Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

 

JÉZUS A PUSZTÁBAN 40 NAPIG

temptation-of-jesus.jpgJézust a Szellem a pusztába viszi


4 Akkor Jézus viteték a Szellemtől
a pusztába, hogy megkísértessék
az ördögtől. Ezék. 3,14.
Márk 1,12. Luk. 4,1. Csel. 8,39. Zsid. 4,15.
2. És mikor negyven nap és negyven
éjjel böjtölt, végre megéhezett.
2Móz. 34,28. 1Kir. 18,12.Jézus megkísértése


3. És hozzámenvén a kísértő, monda
néki: Ha Isten fia vagy, parancsold meg,
hogy e kövek változzanak kenyerekké.
4. Ő pedig felelvén, monda: Meg van
írva: Nemcsak kenyérrel él az ember,
hanem minden Igével, amely Istennek
szájából származik.
5Móz. 8,3. Ef. 6,17.
5. Ekkor Őt az ördög a szent városba
vitte, és odahelyezte a templom tete−
jére. rész 27,53. Neh. 11,1. 18. Dán. 9,24.
6. És monda néki: Ha Isten fia vagy,
vesd alá magadat; mert meg van írva:
Az Ő angyalainak parancsol felőled,
és kézen hordoznak téged, hogy meg
ne üsd lábadat a kőbe. Zsolt. 91,11. 12.
7. Monda néki Jézus: Viszont meg
van írva: Ne kísértsd az Urat, a te
Istenedet.
5Móz. 6,16.
8. Ismét egy igen magas hegyre vitte
Őt az ördög, és megmutatá néki a világ
minden országát és azok dicsőségét,
rész 16,26. 1Ján. 2,15−−17.
9. És monda néki: Mindezeket néked
adom, ha leborulva imádsz engem.
10. Ekkor monda néki Jézus: Eredj el
sátán, mert meg van írva: Az Urat,
a te Istenedet imádd, és csak néki
szolgálj.
5Móz. 6,13.10,20. Józs. 24,14.
11. Ekkor elhagyá Őt az ördög. És
ímé, angyalok jöttek hozzá és szolgál−
tak néki.
rész 26,53. Luk. 22,43. Zsid. 1,14. Jak. 4,7.


ÁMEN.


JÉZUS 33 ÉVIG EGYSZERŰ EMBERKÉNT JÁRT EZEN A FÖLDÖN AZ ÖVÉI KÖZÖTT. EGYETLEN EGYSZERSEM ÖLTÖZÖTT FEL DÍSZES RUHÁKBA ÉS NEM VOLT ARANY PÁSZTORBOTJA, NEM HORDOTT KORONÁT ÉS HIVALKODÓ ÉKSZEREKET. EGYSZER VOLT RAJTA KORONA, EZT A CSÚFOLÓDÓK TETTÉK A FEJÉRE: TÖVISKORONA. EGYSZER VOLT RAJTA BÍBORPALÁST, EZT IS ŐK TERÍTETTÉK RÁ. NEM VOLT FEGYVERE, NEM IS HADAKOZOTT. A KERESZTREFESZÍTÉS ELŐTT MINDEN RUHÁJÁTÓL LECSUPASZÍTOTTÁK, A PUSZTÁBAN IS ÉS A KERESZTREFESZÍTÉS ELŐTT, A BÍRÁI ELŐTT MINDIG ISTENT DICSŐÍTETTE. Ő AZ ISTENSÉG FIÚTAGJA VOLT MINDENHA, MINDÖRÖKKÉ. MOST IS AZ. ISTEN VOLT, DE EMBERKÉNT JÁRT A FÖLDÖN. Ő VOLT A SZERETET ÉS A HIT, Ő AZ ÉLŐ IGE. NEM ÉLT VISSZA SOHASEM ISTENI MIVOLTÁVAL. MINDIG AZ ATYÁT SZOLGÁLTA. Ő VOLT A LEGKISEBB SZOLGA ÉS Ő A KIRÁLYOK KIRÁLYA, URAKNAK URA. Ő A MINDENHATÓ ISTEN. ISTEN FELMAGASZTALTA A SAJÁT NEVÉT, S EBBE A NÉVBE  J É Z U S  VAN MOST ISTENNEK MINDEN BÖLCSESSÉGE, IGAZSÁGA, HATALMA ÉS EREJE ELREJTVE. ISTEN DICSŐSÉGÉRE!

JÉZUS SZENT NEVÉBEN!

ÁMEN!


Bálint István János

felkent lelkipásztor


JÉZUS ÉL ÉS VISSZATÉR, MERT Ő AZ IGEN ÉS ÁMEN!


HALLELUJA JÉZUS!


JÖVEL URAM! JÖVEL!


Az igaz menedéke az Úr békessége
(Dávid zsoltára.)


1. Az Úr az én világosságom és
üdvösségem: Kitől féljek? Az Úr
az én életemnek erőssége: Kitől remeg−
jek? Zsolt. 112,1−−4. Ésa. 41,10. 54,17. Mik. 7,8.
2. Ha gonoszok jönnek ellenem, hogy
testemet egyék: szorongatóim és ellensé−
geim: ők botlanak meg és hullanak el.
Zsolt. 14,4.
3. Ha tábor fog körül, nem fél szívem;
habár had támad reám, mégis Őbenne
bízom én. Zsolt. 3,6.
4. Egyet kértem az Úrtól, azért ese−
dezem: hogy lakhassam az Úr házában
életem minden napján; hogy nézhes−
sem az Úrnak szépségét és gyönyörköd−
hessem az Ő templomában.
Luk. 2,37. 2Kor. 3,18.
5. Bizony elrejt engem az Ő hajlékába
a veszedelem napján; eltakar engem sátrá−
nak rejtekében, sziklára emel fel engem.
Zsolt. 91,1. 40,2. Ésa. 4,6.
6. Most is felül emeli fejemet ellensé−
geimen, akik körülöttem vannak, és én
az Ő sátorában örömáldozatokkal áldo−
zom, énekelek és zengedezek az Úrnak.
Róm. 14,17. Ef. 5,18. 19. Kol. 3,16.
7. Halld meg, Uram, szómat, mellyel
hozzád kiáltok! Irgalmazz nékem és vála−
szolj nékem!
8. Ha ezt mondod: Az én orcámat ke−
ressétek! A szívem azt válaszolja néked:
A Te orcádat keresem, oh Uram!
9. Ne rejtsd el orcádat előlem; ne uta−
sítsd el szolgádat haraggal; Te voltál segí−
tőm, ne hagyj el engem, se ne vess meg
engem, üdvösségemnek Istene! Zsolt. 143,7.
10. Ha atyám és anyám elhagynának is,
az Úr magához vesz engem. Ésa. 49,15.
11. Taníts meg engem a Te utadra, oh
Uram! Vezérelj engem egyenes ösvé−
nyen, az én üldözőim miatt. Zsolt. 25,4.
12. Ne adj át engem szorongatóim kí−
vánságának, mert hamis tanúk támadnak
ellenem, és erőszakot lihegnek.
5Móz. 19,18. 1Sám. 22,9. Mát. 26,60. Ján. 19,16.
13. Már ellankadtam volna, ha nem
hinném, hogy meglátom az Úr jóságát az
élőknek földjén! Zsolt. 112,7. 8.
14. Várjad az Urat, légy erős; bátorod−
jék szíved és várjad az Urat. Ésa. 25,9.


27.ZSOLTÁR


 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 33. Jézus a pusztában 2009.01.11.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »