Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

TÖRÉS, OLDÁS ÉS KÖTÉS A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK ÉS AZ E VILÁGI EGYHÁZAK, GYÜLEKEZETEK, FELEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI FÖLÖTT!

OLVASSÁTOK HITTEL ÉS HATALOMMAL HANGOSAN AZ ALÁBBI TÖRÉSEKET, OLDÁSOKAT ÉS KÖTÉSEKET TELJES EGYETÉRTÉSBEN VELÜNK ÉS ISTENNEL KRISZTUS SZERETETÉVEL TELJES MEGBOCSÁJTÁSSAL JÉZUS NEVÉBEN! IGEN ÉS ÁMEN!

Drága Mennyei Atyám!

Bátran és bizalommal járulok Jézus Szent Nevében a kegyelem királyi széke elé, a Szent Vér oltalma alatt teljes bűnbocsánattal a szívemben, egyakaraton a feleségemmel és az Úr Jézus Krisztussal Tökéletes Szeretetben. Uram, a Te Igéd Igaz! Te vagy az Út, az Igazság és az Élet! Én csak Benned bízom, mert Szent Szövetséget kötöttél velem. Én hiszek a Te Nevedben!

Jézus Nevében!

IMA  A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI ÜDVÖSSÉGÉÉRT


Atyám, hittel jövök Eléd imádságban, Jézus nevében. Meg
van írva az Igédben: Jézus azért jött, hogy megmentse, ami
elveszett. (Luk. 19,10.) A Te akaratod, hogy minden ember
üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. (1Tim. 2,4.)
Ezért Atyám, A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK, ÉS SZEKTÁK VEZETŐIT ÉS TAGJAIT Eléd hozom imádságban a mai
napon Jézus nevében. (Ján. 16,23.)

AZ ELLENSÉG MINDEN EREJÉT ÉS GONOSZSÁGÁT MEG−
TÖRÖM A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI  ÉLETE FELETT ÉS

ELPARANCSOLOM JÉZUS NEVÉBEN. (Mát. 18,18.)
Megkérlek Atyám, mint az aratás Urát, küldjél tökéletes
munkásokat A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI  életébe, hogy megosszák velük az Evan−
gélium örömhírét, és hogy A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI  meghallgassák és meg−
értsék azt a szívükben. Ahogy a Te munkásaid szolgálnak feléjük,
hiszem, hogy A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI  megnyitják a szívüket és befogadják az
Evangélium üzenetét. Kiszabadulnak az ellenség fogságából,
elfogadnak Téged életük Urának és átkerülnek a Te királyságodba.
(Mát. 9,38. 2Tim. 2,26.)
Ti angyalok, szolgáló szellemek, Jézus nevében elküldelek
benneteket az Ige megcselekedésére, azok számára, akik
örökölni fogják az üdvösséget. Ti hatalmas erejű angyalok,
menjetek és adjátok meg A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐINEK ÉS TAGJAINAK a szükséges segítséget
és támogatást Isten dicsőségére, Jézus nevében. (Zsid. 1,14.)
Kiállok a Te Igéd mellett Atyám, és dicsőítelek, magasztallak
Téged, és hálát adok Neked A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJA üdvösségéért. Az ő ügyüket
a Te kezedbe tettem, és hit által úgy tekintek A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐIRE ÉS TAGJAIRA, mint
akik már üdvözültek, beteljesedtek Szent Szellemmel, és teljesek
lettek a Te Igéd ismeretében. Köszönöm Uram, Istenem. Ámen!

 

IMA A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐIÉRT ÉS TAGJAIÉRT, HA AZ ÖRÖDÖG FOGSÁGÁBAN VANNAK


Drága Mennyei Atyám! Abbá Atyám!

Jézus Szent Nevében hálát adok Neked és dicsérlek Téged szüntelen, hogy a számmal megvallott Igét, a törést beteljesítetted!Akik felett közös erővel megtörtük a sátán hatalmát a Szent Vér oltalma alatt, hittel megvallom a szívemből, a számmal, hogy mind üdvözültek és betöltekeztek Szent Szellemmel! Meglett a Te Szent Akaratod, mert a Te Mennyei Trónszéked örökkön-örökké áll, a Te Igéd Igaz!

Jézus Nevében! Ámen!


Atyám, A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK LS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI  ügyét Jézus nevében bátran és bizalommal
telve viszem a minden kegyelemmel és irgalommal teljes
királyi trónod elé. (Zsid. 4,16.) Kiállok Elődbe a törésre, és
közbenjárok A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI  ügyében. Tudom, hogy a Szent Szellem
lakozik bennem és segítségemre van, velem együtt egyesült
erővel fordul a gonosz ellen, aki megkísérti őket és meg−
kötözöttségben tartja őket. (Ezék. 22,30. Róm. 8,26.)
Megtöröm  A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK  ÉS SZEKTÁK VEZETŐIT ÉS TAGJAIT fogvatartó gonosz erőket Jézus nevében. (Ésa. 58,6.) Felöltöm a hit pajzsát, és az ellenség minden
tüzes nyilát kioltom, amely A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI  ellen irányul. (Ef. 6,16.)
Atyám, azt mondod az Igédben, hogy amit megkötök a
földön, a Mennyben is kötve lesz, amit megoldok a földön,
a Mennyben is oldva lesz. (Mát. 18,18.) Köszönöm Atyám ezt
a hatalmat, amit nekem adtál. Azt mondod az Igédben, hogy
a hívő ördögöket űz Jézus nevében. (Márk 16,17.)
JÉZUS SZENT NEVÉBEN HATALMAT GYAKOROLOK AZ
ELLENSÉG EREJE FELETT, MEGKÖTÖM ÉS ELPARANCSO−
LOM AZT A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK  ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAITÓL. EZÉRT AZ ELLENSÉG EREJE A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI
ÉLETÉBEN MEGTÖRT, MINDEN GONOSZSÁGÁVAL EGYÜTT
FELKEL ÉS A TENGERBE VETI MAGÁT, JÉZUS NEVÉBEN.

Ti angyalok, szolgáló szellemek azok számára, akik örököl−
ni fogják az üdvösséget, Jézus nevében küldelek benneteket
az Ige megcselekedésére. Ti hatalmas erejű angyalok,
menjetek és adjátok meg A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐINEK ÉS TAGJAINAK a szükséges segítséget
és támogatást Isten dicsőségére Jézus nevében. (Zsid. 1,14.)

A hitem által előszólítom A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK  VEZETŐI ÉS TAGJAI  üdvösségét, mint meg−
lévőt, mert nem a láthatókra tekintek, hanem a láthatat−
lanokra; mert a láthatatlanok az örökkévalók. (Róm. 4,17.
2Kor. 4,18.) Az ellenség nem tudja kihasználni A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK  ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI  tudat−
lanságát, mert én ellenállok az ördögnek, és az ördög félve
és remegve elfut A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI  elől Jézus nevében. (Jak. 4,7.) Nem
adok helyet az ördögnek A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI  életében. (Ef. 4,27.)
A Bárány vére által közbenjárok A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐIÉRT ÉS TAGJAIÉRT, mert a gonosz
és annak minden serege legyőzetett a Bárány vére és a Te
Igéd által. (Jel. 12,11.) Köszönöm Atyám, hogy hatalmat adtál
nekem, hogy A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI  érdekében kígyókon és skorpiókon
tapossak és az ellenség minden erején; és semmi nem árthat
nekem. (Luk. 10,19.) Köszönöm Atyám, hogy A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK  ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI  kisza−
badultak e jelenvaló gonosz világból a Te akaratod szerint. Ők
kiszabadultak a sötétség hatalmából, és átkerültek a Te szerel−
mes Fiadnak országába. (Gal. 1,4. Kol. 1,13.)
Köszönöm Atyám, hogy A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI  megváltást kaptak Jézus
vére által, és kiszabadultak a sátán kezéből. Ők megigazíttatak,
igazzá lettek Jézus vére által, és Hozzád tartoznak mind a szel−
lemük, mind a lelkük, mind a testük. Köszönöm, hogy minden
kötéstől és igától szabaddá lettek, kiszabadultak az ördög tőréből
a Te dicsőségedre. (1Kor. 6,12. 2Tim. 2,26.)
Köszönöm Neked, Atyám, hogy a Te Fiadat, Jézus Krisz−
tust elküldted, hogy az ördög munkáit lerontsa. (1Ján. 3,8.) Az
ördög munkája lerontatott és semmivé vált A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI  életében,
Jézus nevében. Isten országának tagjaivá lettek, az igazság,
a békesség és a Szent Szellem által való öröm részesévé
váltak. (Róm. 14,17.) Dicsőség Neked, Uram! Ámen!

Köszönöm Atyám Jézus Szent Nevében, hogy a sátán ereje megbénítatott a fent nevezettek életében és örökre a tengerbe vetette magát a Te dicsőségedre Jézus Nevében! Áldalak Uram! Hálával és dicsérettel áldozom Neked, Szent a Te Neved! Jézus Nevében! Ámen.

 

IMA A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI  SZELLEMI VEZETÉSÉÉRT

A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye meg−
szabadította A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK  VEZETŐIT ÉS TAGJAIT a bűn és a halál törvényétől. Életüket nem
a hústestük, nem a körülményeik és nem a környezetük irányítja,
hanem a Szent Szellem vezeti minden lépésében. A Szellem
szerint élik az életüket A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI . Isten Szent Szelleme lakik bennük és irányítja, vezeti őket. (Róm. 8,2. 4. 9.)
Győztesek és diadalt aratnak Jézus által A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI , aki szereti őket.
Nem győzettetnek meg a gonosztól A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI , hanem a gonoszt
jóval győzik meg. Elvetették a gonoszság és sötétség cseleke−
deteit és felöltötték a világosság fegyvereit A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI . Felöltöz−
ték az Úr Jézus Krisztust, és a testüket nem táplálják kívánságok−
ra A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI . (Róm. 8,37. 12,21. 13,12. 14.)
Az Igének megtartói és cselekvői A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI . Övék Isten böl−
csessége. Tiszták, békeszeretők, méltányosak, engedelmesek, ir−
galmassággal és jó gyümölcsökkel teljesek A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐI ÉS TAGJAI . Alávetik
magukat Istennek. Ellenállnak az ördögnek A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK  ÉS SZEKTÁK  VEZETŐI ÉS TAGJAI , és az ördög
megfut előlük. Közelítenek Istenhez A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK  VEZETŐI ÉS TAGJAI , és Isten is közelít
hozzájuk.
Nincs félelem A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐIBEN ÉS TAGJAIBAN, mert tudják, hogy Isten nem
hagyja el őket. (Jak. 1,22. 3,17. 4,7−8. Zsid. 13,5.) Jézusban beteljese−
dtek a Szentháromsággal: teljesek az Atyában, a Fiúban és a
Szent Szellemben. Jézus az ő Uruk. (Kol. 2,10.)
Szent Atyám! Tedd készségessé A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, E VILÁGI EGYHÁZAK, FELEKEZETEK, GYÜLEKEZETEK ÉS SZEKTÁK VEZETŐIT ÉS TAGJAIT minden jóra,
hogy cselekedjék a Te akaratodat, azt munkáld őbennük, ami
kedves Teelőtted a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség
örökkön örökké. (Zsid. 13,21.) Ámen.

Bálint István János

Isten által felkent lelkipásztor

Mert Tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind−
örökké. (Mát. 6,13.)
E világ országai felett az üdvösség és az erő, és a mi
Istenünknek országa, és az Ő Krisztusának hatalma
uralkodik mindörökké. (Jel. 12,10.)
E világ minden országa Istené és az Ő Krisztusáé lett, aki örökkön
örökké uralkodik. (Jel. 11,15.) Ámen.


JÉZUS AZ ÚR AZ EGÉSZ VILÁGON ÉS AZ EGÉSZ TEREMTETT UNIVERZUMBAN!

Mert Jézus Szent Nevére Mennyen, földön és föld alatt valók térdének meg kell hajolnia.

Jézus Szent Nevében! MEGPARANCSOLOM!

Hajtson térdet mind, aki élő, aki Mennyen, földön és a föld alatt van!

Jézus Szent Nevében! MEGPARANCSOLOM!

Meneküljön közülünk minden tisztátalan szellem, mert itt van Jézus!

Jézus Él és Visszatér!

Jövel Jézus! Jövel a te hatalmas seregeddel!

Igen és Ámen!

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked!

Szent a Te Neved!

Abbá Atyánk!

Minden Dicsőség a Tiéd!

Jézus Szent Nevében!

HALLELUJA!

SHALOM!

ÁMEN.

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 35. Törés, oldás és kötés aZ egyházak fölött 2009.01.12.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »