Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

AZ ÚRNAK RENDELÉSEI HELYESEK


bible.jpg

8. Az Úrnak rendelései helyesek, meg−
vidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata
világos, megvilágosítja a szemeket.

Zsoltárok 19: 8.


dovesrings.gif

5. És ezt mondá: Annakokáért el−
hagyja a férfiú atyját és anyját; és
ragaszkodik feleségéhez, és lesznek
ketten egy testté. 1Móz. 2,24. 1Kor. 6,16.
6. Úgyhogy többé nem kettő, hanem
egy test. Amit azért az Isten egybeszer−
kesztett, ember el ne válassza.
1Kor. 7,2.

Máté 19:5-6.

april30giftsoftheholyspirit2.jpg

Dávid zsoltára, fia,
Absolon elől való futásakor

1. Uram! Mennyire megsokasodtak
szorongatóim! Sokan vannak a reám
támadók! 2Sám. 15,3. Zsolt. 25,19.
2. Sokan mondják felőlem: Nincs szá−
mára segítség Istennél. Szela. 2Sám. 16,8.
3. De Te, oh Uram! Pajzsom vagy
nékem, dicsőségem, aki felmagasztalja
az én fejemet. Zsolt. 5,12. 27,6. 28,7.
4. Felszóval kiálték az Úrhoz, és Ő
meghallgatott engem, az Ő szentsége
hegyéről. Szela. Zsolt. 4,3. 34,4. 43,3.
5. Én lefekszem és elalszom; felébre−
dek, mert az Úr támogat engem.
3Móz. 26,6. Zsolt. 4,8. 127,2. Péld. 3,24.
6. Nem félek sok ezernyi néptől sem,
amely köröskörül felállott ellenem.
7. Kelj fel Uram, tarts meg engem
Istenem, mert Te verted arcul minden
ellenségemet; az istentelenek fogait
összetörted. Zsolt. 23,4. 27,3.
8. Az Úré az üdvösség; legyen a Te
népeden a Te áldásod. Szela.
Ésa. 43,11. Hós. 13,4.

3. ZSOLTÁRriver_in_fall.jpg

13. Mert Isten az, aki munkálja
bennetek mind az akarást, mind a
cselekvést jókedvéből. Ef. 1,5. 9. 11.
Kol. 1,29. 2Thess. 4,11. 2Tim. 1,9. Zsid. 13,20. 21.

Filippi 1: 13.

2_corinthians_1_21_22_by_iluvu2.jpg

21. Aki pedig minket veletek együtt
Krisztusban megerősít és felken
minket, az Isten az; 1Ján. 2,20. 27.

22. Aki el is pecsételt minket, és a
Szellemet, mint foglalót adta a mi
szíveinkbe. Róm. 8,16. Ef. 1,14. 4,30. 2Tim. 2,9.

2 Korinthus 1:21-22.

a-mosaic-of-jesus-at-st-sophia-hagia-in-istanbul.jpg

33. Kicsoda vádolja az Isten válasz−
tottait? Isten az, aki megigazít; Ésa. 50,8.

Róma 8:33.

jesuswelcome.jpg

8. Mert kegyelemből tartattatok
meg, hit által; és ez nem tőletek van:
Isten ajándéka ez; Ján. 6,44. 65.
Róm. 3,24. 4,16. 11,6. Fil. 3,9. 2Tim. 1,9. Tit. 3,5.
9. Nem cselekedetekből, hogy sen−
ki ne kérkedjék. Róm. 3,20. Gal. 2,16. 3,2.

Efézus 2:8-9.


9. Ha elfogadjuk az emberek bizony−
ságtételét, az Isten bizonyságtétele
nagyobb: mert az Isten bizonyság−
tétele az, amellyel bizonyságot tett
az Ő Fiáról. Mát. 3,16. 17. Ján. 8,17.

János I.levele 5:9.15. Felelvén pedig a gonosz szellem,
monda: A Jézust ismerem, Pálról is
tudok; de ti kik vagytok? rész 16,17.
Mát. 8,29. Márk 1,24. 5,7. Luk. 4,34. Jak. 2,19.

Apostolok Cselekedetei 19:15.


16. És én kérem az Atyát, és más
Vigasztalót ád néktek, hogy veletek
maradjon mindörökké. Róm. 8,15.

János 14:16.


20. Mert ahol ketten vagy hárman
egybegyűlnek az én nevemben, ott
vagyok közöttük. rész 28,20. Ezék. 48,35.
Zak. 2,5. Csel. 4,24−−31. Ef. 2,22. 1Pét. 2,5.

Máté 18:20.


21. Akiben az egész épület szép
renddel összeillesztve, növekedik
szent templommá az Úrban;
1Kor. 3,16. 2Kor. 6,16. 1Pét. 2,5. 1Ján. 3,24. 4,13.
22. Akiben ti is együtt épültök Isten
hajlékává a Szellem által. Ján. 17,23.

Efézus 2:21-22.


18. Bizony mondom néktek: Amit
megköttök a földön, a mennyben is
kötve lészen; és amit megoldotok a
földön, a mennyben is oldva lészen.
rész 16,19. Ján. 20,22. 23. 1Kor. 5,4.

Máté 18:18.


30. Én semmit sem cselekedhetem
magamtól; amint hallok, úgy ítélek,
és az én ítéletem igazságos; mert nem
a magam akaratát keresem, hanem
annak akaratát, aki elküldött engem,
az Atyáét. rész 6,38. Mát. 26,39.

János 5:30.


15. Igyekezz, hogy Isten előtt becsü−
letesen megállj, mint oly munkás, aki
szégyent nem vall, aki helyesen haso−
gatja az igazságnak beszédét.

2 Timóteus 2:15.


21. Magasan minden fejedelemség
és hatalmasság és erő és uraság
és minden név fölé, mely neveztetik
nemcsak e világon, hanem a követ−
kezendőben is: Róm. 8,38. 39. Fil. 2,9−−11.
Kol. 1,15. 2,15. Zsid. 1,4. 2,5. 1Pét. 3,22. Jel. 19,12.

Efézus 1:21.


A Szent Szellem a földi helytartó.

30. Akiket pedig eleve elrendelt, azo−
kat el is hívta; és akiket elhívott, azo−
kat meg is igazította; akiket pedig
megigazított, azokat meg is dicsőítette.
Ján. 17,22. 1Kor. 1,2. 9. Zsid. 9,15. 1Pét. 2,9. 5,10.

Róma 8:30.

9. Pedig Mihály arkangyal, mikor az
ördöggel vitatkozván Mózes teste felett
vetélkedett, nem mert arra káromló
ítéletet mondani, hanem azt mondá:
Dorgáljon meg téged az Úr! 5Móz. 34,6.
Dán. 10,13. 12,1. Zak. 3,2. 2Pét. 2,11.

Júdás 1:9.


2. Monda azért nékik: Az aratnivaló
sok, de a munkás kevés; kérjétek
azért az aratásnak Urát, hogy küldjön
munkásokat az Ő aratásába.
Jer. 3,15. Mát. 9,37. Ján. 4,35.
Róm. 12,6. 1Kor. 12,28. Ef. 4,11. 2Thess. 3,1.

Lukács 10:2.


19. Írd meg, amiket láttál és amik
vannak és amik ezek után lesznek:
20. A hét csillag titkát, amelyet láttál
az én jobb kezemben, és a hét arany
gyertyatartót. A hét csillag a hét gyüle−
kezet angyala, és amely hét gyertya−
tartót láttál, az hét gyülekezet.
Zak. 4,2. Mal. 2,7. Mát. 5,15. Fil. 2,15.

Jelenések Könyve 1: 19-20.


És most, oh Jákób, így szól az Úr,
a te Teremtőd és a te Alkotód:
Izrael, ne félj, mert megváltottalak,
neveden hívtalak téged, enyém vagy!
rész 42,6. 44,6. 45,4.

Ézsaiás 43:1.


ÁMEN.
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 62
Tegnapi: 184
Heti: 62
Havi: 3 906
Össz.: 872 041

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 60. Az Úrnak rendelései helyesek 2009.02.05.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »