Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.JÉZUS NEVÉBEN!

jesus_christ-128426032505179750.jpg

Az ártatlan ember
biztos helye Isten hajlékában
(Dávid zsoltára.)

1. Ítélj meg engem, Uram! mert én
ártatlanságban éltem és az Úrban
bíztam, meginogni nem fogok.
Zsolt. 7,8. 28,7. Péld. 29,25.
2. Vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg,
és kutasd át veséimet és szívemet.
Zsolt. 139,23.

3. Mert kegyelmed szemem előtt van,
és a Te hűségedben járok s kelek.
2Kir. 20,3. Zsolt. 66,20.
4. Nem ültem együtt hivalkodókkal, és
alattomosokkal nem barátkoztam.
Zsolt. 1,1. Jer. 15,17.
5. Gyűlölöm a gonosztevők társaságát,
és az istentelenekkel együtt nem ülök.
Zsolt. 31,6.
6. Ártatlanságban mosom kezemet, és
úgy járok oltárod körül, Uram!
Zsolt. 73,13. 1Tim. 2,8.
7. Hogy hálaadó szóval dicsérjelek
téged, és elbeszéljem minden csoda−
tettedet. Hós. 14,2. Zsid. 13,15.
8. Uram, szeretem a Te házadban való
lakozást, és a Te dicsőséged hajlékának
helyét. Zsolt. 27,4. 84,1–4.
9. Ne sorozz a bűnösökkel együvé en−
gem, sem életemet a vérszopókkal együ−
vé, Zsolt. 28,3.
10. Akiknek kezében vétek van, és jobb−
juk telve vesztegetéssel. 2Móz. 23,8.
5Móz. 16,19. 1Sám. 8,3. Ésa. 33,15.
11. Én pedig ártatlanságban élek; ments
meg és könyörülj rajtam.
12. Lábam megáll igazsággal; áldom
az Urat a gyülekezetekben. Zsolt. 40,2.

26.ZSOLTÁR

Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;

5 Mózes 30:19.


Buzdítalak azért, hogy mindenek
előtt tartassanak könyörgések,
imádságok, közbenjárások, hálaadások
minden emberért, Jer. 29,7.
2. Királyokért és minden hatalomban
lévőkért, hogy csendes és nyugodal−
mas életet élhessünk, teljes istenféle−
lemmel és tisztességgel. Róm. 13,1.

1 Timótheus 2:1-2.


6. Mert az Úr ád bölcsességet, az Ő
szájából tudás és megértés származik.
1Kir. 3,9. Jak. 1,5. 6.
7. Az igazaknak valóságos jót rejteget,
pajzst a tökéletesen járóknak, Zsolt. 84,11.
8. Hogy megőrizze az igazságnak útjait,
és kegyeltjeinek útját megtartsa.
9. Akkor megérted az igazságot, és
törvényt és becsületességet, és minden
jó utat.
10. Mert bölcsesség megy a te szívedbe,
és a tudás gyönyörűséges lesz számodra.
11. Meggondolás őrködik feletted, a
megértés őriz téged, Zsolt. 121,5.
12. Hogy megszabadítson téged a
gonosznak útjától, és a gonoszságszóló
férfiútól;

Példabeszédek 2: 6-12.


5. Távolítsd el a bűnöst a király elől, és
megerősíttetik igazsággal az ő széke.

Példabeszédek 25:5.


10. És megérti majd a földnek minden
népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel,
és félnek tőled.
4Móz. 6,27. 2Krón. 7,14. Ésa. 63,19. Dán. 9,18.

5 Mózes 28:10.

4. Mert mindaz, ami az Istentől
született, legyőzi a világot; és az a
győzedelem, amely legyőzte a világot,
a mi hitünk. rész 4,4. Ján. 16,33. Róm. 8,37.

1 János 5:4.


3. Kinek szíve reád támaszkodik,
megőrzöd azt teljes békében, mivel
tebenned bízik; rész 9,6. 26,3. 57,19. Fil. 4,6. 7.

Ésaiás 26:3.

20. Ekképpen az Úrnak Igéje erősen
növekedik és hatalmat vesz vala.
rész 6,7. 12,24. Kol. 1,16.

Apostolok Cselekedetei 19:20.


13. És ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg minket a gonosz−
tól. Mert tiéd az ország és a hatalom
és a dicsőség mindörökké. Ámen!
1Krón. 29,11−−13. 1Kor. 10,31.

Máté 6:13.


19. Ímé, adok néktek hatalmat,
hogy kígyókon és skorpiókon tapod−
jatok, és az ellenségnek minden ere−
jén; és semmi nem árthat néktek.
Zsolt. 91,13. Ésa. 45,23. Mát. 10,1. Márk 3,15.
16,17. 18. Ján. 1,12. Csel. 28,5. Fil. 2,10. Jel. 12,11.

Lukács 10:19.


20. Áldjátok az Urat Ő angyalai, ti
hatalmas erejűek, akik teljesítitek az
Ő parancsait, figyelmezvén az Ő Igéjé−
nek elhangzására. Mát. 6,10. Zsid. 1,14.

Zsoltárok 103:20.


13. És akármit kértek majd az én
nevemben, megcselekszem azt, hogy
dicsőíttessék az Atya a Fiúban.
Jak. 1,5. 1Ján. 3,22. 5,14.
14. Ha valamit kértek az én nevem−
ben, én megcselekszem azt.

János 14:13-14.


6. Úgyhogy bízvást mondjuk: Az Úr
az én segítségem, nem félek; ember
mit árthat nékem? Zsolt. 27,1.

Zsidókhoz írt levél  13:6.

20. Annak pedig, aki véghetetlen
bőséggel mindent megcselekedhet
a bennünk munkálkodó erő szerint,
feljebb hogynem mint kérjük vagy
elgondoljuk, Róm. 4,21. Zsid. 7,25. Júd. 24.
21. Néki légyen dicsőség a Gyüleke−
zetben a Krisztus Jézusban nemzet−
ségről nemzetségre, örökkön örökké.
Ámen! Róm. 11,36.
1Tim. 1,17. Zsid. 13,15. 1Pét. 2,5.

Efézus 3:20-21.

10. Mert azért jött az embernek Fia,
hogy megkeresse és megtartsa, ami
elveszett. rész 5,32.
Ezék. 34,16. Mát. 9,13. 10,6. 15,24. 18,11.
Márk 2,17. Ján. 3,17. Róm. 5,8. 1Tim. 1,15.

Lukács 19:10.

4. Aki azt akarja, hogy minden em−
ber üdvözüljön és az igazság ismere−
tére eljusson. Ésa. 55,1. Ezék. 18,23. 2Pét. 3,9.

1 Timótheus 2:4.

23. És azon a napon nem kérdeztek
majd engem semmiről. Bizony, bizony
mondom néktek, hogy amit csak
kérni fogtok az Atyától az én nevem−
ben, megadja néktek. rész 14,13. 15,16.
Mát. 7,7. 21,22. Márk 11,24. Luk. 11,9. Jak. 1,5.

János 16:23.


18. Bizony mondom néktek: Amit
megköttök a földön, a mennyben is
kötve lészen; és amit megoldotok a
földön, a mennyben is oldva lészen.
rész 16,19. Ján. 20,22. 23. 1Kor. 5,4.

Máté 18:18.

38. Kérjétek azért az aratásnak
Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő
aratásába. Csel. 13,2. 20,28.
1Kor. 12,28. Ef. 4,11. 2Thess. 3,1.

Máté 9:38.

26. És felocsúdnának az ördög kelep−
céjéből, aki foglyul tartja őket a maga
akaratában. 2Kor. 4,4.

2 Timótheus 2:26.

14. Avagy nem szolgáló szellemek−é
mindazok, elküldve szolgálatra azo−
kért, akik öröklik az üdvösséget?
Zsolt. 34,7. 91,11. 103,20. 21.

Zsidókhoz írt levél 1:14.
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 34. Bizonyságul hívom 2009.01.12.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »