Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Az Úr áldása az egységen

(Zarándok ének, Dávidtól.)

hands.jpg

1. Ímé, mily jó és mily gyönyö−
rűséges, amikor együtt lakoz−
nak az atyafiak egységben!

1Móz. 13,8. 1Kor. 1,10. Zsid. 13,1.

moses8aaron.jpg

2. Olyan az, mint a drága olaj a fejen,
amely aláfoly a szakállon, az Áron szakál−
lán; amely lefoly köntöse prémjére;

2Móz. 30,25.


3. Mint a Hermon harmatja, amely le−
száll Sion hegyeire. Mert oda parancsolt
áldást az Úr és életet örökre!

3Móz. 25,21. 5Móz. 4,48. 28,8. Dán. 12,2. 3.
Mát. 25,34. 46. Ján. 4,14. 5,24. 28. 29. 6,54. 17,3.
Zsid. 7,25. 1Ján. 5,20.

133.Zsoltár

abraham_and_lot_part_ways.jpg

8. Monda azért Ábrám Lótnak: Ne le−
gyen versengés közöttem és közötted, se
az én pásztoraim között és a te pásztoraid
között: hiszen atyafiak vagyunk.
Fil. 2,14.

1 Mózes 13:8.


10. Kérlek azonban titeket atyámfiai, a
mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy
mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne
legyenek köztetek szakadások, hanem
legyetek teljesen egyek, ugyanazon ér−
telemben és ugyanazon véleményben.

Róm. 16,17. 1Tim. 6,3. Jak. 3,16.

1 Korinthus 1:10.

Az atyafiúi szeretet maradjon
meg.
Róm. 12,10.

Zsidókhoz írt levél 13:1.

church-of-the-holy-sepulchre009.jpg

25. Csinálj abból szent kenetnek olaját,
elegyített kenetet, a kenetkészítők mes−
tersége szerint. Legyen az szent kenő olaj.

2 Mózes 30:25.


21. Én rátok bocsátom majd az én ál−
dásomat a hatodik esztendőben, hogy
három esztendőre való termés teremjen.

3 Mózes 25:21.

mount_hermon_covered_with_snow_98-13tb_wr.jpg

48. Aróertől fogva, mely az Arnon patak−
jának partján van, a Sion hegyéig, amely
a Hermon;
Zsolt. 133,3.

5 Mózes 4:48.

8. Áldást parancsol melléd az Úr a te
csűreidben és mindenben, amire ráteszed
kezedet; és megáld téged azon a földön,
amelyet az Úr, a te Istened ád néked.

2Sám. 7,29. Péld. 3,10. 10,22.

5 Mózes 28:8.

sterne.jpg

2. És sokan azok közül, akik alusznak
a föld porában, felserkennek, némelyek
örök életre, némelyek pedig gyalázatra
és örökkévaló utálatosságra.
Mát. 25,26.
3. Az értelmesek pedig fénylenek,
mint az égnek fényessége; és akik soka−
kat a megigazulásra visznek, miként a
csillagok, örökkön örökké.
Péld. 11,30.
Mát. 13,43. Ján. 4,35. 1Kor. 15,41. Jak. 5,20.

Dániel 12:2-3.

34. Akkor ezt mondja a király a jobb
keze felől állóknak: Jertek, én Atyám−
nak áldottai, örököljétek ez országot,
amely számotokra készíttetett a világ
megalapítása óta.
Róm. 8,17. 1Kor. 2,9.
Zsid. 11,16. 1Pét. 1,4. 9. 3,9. Jel. 21,7.

46. És ezek elmennek majd az örök
gyötrelemre; az igazak pedig az örök
életre.
Dán. 12,12.
Ján. 5,29. Róm. 2,7. Jel. 3,21. 7,15. 20,10. 15.

Máté 25: 34, 46.

christ_-_samaritan_woman_at_well_2_-_living_water_-_simon_dewey.jpg

14. Valaki pedig abból a vízből iszik,
amelyet én adok néki, soha örökké
meg nem szomjúhozik; hanem az a
víz, amelyet én adok néki, örök élet−
re buzgó víznek kútfeje lesz őbenne.

rész 6,35. 7,38. 39. Jel. 22,1.

János 4:14.

24. Bizony, bizony mondom néktek,
hogy aki az én beszédemet hallja és
hisz annak, aki engem elbocsátott,
örök élete van; és nem megy a kár−
hozatra, hanem általment a halálból
az életre.
rész 3,18. 36. 6,40. 47. 8,51.

28. Ne csodálkozzatok ezen: mert el−
jön az óra, amelyben mindazok, akik
a koporsókban vannak, meghallják az
Ő szavát,
1Thess. 4,16.
29. És kijönnek; akik a jót cseleked−
ték, az élet feltámadására; akik pedig a
gonoszt művelték, a kárhozat feltáma−
dására.
Dán. 12,2. 1Kor. 15,52.

János 5:24, 28, 29.

54. Aki eszi az én testemet és issza
az én véremet, örök élete van annak,
és én feltámasztom azt az utolsó napon.

János 6:54.

holy_trinity-1.jpg

3. Az pedig az örök élet, hogy meg−
ismerjenek téged, az egyedül igaz
Istent, és akit elküldtél, a Jézus
Krisztust.
Ésa. 53,11. 1Kor. 8,4. 1Ján. 5,20.

János 17:3.

high-priest-jesus.jpg

Jézus a Főpap

25. Ezért Ő mindenképpen üdvözít−
heti is azokat, akik Őáltala járulnak
Istenhez, mert mindenha él, hogy
közbenjárjon érettük.

Róm. 8,34. 1Tim. 2,5. 1Ján. 2,1.

Zsidókhoz írt levél 7:25.

20. De tudjuk azt is, hogy az Isten
Fia eljött, és értelmet adott nékünk
arra, hogy megismerjük az Igazat,
és hogy mi az Igazban, az Ő Fiában,
a Jézus Krisztusban vagyunk. Ő az
igaz Isten és az örök élet.
Ésa. 9,6. 44,6.
Csel. 20,28. Róm. 9,5. 1Tim. 3,16. Tit. 2,13. Zsid. 1,8.

1 János 5:20.

ÁMEN.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 82
Tegnapi: 230
Heti: 1 575
Havi: 4 311
Össz.: 860 322

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 72. Az Úr áldása az egységen 2009.02.16.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »