Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

SZELLEMTŐL ÚJONNAN SZÜLETNI

nikodemus.jpg

http://videa.hu/videok/emberek-vlogok/halaadas-istennek-csalad-isten-kereszt-asqoVw2li8HJpLmB

Szellemtől újonnan születni


1.Volt pedig a farizeusok közt egy
ember, a neve Nikodémus, a zsidók
főembere:
2. Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda
néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől
jöttél tanítóul; mert senki sem teheti
e jeleket, amelyeket te teszel, hanem
ha az Isten van vele.

rész 9,16. 33. Csel. 2,22. 10,38.
3. Felele Jézus és monda néki:
Bizony, bizony mondom néked: ha
valaki újonnan nem születik, nem
láthatja az Isten országát.
rész 1,13.
Róm. 10,9. 13. 2Kor. 5,17. Gal. 6,15.
Ef. 2,8. Tit. 3,5. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23. Jel. 1,5.
4. Monda néki Nikodémus: Mimódon
születhetik az ember, ha vén? Vajon
bemehet−é az ő anyjának méhébe
másodszor, és születhetik−é?

holy-spirit2.jpg

5. Felele Jézus: Bizony, bizony mon−
dom néked: Ha valaki nem születik
víztől és Szellemtől, nem mehet be
az Isten országába.
rész 15,3.
Márk 16,16. Csel. 2,38. Ef. 5,26. 1Ján. 3,9.
6. Ami testtől született, test az; és
ami Szellemtől született, szellem az.

7. Ne csodáld, hogy azt mondám
néked: Szükség néktek újonnan
születnetek
.
Róm. 2,29.
8. A szél fú, ahová akar, és annak
zúgását hallod, de nem tudod honnan
jön és hová megy: így van mindenki,
aki Szellemtől született. Préd. 11,5. 1Kor. 2,11.
9. Felele néki Nikodémus és monda:
Mimódon lehetnek ezek? rész 6,52.
10. Felele Jézus és monda néki: Te
Izrael tanítója vagy, és nem tudod eze−
ket?
11. Bizony, bizony mondom néked,
amit tudunk, azt mondjuk, és amit
látunk, arról teszünk bizonyságot; és
a mi bizonyságtételünket el nem fogad−
játok.
12. Ha a földiekről szóltam néktek
és nem hisztek, mimódon hisztek, ha
a mennyeiekről szólok néktek?
13. És senki sem ment fel a mennybe,
hanemha az, aki a mennyből szállott
alá, az embernek Fia, aki a mennyben
van. rész 6,63. Csel. 2,34. 1Kor. 15,47. Ef. 4,9.
14. És amiképpen felemelte Mózes
a kígyót a pusztában, akképpen kell
az ember Fiának felemeltetnie.
8,28. 4Móz. 21,9. Gal. 3,13. 1Pét. 2,24.
15. Hogy valaki hiszen Őbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen.

1Ján. 5,10. 11.
16. Mert úgy szerette Isten e világot,
hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy
valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.

Róm. 5,8. 8,32. 1Pét. 1,19. 1Ján. 4,9.
17. Mert nem azért küldte az Isten
az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa
a világot, hanem hogy üdvözüljön a
világ általa
.
Luk. 9,56. 1Ján. 4,14.
18. Aki hiszen Őbenne, el nem
kárhozik; aki pedig nem hisz, immár
elkárhozott, mivelhogy nem hitt az
Isten egyszülött Fiának nevében.
rész 5,24. 6,40. 47. 20,31. Róm. 1,8.
19. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a
világosság e világra jött, és az emberek
inkább szerették a sötétséget, mint a
világosságot; mert az ő cselekedeteik
gonoszak voltak. rész 1,4. Ésa. 5,20.
20. Mert minden, aki hamisan cselek−
szik, gyűlöli a világosságot és nem
megy a világosságra, hogy az ő csele−
kedetei fel ne fedessenek; Jób 24,13.
21. Aki pedig az igazságot cselekszi,
az a világosságra megy, hogy az ő cse−
lekedetei nyilvánvalókká legyenek,
hogy Isten szerint való cselekedetek.Ef.
5,8.

john_the_baptist.jpg


János keresztel és tanít a Krisztusról


22. Ezután elment Jézus az Ő tanítvá−
nyaival a Júdea földjére; és ott időzék
velük, és keresztelt. rész 4,2.
23. János pedig szintén keresztel vala
Énonban, Sálemhez közel, mert ott
sok volt a víz. És odajárulának és meg−
keresztelkedének. 1Sám. 9,4. Mát. 3,6.
24. Mert János még nem vetteték a
tömlöcbe. Mát. 14,3. Luk. 3,19. 20.
25. Vetekedés támadt azért a János
tanítványai és a júdeaiak között a meg−
tisztulás felől.
26. És menének Jánoshoz és mon−
dának néki: Mester! Aki veled volt a
Jordánon túl, akiről te bizonyságot
tettél, ímé Ő keresztel, és hozzá megy
mindenki. Mát. 3,11. Márk 1,7. Luk. 3,16.
27. Felele János és monda: Az ember
semmit sem vehet, hanem ha a
mennyből adatott néki.
Zsid. 5,4. Jak. 1,17.
28. Ti magatok vagytok a bizonysága−
im, hogy megmondtam: Nem vagyok
én a Krisztus, hanem hogy Őelőtte
küldettem el.
29. Akinek jegyese van, vőlegény az;
a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és
hallja őt, örvendezve örül a vőlegény
szavának. Ez az én örömem immár
betelt. Én. 5,1. Mát. 22,2.
2Kor. 11,2. Ef. 5,25. Jel. 21,9.
30. Néki növekednie kell, nékem
pedig alább szállanom. Ésa. 9,7.
31. Aki felülről jött, feljebbvaló min−
denkinél. Aki a földről való, földi az,
és földieket szól; aki a mennyből jött,
feljebbvaló mindenkinél. rész 8,23.
Mát. 28,18. Róm. 9,5. 1Kor. 15,47. Ef. 1,15. 21.
32. És arról tesz bizonyságot, amit
látott és hallott; és az Ő bizonyság−
tételét senki sem fogadja be. rész 15,15.
33. Aki az Ő bizonyságtételét be−
fogadja, az megpecsételte, hogy az
Isten igaz.
2Kor. 1,22. 1Ján. 5,10.
34. Mert akit az Isten küldött, az
Isten beszédeit szólja; mivelhogy ne−
ki az Isten nem mérték szerint adja
a Szellemet.
rész 7,16. Csel. 10,38. Kol. 1,19.

live_with_jesus_forever.jpg

Aki hisz a Fiúban, örök élete van

35. Az Atya szereti a Fiút, és az
Ő kezébe adott mindent.

rész 17,26. Dán. 7,14. Zsid. 2,8.
36. Aki hisz a Fiúban, örök élete
van;
aki pedig nem hisz a Fiúnak,
nem lát életet, hanem az Isten haragja
marad rajta. rész 3,16. 17. 6,47. Hab. 2,4.
Róm. 1,17. 18. 6,23. Gal. 3,10. 1Ján. 5,10. 12. 13.

ÁMEN.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 112
Tegnapi: 230
Heti: 1 605
Havi: 4 341
Össz.: 860 352

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 45. Szükség néktek újonnan születnetek 2009.01.21.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »