Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

CSAK AZ IGAZSÁG TESZ SZABADDÁ!

AZ IGE CSELEKSZIK.

 

Byd867 5 nappal ezelőtt

Az ember bűntelen,legfeljebb hibái vannak.
A hamisított biblia azt bizonygatjaa h Jézus Urunk zsidó volt?
De mi köze Józsefhez az apához,akinek levezeted a családfáját?
A biblia átírók T figyelmét elkerülte a szeplőtlen fogantatás?
V I L Á G O S S Á G O T ! ! !
Áldás a minket megtévesztőkre!

 
Bálint István János 4 nappal ezelőtt

Nyissa meg neked az Úr az Ige kapuját!
József, Dávid gyökerének utolsó sarja, akivel a nemzetségtábla lezárul.
József, Mária férje, az ács, nevelőapja Jézusnak, a Krisztusnak.
Mária szülő- és nevelőanyja Jézusnak, a Messiásnak, aki a Szent Szellemtől fogantatott.
Mária női ága szintén Dávid leszármazottjaihoz tartozott.
Dávid gyökere Isai volt. Jézus az ág, aki sok jó gyümölcsöt termett Istennek.
Az ember eleve bűnös és Ádám óta minden ember bűnre és bűnbe születik.

A bűn mindenkin az évek folyamán elhatalmasodik, ezért adott Isten lehetőséget arra a Tízparancsolat, a Törvény által, hogy felismerjük bűneinket, megvalljuk bűneinket, megbánjuk bűneinket és megszomorodjunk bűneink miatt.
Ismerjük fel, hogy Megváltóra van szükségünk! Kérjük és fogadjuk el a Szent Vér oltalmát!
Haljunk meg a bűnnek! Ne vétkezzünk többé! Hanem éljünk Istennek, hogy elnyerhessük a végső üdvösséget.

Ha figyelmesen elolvasod az Ószövetséget hangosan, akkor rájössz arra, hogy Ádám bűnbeesésétől kezdve Isten folyamatosan erről szól. A próféták az Írások is ezt erősítik meg.
Az Újszövetség és ennek végkifejlete, tetőpontja a Jelenések könyve. A qumráni tekercsek is erről szólnak.
A Biblia nincs meghamisítva esetleg tévesek a fordítások néhol.

 
Byd867 4 nappal ezelőtt

Jézust,a zsidók úgy emlegetik:Nimród fia.
Máriát:Pártus hercegnő.
A biblia 98% ban apokrif
A maradék 2% bőven átírva
apropó:
Nincs bűn! Lelkünk Istentől való,és örök életű.
Merd használni a fejed!
Áldás,áldás,áldás!

Én,szerényen úgy mondanám:éljünk egymásért,Szeretetben.
Bűn:nincs,legfeljebb :hiba,ezért reinkarnálódunk mindíg vissza,hogy a hibát kijavítsuk.
Mi a teremtő fiai vagyunk.
Tökéletesek!

Mi a "bűne"? A tudás? Akkor jobb,ha 4 elemit se jársz? Az a megbízható Vatikán káder? És kérdezni merjünk? Vagy fogadjunk el mindent,mert le van írva? Nem! Világosságot! Isten akit követek, a szívemmel látok, világosságot,világosságot,vilá­gosságot gyújtok. A zsidó-keresztény biblia újszövetség:Jézus átírt szavai! Az "ó"szövetség:ellentéte az új nak nem sikerült összemosni. Ha érdekel:olvasásod kezd:Mozes 5. könyvétől Akiket lemészárolnak,és senkinek se kegyelmeznek vajon melyik nép? A magyar


Bálint István János 3 nappal ezelőtt

Ez, amit te írsz zagyvaság.
A magyar nép volt az igazi népirtó az avarokkal és a hunokkal egyetemben.
Egész Európa rettegte ezt a három népet.
Hitler az egész világháború alatt nem tudott olyan pusztítást végezni a zsidók és cigányok körében, mint amit a Szálasi éra ideje alatt, néhány hónap alatt a magyarok tettek az Európából hozzánk menekült zsidókkal és cigányokkal.

Ha egy kicsit értelmesebben olvasnád a Bibliát, akkor rájönnél arra az Ószövetség alapján, hogy Nimród királysága alatt, aki Bábel tornyát építtette, zavarta össze Isten az emberek nyelvét és pusztította el Bábel tornyát, hogy még egy porszem sem maradt meg belőle.

Olyannyira nem bűnös az emberiség az együgyűek szerint és a turul madarat imádók szerint is , hogy elfelejtkezik arról , hogy Isten Énók prófétán keresztüli üzenete által, amelyet Noénak küldött az egész világot embereket , állatokat és növényeket özönvíz által pusztította el , mintegy nyolc embert meghagyva , hogy ne pusztuljon ki az emberiség. Ideértem a bárkában lévő állatokat is a tiszta és tisztátalanok közül.
Az igaz, hogy Nimród Noé dédunokája volt.

Tehát van részigazság abban, amit te írsz. Egy a bökkenő, hogy minden ma élő nép Noé valamelyik gyermekének ágán maradt fenn és szaporodott el.
A Biblia alapján, amely Isten Szava és itt az Ószövetségről írok, a kecskék minden zöldséget megesznek.
Ezért fogja az utolsó időkben Isten szétválasztani a kecskéket a bárányoktól.

Ha nem lennél keménynyakú és keményszívű , direkt vak a látásra és siket a hallásra, akkor rájönnél arra, hogy Noé által, aki hitt Istennek az ő gyermekei nemzése által az egész világ minden embere, fajra, nemre és felekezetre tekintet nélkül Noé leszármazottjai. Vagyis egy vérből valók.
Az emberek egymást ölik és pusztítják. Az egy vérből valók, a rokonok egymást pusztítják több ezer éve a földön. És nincs bűn? ?

Ha apádat, anyádat, a gyerekeidet, szeretteidet valaki megölné, te akkor Hallelu Jah-t mondanál?
Kebledre ölelnéd? Megcsókolgatnád? Áldanád? Házadba fogadnád? Etetnéd? Itatnád..a szerinted bűntelen, szeretetreméltó embertársadat ?Ennél nagyobb sötétség, ami benned van és a hozzád hasonlókban nem lehet egyetlen emberben sem.
Jézus a gyilkos emberiség miatt, a gyilkos emberiségért vállalta fel a VILÁG ÖSSZES BŰNÉT MAGÁRA!

Hogy, aki hisz az Atyában és az Ő egyszülött Fiának nevében, megmeneküljön a pokol tüzétől, a világégéstől, amely immár nagyon, de nagyon közel van.
Te leragadtál a nemzetségtábláknál, te nem ismered a Tízparancsolatot, Isten törvényét , benned és a hozzád hasonlókban nincs sem emberi , sem Isten általi szeretet.
Ez a nyilvánvaló megfigyelésem és nem ítéletem .

De tovább megyek, ha vannak gyermekeid és véletlenül az egyik bosszúból megölné a másikat , örömödben hálaadásként a kebledre ölelnéd és elvetemült gonoszsága miatt dicséretként egyetértenél vele és vennél neki ajándékba egy szupergyors forma 1-es autót, hogy bárkit, bárhol és bármikor sebességkorlátozás nélkül , csak úgy passzióból hahotázva a saját kényének , kedvének kitéve és a te hallelujázó örömödre , elgázoljon akár téged vagy feleségedet is vagy netán édesapádat vagy édesanyádat?

Isten drága vérén megvásárolt embertársam!

Te és a hozzád hasonlók, akik olyan bölcseknek tartják magukat , nem jól vagytok összerakva sem lelkileg , sem testileg , sem erkölcsileg , sem etikailag.
Ha szerintetek olyannyira nincs bűn, akkor az se lenne bűn, ha most agyonvernétek egymást. Ugye?
Mi tart vissza ettől benneteket? És ti nevezitek magatokat Istenben hívőknek és Istentől származtatjátok magatokat?

Magyarországon egy mumifikálódott jobb kezet aranyba és ezüstbe foglalva, szentnek tartanak és imádnak. Mi ez, ha nem bálványimádás?
Egy rozsdás turulmadár árnyékolja be Tatabánya felett az egész országot.
A Felvonulási tér kellős közepén, egy obeliszk tetején, egy bronz angyal található, s alatta szent bronz királyaink, úgy igazán turulosan-magyarosan szólok hozzád, őssámánista elveket valló embertársam. A rézangyalát!

Na, körülbelül annyi értelem lehet benned és a hozzád hasonlókban, mint ezekben a magyarok által állított és madarak által lepiszkított csinálmányokban vannak.
De kár, hogy egyes emberek nem ismerik a Tízparancsolat 2. parancsolatát. ..A mi országunk és a magyar nép, ezek miatt a förmedvények miatt van most ilyen szegénységben.

Tudtad azt vagy hallottál róla, hogy Isten szent temploma az egyetlen, amely ember által építtetett, tűz által pusztult el i.sz. 70-ben a harmadik és végső római invázió alatt?
És Isten utána szétzavarta az Ő választott népét, mert a papjaikkal együtt és a farizeusokkal együtt bálványokat imádtak. Ennek 2070-ben lesz a második millenárisa.
Mit gondolsz, mi lesz Magyarországon ezekkel a torz bálványokkal és az itt lakó néppel ,ha addig nem szokik le a bálványok imádásáról?

Szent Korona! Hogy oda ne rohanjak, és sírva ne fakadjak a magyar Parlamentben, hallelujázva térdre ne boruljak, a tetején a 66, 6 fokban speciálisan, mértani pontossággal elhelyezkedő kereszttel! Ismerős neked ez a szám 666?
És mi MAGYAROK, tisztelet a kivételnek! Ezáltal büszkék vagyunk az eredetünkre… kapizsgálod már?
Magyarországon sajnos még ma is a sötétség fejedelme, a bűn atyja, a sátán uralkodik. Isten , ezért nem tud segíteni a magyar népen.

Nem hiába mondja Isten Igéje hogy :

„Megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint.
És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.”

Efézus 4:23-24.

 "Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek."

Jakab 4,8

„Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és gyilkosoknak,és paráznáknak és bűbájosoknak, és
bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál.”

Jelenések 21:7-8.

De mivel te nem ismered el az Újszövetséget, ezért az Ószövetségből citálok néked egy kőkemény , sziklaszilárd kijelentését Istennek:

„Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak,
a te Istenednek szavára, hogy megtartsad
és teljesítsed minden parancsolatát és
rendelését, amelyeket én parancsolok
ma néked: reád jönnek mindez átkok,
és megteljesednek rajtad:”

Mózes V.könyve 28:15.

Olvasd el tovább is a Bibliádból!

Írok még érdekességet.
Minden út Rómába vezet. Ez a széles út és széles kapu, amely a pokolra vezet. Isten esküdt ellensége a Római Birodalom, amely többször elbukott és többször felemelte szarvát, mind a tízet és végleg pusztulni fog az utolsó ítélet napján. Ma ennek az álneve: EU.
A hamis vallást tévő ajkúak az egész világon, a világ fővárosának és örök városnak tartják. Micsoda büszkeség, beképzeltség és szemen szedett hazugság! A Jeruzsálemet elpusztítók birodalma és központja!

Állam az államban.
Ha netán jártál földrajz órára és ismered a térképet, akkor biztos észreveszed, hogy meglehetősen közel van hozzá a Vezúv és az Etna.
Drága embertársam! Nem gondolod, hogy ez nagyon égő?
Róma hamis istenek imádatának és jelképeinek a központja. A hamis isteneknek, a bálványimádatnak, a kő és faszobroknak, emberek felmagasztalt szent szobrainak a sokaságával a Vatikán közepén , a hét homokdombon, a Szent Péter téren egy tűhegyes obeliszkkel.

A viccet és az élcelődést félretéve, valamikor foglalkoztam ezotériával. Magyarországon és a föld minden országában, de főleg a demokratikus országokban most a sokszínű és sokrétű vallás a divat ,az elfogadott. Sajnos!
Ismerve a dolgokat egy felelősségteljes kérdésem lenne hozzád a reinkarnációval kapcsolatban. Ha majd elhagyod a testedet, akkor békaként ,tetűként vagy netán disznóként fogsz-e újjászületni?
Elgondolkodtál már ezen ?És Nimród most giliszta…turulmadár…vagy netán cápa?

Ugye nem ennyire fekete a te szürkeállományod? Gondolom, te nem a majmoktól származtatod magad, mint a darwinisták?!
Én azt tapasztalom ebben a világban, hogy az emberek nem bölcsekké és szeretetteljessé válnak, hanem teljesen elbutulnak és elhülyülnek, dementálódnak és skizofrén hajlamokat és tulajdonságokat öltenek magukra. Az állatok csak annyi élőt pusztítanak el, amennyire a táplálkozásukhoz, életük fenntartásához föltétlen szükségük van.

Nézz rá barátom az általad bűntelen emberre, aki pusztítja a saját fajtáját , saját vérét csupán szeretetből! Kéjjel ölő, bűntelen, büszke állat az ember, a mai formájában.
Felteszek neked egy groteszk kérdést.
Ugye nincsenek otthon tömegpusztító fegyvereid?
Ébredj fel a hozzád hasonlókkal együtt!
Térj meg, valld be bűneidet legalább önmagadnak és Istennek.
Isten érted is meghalt, hogy az örök szeretetben élhess. A te bűneidet is magára vette.

De ha te ezt nem hiszed el, akkor tested , elméd , lelked és szellemed az örök halált fogja elszenvedni, mert Isten gyűlöli a bűnt és átengedi a halálnak mindazokat az utolsó ítélet napján, akik nem hisznek Őbenne és gonoszságuk miatt nem tartják be a törvényt.
Imádkozom érted Jézus nevében. Ámen.

 
Byd867 3 nappal ezelőtt

Isten nem gyülöl senkit,pláne a fiakat.
Hiszek atyámban az Istenben!
1 törvény van:a szeretet törvénye.
Áldás,áldás,áldás!

Értsd meg kedves embertársam,kivel együtt reinkarnálódtam ebbe a szép időbe:nincs bűn! legfeljebb hiba...
Krisztus Urunk feltámadása után 300-500 évvel,több zsinat alkalmával hintették bele a "bibliába" ezt a szót.
Minden ember bűntelen!
Áldás,áldás,áldás!

Más a test,más a lélek,más a szellem.
Áldás,áldás,áldás!

Meditációval,bármikor ki tudok lépni a testemből.
Ezt mindenki meg tudja tenni idővel,hiszen 1 ek vunk. :-)
Mindenki tenyereiben van a megtapasztalása.
Ami hiányzik, a megtapasztalásából, azt pótolhatja.
Nimród nagy királyunk is mint felemelkedett Istenember itt szolgál köztünk.
Akármi lehetsz,ha leszületsz, de emberként,ha hited van(miért ne lenne)minden kimondott szavunknak teremtő ereje van. Tehát:érdemes emberként leszületni ebbe a szép korba.A teremtés célja:Isten emberekké kell válnunk.

Mindenki más lépcsőn van túl mikor leszületik közénk.
A szabad akarat az,hogy azt hiszed,teszed az életeidben,amit csak jónak gondolsz.És a vége a körforgásnak:hogy felemelkedetté válsz.
Mindent szabad,Istené úgyis minden,és mindenki.És ez így van jól. Rómát mi tartjuk hatalmon,hiszen itt tart az átlagos tudatszint,de ez mindíg fejlődik.
Atyánk tudatos,és kedves fiakra vár :-)
Szeretet,és áldás mindenkire.

Én,szerényen azt írom nektek:Minden út Istenhez vezet. A titok:szeretet,megbocsájtás Azt kapod,amit korábban adtál. Ez a karma törvénye. Mindent megteremthetsz,így a végítéletet is.Én szeretetet,és áldást teremtek,de ezt mindenki teheti,ezért vagyunk emberek. De Isten miért pusztítaná el a fiakat? A bibliának vannak apokrif részei. ez görög szó: jelentése:eltitkolni,elrejteni­. A római egyház atyák úgy döntöttek:a tudás nagy részét elrejtik előlünk. Szerintem ez a nekünk való. Áldás,áldás,áldás

Az "Ó" szövetségben,ami kizárólag a zsidóknak íródott,nem a világteremtő Istenünk szólal meg,hanem Jachve,a gyönyörű vadszamárfejű Isten,akit Mózes látott is 1 ízben.A nekünk való írás:az Jézusnak a szava.
Isten soha sem szólt az emberhez,de szívünkkel megérezhetjük mindenben a teremtést,ami 1 az Ők akarataival. Hiszen a helyes szt 3 ság: Isten atya,Isten anya,világügyelő fiú (Jézus) hiszen a teremtés mindíg női minőség mint tudjuk ahogy fent,úgy lent...
Áldás,áldás,áldás

Mind győzni fogunk! Sokan vannak közöttünk már most Isten ember minőségben. Csak segíteni a föld felemelkedését.
Szeretet,és áldás

Ez 99% ban igaz.
Áldás a közzétételért.

A Magyar Szentkorona,kronológikus korona.A dőlése,pont megegyezik a föld dőlésével. A gonosz uralkodásának már vége van. :-)
A jónak adjunk energiát kedves testvérek.
Áldás minden olvasónak.

 
Bálint István János 2 nappal ezelőtt

„A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.”

2 Timótheus 3:16.

„Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait.”

Zsidókhoz írt levél 4:12.

„De még ennél is biztosabbnak tartjuk a prófétai szót,amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben. Tudván először azt, hogy az Írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.”

2 Péter 1:19-21.


Honnét vannak háborúk és harczok közöttetek? Nem onnan-é a ti gerjedelmeitekből, a melyek a ti tagjaitokban vitézkednek?
Kívántok valamit, én nincs néktek: gyilkoltok és irígykedtek, és nem nyerhetitek meg; harczoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek.
Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt.
Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? A ki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás hiába mondja: Irígységre kívánkozik a szellem, a mely bennünk lakozik? De majd nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád.”

A ki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak.”

Jakab 4:1-6. 17.

„Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a
mi Urunk Krisztus Jézusban.”

Róma 6:23.

„Én és az Atya egy vagyunk.” János 10:30.

„Monda néki Jézus: Annyi idő óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?”

János 14:9.

„És valamely szellem nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől: és az az antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.”

1 János 4:3.


Hálát adok Istennek, az Atyának a te életedért!
Úgy érzem a szívemben, amely a Szeretet temploma, hogy Te és a hozzád hasonló, egyes igerészeket szajkózok nem ugyanahhoz az akolhoz és nem ugyanahhoz a pásztorhoz tartoznak.

Kérem az Örökkévaló Mennyei Atyát, hogy tegyen képessé titeket arra, hogy befogadjátok az Ő Igéjét!
Áldalak titeket és imádkozom a lelki üdvösségetekért!
Megvallom, hogy nincs reinkarnáció.
Az egész világ bűnben vesztegel.
Aki Isten Igéjét nem tartja 100%-osan hitelesnek, az nem hisz sem az Atyában, sem az Ő egyszülött Fiában, hanem egyszerűen a tévtanítások rabja, e világi vallásos ember, sajnos.

Én mindennap úgy fekszem le, hogy megbocsájtok mindenkinek, aki vétett ellenem és bocsánatot kérek a Mennyei Atyától Jézus Krisztus nevében, mert vétettem a Szeretet törvénye ellen. Ezután kérek bocsánatot a szeretteimtől, még ha csak gondolatban is vétettem ellenük.
Csak így lehet napról-napra kegyelemben élni. Csak így lehet a bűnt, a gonoszságot kiűzni magunkból, mert a gonoszság bennünk van. Így növekedhetünk folyamatosan hitben és szeretetben.

Ez erősíti a reményt bennünk, hogy hamarosan eljön értünk az Úr Jézus Krisztus és mindazokért, akik Krisztusban haltak meg, aludtak el.
Isten Igéje alapján nem a szánkkal kell szeretnünk, hanem cselekedetekkel és valóságosan.
Ha ismered az Úr imáját, a Mi Atyánkot, akkor mondd el hangosan és ebből megérted Isten szent akaratát. Ebben az imában a teljes evangélium, az Ó és az Újszövetség benne van.
Isten adja az Ő Igéjét ,a te szádba!

Megkérlek azonban arra, hogy ne színből, hanem szívből mondd el a legszebb imát!

„Ti azért így imádkozzatok:

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved;

Jöjjön el a Te országod;

legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk

azoknak, akik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértésbe,

de szabadíts meg minket a gonosztól.

Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen!”

 

Máté 6:9-13.

Figyelmetekbe ajánlom Isten 2. parancsolatát a Tízparancsolatban. Az Istenben való hitnek ez a második legfontosabb lépcsőfoka. Ha ezt bárki megsérti, az egész törvényt megsérti, az nem Isten útján jár. Ámen.

A TÍZPARANCSOLAT A TÖRVÉNY!

„Ne csinálj magadnak faragott képet,
és semmi hasonlót azokhoz, amelyek
fenn az égben, vagy amelyek alant a földön,
vagy amelyek a vizekben a föld alatt
vannak.

Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőnszerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.”

2 Mózes 20: 4-6.

 

Az engedelmesek üdve, az istentelenek veszte

1 Áldott ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székébe nem ül;

2.Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.

3. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely megadja gyümölcsét a maga idejében, és levele nem hervad el; és minden munkájában sikeres lészen.

4.Nemúgy az istentelenek, hanem,mint a polyva, amit szétszór a szél.

5. Azért az istentelenek nem állhatnak meg az ítéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében.

6.Mert az Úr ismeri az igazak útját; az istentelenek útja pedig elvész.

1.zsoltár

 

Jézus nevében. Az Atya dicsőségére. Ámen.

Azok az Isten gyermekek és leszármazottjaik, akikről te beszélsz az utolsó ítélet napjáig, mint bukott angyalok és démonok a föld mélyében vannak leláncolva.
10%-uk Isten Igéje szerint démonként bolyong e világban, testet nem tudnak ölteni. A sátánnal együtt fellázadt angyalok szabadon lettek engedve a földre. Ezek a levegőbeli fejedelemségek és hatalmasságok, stb. amiről az Ige szól.

Lucifer, a sátán fején pedig Isten újonnan született gyermekei taposnak.

„Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresvén, kit elnyeljen.”

1 Péter 5:8.

Jézus nevében. Ámen.

Rómát, a Vatikánt és az e világi hamis vallásokat, egyházakat ,a sátán és az Isten ellen fellázadt és kitaszított angyalok, valamint a démonok tartják a hatalmuk alatt. Az ő istenük a sátán. Ámen.

Azok a földre lejött angyalok, akik elhagyták Istent és az ő földi nőkkel kötött házasságukból született, de egymást megölt gyermekeinek szellemei a démonok, tartják uralmuk alatt.

A Virrasztók lázadása és bukása

Az összeesküvés

6. 1. És lőn abban az időben, miután az emberek fiai megsokasodának a földön, hogy leányaik születtek, akik bájosak és szépek voltak.

 2. És amikor az angyalok, az egek fiai látták őket, kívánkoztak utánuk, és így beszéltek egymás között: „Menjünk és válasszunk feleségeket magunknak az emberek lányai közül, és legyenek gyermekeink tőlük.”

3. Erre Shemjáza, aki a vezérük volt, azt mondta nekik: „Félek, talán mégsem akarjátok majd véghezvinni e cselekedetet, úgyhogy egyedül én fogom e nagy bűn terhét viselni.”

4. Azok, válaszolva neki, ezt mondták: „Mindannyian megesküdünk; és fogadalommal kössük magunkat közös átkok alá, hogy ezen a terven nem változtatunk, hanem véghez visszük azt.”

5. Ezután mind megesküdtek és a reá jövő átkok alá közösen kötötték magukat.

6. Teljes számban kétszázan voltak, akik Járed idejében alászálltak az Árdiszra, ami a Hermon hegyének csúcsa. Azt a hegyet azért Hermonnak hívják, mert annak csúcsán esküdtek meg és vetették magukat közös átok alá.

7. Ezek a vezéreik nevei: Shemjáza, aki (fő)vezérük volt, Uraklbárméel, Rámláel, Kokábel, Támiel, Rámuel, Dánel, Ázákéel Baráqjéel, Asáel, Ármáres, Bátráel, Anánel, Szeráquel, Szamszávéel, Szatárel, Turel, Jomjáel, Száriel. Ezek voltak a tízek vezérei.

Énók Könyve 6. fejezet

 
Byd867 2 nappal ezelőtt

Nincs bűn.
Ha verekedni akarsz,rajta,keress embert hozzá.
Én már túl vagyok rég ezen,engem a mennyei béke érdekel.
Ha ezen a szinten vagy,és ezek a gondolataid,írj másnak,majd azzal beszélgethetsz.

Nincs bűn,még a te uszításod sem az.
Még ha zsidó vagy,akkor is testvér.
Az ember jó.

Az ember,még ha zsidó is bűntelen.
Mária Pártus hercegnő ez tény.
A biblia 1. könyve a zsidókhoz szól,az érintetlen,a 2.kötet,az Jézus szava hozzá igazítva (bölcsen átírva)a zsidók könyvéhez.

A 10 parancsolatot:a zsidók Istene Jachve adta,nem a világ Teremtője.
Bűn nincs,de te megteremtheted magadnak.
Nem nekünk,magadnak.
Áldás,áldás,áldás

Hány népet írtott ki a magyar?
Feltünt már? Hun-gária
Hun,magyar szerinted 2?
Szerinted,ez 3 nép?
Mit csinált a kedves Szálasi?
Kik írják a történelmet?
Talán a (zsidók) győztesek?
Ha sokáig írogatsz,még felhozod a finn-ugor elméletet.
Nem az a lényeg mit írnak,hanem ki írja.
Most,igazán kell a béke,hiszen megkezdték a szent földről a zsidók betelepítését pest mellé.igen, Most kértek 70 fegyveres embert,mert Bécsből kell 5000 fő kedves zsidót pestre kísérni.

Az átírt,meghamisított bibliát,olvassa aki átírta.
a kedves zsidóság
Nekünk,sok olvasni valónk van...

A biblia 1.része a z zsidóknak íródott
Olvasd ha akarod,de a Tórát is vedd bele.
a kettő együtt érdekes

Az ember ,még ha zsidó is : bűntelen

Nincs bűn,
és sosem volt,se lesz

nincs bűn,csak hiba.
Biztos nekem írod a választ?
Légy áldott!

Te írtad!
Igaz!
Mi Atyánk!
Én,és mi,az égi szüleinket szólítjuk igy :-)
Istenek ivadékai vagyunk!

Megvallom,hogy van reinkarnácio.(apokrif iratok)
Tessék talán olvasni!
a tudatosodás,ott kezdődik,h nem hiszek el mindent,ami le van írva
ha még "szent" írás is legyen az...
Hiszek az emberekben,tehát az Atyában.
ahogy lent,úgy fent
Áldás,áldás,áldás

Valóban,most mondott le,a kedves XVI Benedek
A jóslatok szerint még 1 pápa lesz e világban ez az antikrisztus.
Áprilistól az arcát is láthatjuk.
És azt akarom,hogy áldjuk,őt is hogy végre a másik oldal is jó utra térjen.
1 a világ és most már összeáll.
Nagy események elé nézünk.
T U D A T O S S Á G.
Áldás,és szeretet mindenkinek!
Egységre törekszem!

Se bűn,se halál.
lelkünk Istentől való,és halhatatlan.
lépj ki a porruhádból,csodákat fogsz látni!
A tested meghal,de a csillagközi mennyei életed mindig akkor kezdődik el.
Erről kérdezz,írok szeretettel.

 
Bálint István János 1 nappal ezelőtt

Kedves embertársam!

A zsidó Bibliából a Tórából idézek neked először magyar fordításban.

A világegyetem keletkezése és az emberi nem eredete

A világ teremtése

1. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.

2. És a föld puszta és kietlen volt és sötétség volt a mélység színe fölött; Isten szelleme pedig lebegett a vizek színe fölött.
Az első nap: A világosság megteremtése

3. És mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság.

4. És látta Isten a világosságot, hogy jó és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől.

5. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig elnevezte éjjelnek. És lett este és lett reggel: egy nap.

Ha valaki ezt az 5 versszakot nem érti meg de főleg a 4.versszakát akkor az örökre a szellemi sötétségben marad.

Némileg magyarázom.

1.vers: Isten a Teremtő.Először az eget teremtette majd az ég és a benne valók megteremtése után a földet.
Nem istenek teremtettek hanem az egyetlen igaz Örökkévaló Teremtő Isten aki előtt nem volt más isten és utána nem lesz.

2.vers: A föld kietlen volt. Az egész földet víz borította. Az égi teremtmények még nem láthatták a földet és a vizeket mert még az Isten Szelleme lebegett a vizek felett.
Biztos ismerős az az Ige neked hogy a sötétséget elnyelte a világosság. Isten a világosság.
A sátán a sötétség.
Biztos ismerős az is, hogy a sátán még mostanában is a világosság angyalává tudja változtatni magát, de csak itt a földön.
Ugyanis ő az ég teremtésekor a világosság által teremtett világosság angyala volt.
A sötétség, ami a mélység színén lebegett, a mélység színén volt, az már a Mennyországban megtörtént lázadás vezetője, maga a sátán volt. A kitaszított,a világosság angyala, a lázadó Lucifer és az őt követő angyalok.Felettük és a föld felett és a vizek fölött lebegett Isten Szelleme.

3.vers: És monda Isten: Legyen világosság! És lett világosság.
Isten világosságot akart, ezért dicsőségével beragyogta a földet.

4.vers: A legfontosabb versszak, amikor Isten teljesen elválasztja magát, az örök világosságot és dicsőséget a lázadó sátántól, a szellemi sötétségtől. Ez volt a teremtés legnagyobb mozzanata, amely a Tórában és az Újszövetségben bemutatja nekünk azt, hogy hogyan lesz az ítélet napján a bűn és az igazság,a bűnösök és az igazak, az új teremtések..
Szellemileg újjászületettek, megvilágosultak és a bukott emberek, bukott angyalok örökre szétválasztva . Hogyan lesz a sátán szolgája, a halál elpusztítva.

5.vers: Arra mutat rá hogy egy meghatározott napon teljesen,az ítélet napján teljesen és végleg el lesz törülve a sötétség,csak nappal lesz, éjszaka pedig nem lesz. Ez lesz az a nap, amikor teljes és végső dicsőségbe, romolhatatlanságba és bűntelenségbe kerül a föld és annak minden örökké élő teljesen megvilágosodott, megtisztult lakosa.

Amikor Isten dicsősége ragyogja be a Mennyből leszállt Jeruzsálemet.

Jelenések könyve 21: 22-27.

"És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten
annak temploma, és a Bárány. És a városnak nincs szüksége a
napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne; mert az Isten dicsősége
megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány. És a nemzetek, akik megtartatnak, annak világosságában járnak; és a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik.
És annak kapui be nem záratnak nappal; éjszaka ugyanis ott nem lesz;
És a nemzetek dicsőségét és tisztességét abba viszik.
És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beirattak az élet könyvébe, amely a Bárányé."

Jézus nevében. A Szent Szellem által. Az Atya dicsőségére! Ámen.
Áldás és Békesség! Ámen.
Ne maradj és ne maradjatok szellemi sötétségben!

Hálaadással ezért könyörgök és imádkozok Istenhez a ti örökkévaló életetekért és mindenkiért, hogy megláthassuk mindannyian a Teremtő, Örökkévaló, Mindenható Istenünk teremtő orcáját és örökké Vele élhessünk az Örök Szeretetben. Ámen.

Utóirat:Isten senkinek nem adott kánonjogot, senkit nem kért fel az Ő Szent Igéjének kanonizálására. Sehol a Szent Írásban, sem a Tórában, sem az Újszövetségben nem olvasol apokrif irodalomról, mind ezek a dolgok a sátántól vannak.

Ha a teljességhez, az igazsághoz akarsz közeledni, akkor azt elérheted az Etióp Szent Írás alapján.

Erre Isten többször is hivatkozik pl.: Sába királynője (1 Királyok 10.) vagy a szerecsen kincstárnok (ApCsel. 8: 26-31.)

A ti Bibliátok hol található meg az interneten? Ki és miről fordította? És mikor?
Jézus az Úr! Glory! Halellu Jah! Igen és Ámen.
 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Csak az igazság tesz szabaddá! Az Ige cselekszik.2013.02.22.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »