Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.


ISTEN DICSŐÍTÉSE

JÉZUS NEVÉBEN!

GYÖNYÖRŰSÉGES ZSOLTÁROK


Jézus nevében kattints a linkre, ha hiszed Istent vagy ha hitetlen vagy?!

Elfussak?

63. Zsoltár

Ének Isten kegyelméről
(Dávid zsoltára, mikor Júda pusztájában volt.)

 1.Isten! Én Istenem vagy Te, jó reg−
gel kereslek téged; téged szom−
júhoz lelkem, téged sóvárog testem a
kiaszott, elepedt földön, amelynek nincs
vize; Zsolt. 107,9. Péld. 8,17. Ésa. 26,9. Mát. 5,6.
2. Hogy láthassalak téged a szentély−
ben, szemlélvén a Te hatalmadat és dicső−
ségedet. 1Krón. 16,11. Zsolt. 27,4.
3. Hiszen a Te kegyelmed jobb az élet−
nél: az én ajkaim téged dicsérnek.

Zsolt. 138,2. Ján. 3,16.

s1030633.jpg
4. Ezért áldalak életem fogytáig; kezei−
met a Te nevedben felemelem.
Zsolt. 28,2. 134,2. 141,2. 143,6.
5. Mintha olajjal és kenettel telnék
meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsér
téged az én szájam!
6. Ha reád gondolok ágyamban: őrvál−
tásról őrváltásra rólad elmélkedem;

Zsolt. 149,5.

s1031036.jpg
7. Mert segítségem voltál, és a Te szár−
nyaidnak árnyékában örvendeztem.
8. Ragaszkodik hozzád az én lelkem;
a Te jobbod támogat engem.

Ésa. 26,9. Jer. 29,16. Mát. 11,12.
9. Azok pedig, akik veszedelemre kere−
sik életem, a föld mélységeibe jutnak.
10. Kard által esnek el, és a rókák marta−
lékai lesznek.
11. A király pedig örvendezni fog Isten−
ben; dicsőséget öltöznek fel mindazok,
akik Őt magasztalják; mert bedugatik a
hazugok szája. Sof. 1,5.

64.Zsoltár

Az igazszívűek megdicsőülnek Istenben
(Az éneklőmesternek: Dávid zsoltára.)

prayer.jpg

1.Hallgasd meg, Isten, az én szómat,
mikor panaszkodom; az ellenség−
től való félelemtől mentsd meg éltemet.
2. Rejts el engem a gonoszok titkos taná−
csa elől, a gonosztevők gyülekezetétől.
3. Akik megélesítik nyelvüket, mint a
szablyát; irányozzák nyilukat, keserű
beszédüket. Zsolt. 57,4. 143,9.
4. Hogy lövöldözzék titkon az ártatlant;
nagy hirtelenséggel lövöldözik azt, és
nem félnek.
5. Megátalkodottak gonosz szándékuk−
ban; megegyeztek, hogy tőrt vetnek tit−
kon, mondják: ki látja őket?
6. Álnokságokat koholnak; a kikoholt
tervet végrehajták; mindegyikük bensője
és szíve kikutathatatlan. Zsolt. 41,7.
7. De meglövi őket az Isten; hirtelen nyíl
sebzi meg őket. 2Thess. 1,6.
8. A saját nyelvük lesz ellenük; iszonyo−
dik mindenki, aki őket látja. Péld. 12,13.
9. Akkor megfélemlenek mind az embe−
rek; hirdetni fogják Istennek dolgát, és
megértik cselekedetét. Jer. 50,28.
10. Az igaz örvendeni fog Istenben,
és Őbenne bízik; megdicsőülnek mind
az igazszívűek.
Fil. 4,4. 1Thess. 5,16.

65.Zsoltár

Isten meghallgatja
és megválaszolja az imádságot
(Az éneklőmesternek: zsoltár, Dávid éneke.)

1.Tied a hódolat, a dicséret, oh
Isten, a Sionon; és néked teljesí−
tik ott a fogadást.
2. Mert Te meghallgatod az imádságot,
hozzád folyamodik minden test.

1Móz. 49,10. Ésa. 45,11. Ján. 12,32.
3. Bűneim erőt vettek rajtam; vétkeimtől
Te tisztítasz meg engem. Zsid. 9,14.
4. Áldott az, akit Te kiválasztasz és
magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a Te
tornácaidban; beteljesedünk a Te há−
zadnak javaival, a Te templomodnak
szentségével!
Zsolt. 33,12.
5. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk
a Te igazságodban, üdvösségünk Istene;
e föld minden szélének és a messze ten−
gernek bizodalma;
6. Aki hegyeket épít erejével, körül van
övezve hatalommal; Zsolt. 93,1.
7. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását,
habjaik zúgását, és a népek háborgását.
Ésa. 17,12. 13. Mát. 8,26.
8. Félnek is jeleidtől a távol lakók; a
napkelet és napnyugat határait megörven−
dezteted. Jób 37,5.

jesuswaterfall.gif

9. Meglátogatod a földet és elárasztod;
nagyon meggazdagítod azt. Istennek
folyója tele van vizekkel; gabonát szerzel
nékik, mert úgy rendelted azt.

1Kir. 18,41. Zsolt. 68,9. Jer. 14,22. Zak. 10,11.
10. Bőségesen megitatod barázdáit,
göröngyeit meglapítod; záporesővel
meglágyítod azt, termését megáldod.
11. Megkoronázod az esztendőt jóvol−
toddal, és a Te nyomdokaidon kövérség
fakad;
Zsolt. 104,13.

23242.jpg

12. Megkövérednek a puszták legelői
és a halmokat vígság övezi.
13. A legelők megtelnek juhokkal, és
a völgyeket gabona borítja; örvendez−
nek és énekelnek.
Ésa. 44,23. 55,12

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 112
Tegnapi: 230
Heti: 1 605
Havi: 4 341
Össz.: 860 352

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 49. Isten dicsőítése Jézus nevében! Gyönyörűséges zsoltárok 2009.01.25.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »