dicsérjétek Őt: nap és hold; dicsérjétek
Őt mind: fényes csillagai!


4. Dicsérjétek Őt egeknek egei, és ti
vizek, amelyek az egek felett vagytok!


5. Dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert
parancsolt és azok előálltak.


6. Örök időre állította fel azokat; rendeletet
hozott és nem tér el attól.


7. Dicsérjétek az Urat a földről: viziszörnyek
és mély vizek ti mind!


8. Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar,
amelyek az Ő Igéjét teljesítitek;


9. Ti hegyek és halmok mindnyájan,
minden gyümölcsfa s mind ti cédrusok;


10. Vadak és minden barmok, férgek és
szárnyas állatok;


11. Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek
és mind ti földi bírák!


12. Ifjak és szüzek, vének és gyermekek:


13. Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az
Ő neve dicső egyedül; az Ő dicsősége
égre földre kihat!


14. És felemelte az Ő népének szarvát.
Dicsőítse minden Ő kegyeltje: Izrael
fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek
az Urat!

 


23.zsoltár
Az Úr a Jó Pásztor
(Dávid zsoltára.)

1.Az Úr az én pásztorom; nem
szűkölködöm


2. Füves legelőkön nyugtat engem, és
csendes vizekhez terelget engem.


3. Lelkemet megvidámítja, a megigazultság
ösvényein vezet engem az Ő
nevéért.


4.Még ha a halál árnyékának völgyén
megyek is át, nem félek a gonosztól,mert
Te velem vagy; a Te vessződ és botod,
azok vigasztalnak engem.


5. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim
előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig
van a poharam.


6. Bizony, jóságod és kegyelmed követnek
engem életem minden napján, s az Úr
házában lakozom hosszú ideig.

 

8.zsoltár
Ének Isten fenségéről
(Az éneklőmesternek a gittitre, Dávid zsoltára.)

1.Mi Urunk Istenünk, mily felséges a
Te neved az egész földön, aki az egekre
helyezted dicsőségedet.


2. A csecsemők és kisdedek szájával
erősítetted meg hatalmadat a Te ellenségeid
miatt, hogy az ellenséget és bosszúállót
elnémítsd.


3.Mikor látom egeidet, a Te ujjaidnak
munkáját; a holdat és a csillagokat, amelyeket
teremtettél:


4.Micsoda az ember, hogy megemlékezel
róla? És az embernek fia, hogy
gondod van reá?


5. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az
Istennél (Elohim), és dicsőséggel és tisztességgel
megkoronáztad őt!


6. Úrrá tetted őt kezeid munkáin,
mindent lábai alá vetettél;


7. Juhokat és mindenféle barmot, és
még a mezőnek vadait is;


8. Az ég madarait és a tenger halait,
mindent, ami a tenger ösvényein jár.


9.Mi Urunk Istenünk, mily felséges a
Te neved az egész földön!

 

1.zsoltár
Az engedelmesek üdve,
az istentelenek veszte

1 Áldott ember az, aki nem jár gonoszok
tanácsán, bűnösök útján meg nem áll,
és csúfolódók székébe nem ül;


2.Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége,
és az Ő törvényéről gondolkodik
éjjel és nappal.


3. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé
ültetett fa, amely megadja gyümölcsét
a maga idejében, és levele nem hervad
el; és minden munkájában sikeres lészen.


4.Nem úgy az istentelenek, hanem,mint
a polyva, amit szétszór a szél.


5. Azért az istentelenek nem állhatnak
meg az ítéletben; sem a bűnösök az igazak
gyülekezetében.


6.Mert az Úr ismeri az igazak útját; az
istentelenek útja pedig elvész.

 

4.zsoltár
Esti imádság
(Az éneklőmesternek: a neginótra,
Dávid zsoltára.)

1. Mikor kiáltok, hallgass meg engem,
megigazultságomnak Istene; szorultságomban
tág tért adtál nékem; könyörülj
rajtam, és halld meg az én imádságomat!


2. Emberek fiai! Meddig lesz gyalázatban
az én dicsőségem? Meddig szerettek
hiábavalóságot, és kerestek hazugságot?
Szela.


3. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé
választott az Úr; meghallja az Úr, ha
hozzá kiáltok!


4. Haragudjatok, de ne vétkezzetek:
beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban
és csillapodjatok! Szela.


5. Igazságnak áldozatával áldozzatok,
és bízzatok az Úrban.


6. Sokan mondják: Kicsoda láttat velünk
jót? Hozd fel reánk orcádnak világosságát,
oh Uram!


7. Nagyobb örömöt adsz így szívembe,
mint amikor sok az ő búzájuk és boruk.


8. Békességben fekszem le és legott
elalszom; mert Te, Uram, egyedül adsz
nékem bátorságos lakozást.

JÉZUS NEVÉBEN! ÁMEN.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 107
Tegnapi: 255
Heti: 1 370
Havi: 4 106
Össz.: 860 117

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Isten szerinti igaz imádságok 2013.01.25.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »