Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Ének Isten fenségéről
(Az éneklőmesternek a gittitre, Dávid zsoltára.)

1. Mi Urunk Istenünk, mily felséges a
Te neved az egész földön, aki az egek−
re helyezted dicsőségedet.
2. A csecsemők és kisdedek szájával
erősítetted meg hatalmadat a Te ellensé−
geid miatt, hogy az ellenséget és bosszú−
állót elnémítsd. Mát. 11,25. 21,16. 1Kor. 1,27.
3. Mikor látom egeidet, a Te ujjaidnak
munkáját; a holdat és a csillagokat, ame−
lyeket teremtettél: Zsolt. 111,2.
4. Micsoda az ember, hogy megemlé−
kezel róla? És az embernek fia, hogy
gondod van reá? Zsolt. 144,3. Zsid. 2,6–8.
5. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az
Istennél (Elohim), és dicsőséggel és tisz−
tességgel megkoronáztad őt! Zsolt. 103,4.
6. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, min−
dent lábai alá vetettél;
1Móz. 1,26−−28. 1Kor. 15,27. Zsid. 2,5−−8.
7. Juhokat és mindenféle barmot, és
még a mezőnek vadait is;
8. Az ég madarait és a tenger halait,
mindent, ami a tenger ösvényein jár.
1Móz. 1,28. 29.
9. Mi Urunk Istenünk, mily felséges a
Te neved az egész földön! Zsolt. 35,10.

8.ZSOLTÁR


Isten az igaz bíró

(Az éneklőmesternek: a mútlabbén szerint,
Dávid zsoltára.)

1. Dicsérlek Uram teljes szívemből,
hirdetem minden csodatételedet.
Zsolt. 138,1. 2.
2. Örülök és örvendezek Tebenned,
zengedezem, oh Magasságos, a Te ne−
vedet; Zsolt. 5,11. 104,34.
3. Hogy az én ellenségeim meghátrál−
tak, elbuktak és elvesztek a Te orcád
előtt;
4. Hogy véghezvitted ítéletemet és
ügyemet: az ítélőszékben ültél, mint igaz
bíró.
5. Megdorgáltad a pogányokat, elvesz−
tetted a gonoszt: nevüket mindörökre
kitörölted. 5Móz. 9,14. Péld. 10,17.
6. Az ellenség megszűnt, elpusztult
örökre; és a városoknak, amiket feldúltál
még az emlékezetük is elveszett.
7. Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre
készítette el az Ő székét.
Zsolt. 90,1. 102,12. Zsid. 1,11.
8. És Ő megítéli a világot igazsággal,
törvényt tesz a népeknek méltányosan.
Zsolt. 96,13. 98,9. Csel. 17,31.
9. És lesz az Úr elnyomottak menedé−
ke, menedék a nyomorúság idején.
Zsolt. 32,7. 46,1. 91,2.
10. És bíznak Tebenned, akik ismerik
a Te nevedet; mert nem hagytad el,
Uram, akik keresnek téged. Ján. 17,3.
11. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban
lakik; hirdessétek a népek között az Ő
cselekedeteit.
12. Mert számon kéri a kiontott vért,
megemlékezik róluk, nem feledkezik el
a nyomorultak kiáltásáról.
13. Könyörülj rajtam, Uram! Lásd meg
az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim
miatt van, aki felemelsz engem a halál
kapuiból; Zsolt. 57,1.
14. Hogy hirdessem minden dicsére−
tedet Sion leányának kapuiban; hadd ör−
vendjek a Te üdvösségedben. Zsolt. 13,5.
15. Besüllyedtek a pogányok a verem−
be, amelyet ástak; a hálóban, amelyet
elrejtettek, megfogatott a lábuk. Eszt. 7,10.
16. Megismertette magát az Úr az ítélet−
ben, amit hozott: a gonoszt annak keze
munkájával ejtette el. Higgajon. Szela.
2Móz. 7,5.
17. Seolba jutnak a gonoszok, oda min−
den nép, amely elfeledkezik Istenről.
18. Mert a szűkölködő nem lesz vég−
képpen elfelejtve, a nyomorultak reménye
sem vész el örökre.
Zsolt. 12,5. 65,2. Péld. 23,18. 24,14.
19. Kelj fel Uram, ne hatalmasodjék el
a halandó; ítéltessenek meg a pogányok
előtted!
20. Rettentsd meg, Uram, őket; tudják
meg a pogányok, hogy halandók ők! Szela.

9.ZSOLTÁR


Az Úr az alázatosak reménysége

1. Uram, miért állasz távol? Miért rej−
tőzöl el a szükség idején?
2. A gonosznak kevélysége miatt sanya−
rog a szegény. Essenek foglyul a cselek−
nek, amiket koholtak. Péld. 5,22.
3. Mert dicsekszik a gonosz az ő lelké−
nek kívánságával, és a fösvény megveti és
szidja az Urat. Zsolt. 49,6. 94,3. 4.
4. A gonosz az ő haragos kevélységében
senkit sem tudakoz; nincs Isten, ez min−
den gondolatja. 2Móz. 5,2. Zsolt. 14,1. 36,1.
5. Szerencsések az ő útjai minden idő−
ben; messze vannak tőle ítéleteid, elfújja
minden ellenségét.
6. Azt mondja szívében: Nem rendülök
meg soha örökké, mert nem esem bajba.
Zsolt. 49,11. Préd. 8,11.
7. Szája telve átkozódással, csalárdság−
gal és erőszakossággal; nyelve alatt ha−
misság és álnokság. Zsolt. 55,10. Róm. 3,14.
8. Az utcák zugaiban lappang, a rejtek−
helyeken megöli az ártatlant, szemei
lesnek az ügyefogyottra.
9. Leselkedik a rejtekhelyen, leselkedik,
mint az oroszlán az ő barlangjában, hogy
elragadja a szegényt; elragadja a sze−
gényt, mihelyt hálójába foghatja azt.
Zsolt. 37,32.

10. Lenyomja, tiporja, és erejétől eles−
nek az ügyefogyottak.
11. Azt mondja szívében: Elfelejtkezett
Isten, elrejtette orcáját: nem is látott soha!
Ésa. 49,14.
12. Kelj fel Úr Isten, emeld fel kezedet;
ne feledkezzél el a szegényről! 1Móz. 9,15.
13. Miért szidja Istent a gonosz? Miért
mondja szívében: Nem lesz számonkérés.
14. Te látod ezt, mert Te nézed a hamis−
ságot és a fájdalmat, hogy kezedbe vedd
azt. Tereád hagyja magát az ügyefogyott,
az árvának is Te vagy segítsége.
Zsolt. 68,5.
15. Törd össze a gonosznak és bűnös−
nek karját, keresd gonoszságukat, míg
már nem találod.
16. Az Úr a Király mindenha és mind−
örökké; a pogányok kivesznek az Ő föld−
jéről. Zsolt. 93,2.
17. Az alázatosok kívánságát meghall−
gatod, oh Uram! Megerősíted szívüket,
füleiddel figyelmezel, 1Pét. 3,12.
18. Hogy ítéletet tégy az árvának és
elnyomottnak, hogy többé már ne rettent−
sen a földből való ember. Péld. 23,18.

10.ZSOLTÁR


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 56. Isten Élő Igéi 2009.02.01.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »