Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

23231.jpg

 "És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön:

a Szellem, a víz és a vér; és ez a három is egy.                                         

Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét,

az Isten bizonyságtétele nagyobb:

mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az Ő Fiáról.

Aki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában.

Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette Őt, mert nem hitt abban a

bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tett az Ő Fiáról.

És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten;

és ez az élet az Ő Fiában van.

Akié a Fiú, azé az élet;

akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban."

 

János apostol I. levele  5:8-12.

 

"Ha valaki énhozzám jön,

és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját,

feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és

nőtestvéreit, sőt még a maga életét is,

nem lehet az én tanítványom.

 És valaki nem hordozza az ő keresztjét,

és énutánam jön,

nem lehet az én tanítványom."

 

Lukács Evangéliuma 14: 26-27.

 

HÁLAADÁS ÉS BIZONYSÁGTÉTEL
 
AZ IZRAELBEN, JERUZSÁLEMBEN
 
2008.09.23.-án 
 
MEGTARTOTT ESKÜVŐÉRT

" És akármit kértek majd az én nevemben,
 
megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. "

 

                                                                  János 14 : 13.

 

Kedves Testvéreim az Úrban!

  
Számomra egy hatalmas öröm,hogy megoszthatom Veletek a
 
következő bizonyságot, amit velem tett az Úr.

 Isten mindig természetfeletti csodákon keresztül mutatta meg,

hogy ki is Ő valójában, mint ahogy az én életemben is tette.

 Isten gyermekeként mindig is egy olyan elhívást éreztem a szívemben,
 
hogy hirdessem az Evangéliumot. Áhítoztam egy olyan társ iránt, akivel
 
ezt a munkát tudom csinálni. Hiszen Jézus kettesével küldte ki a
 
tanítványokat az Ige hirdetésére.
 
Hittem, hogy ez az én életemben is beteljesül.

 

        A cibakházi gyülekezetben ismerkedtem meg Bálint István Jánossal,
 
aki gyógypedagógusként jött ide tanítani.

 Korábban már hallottam, hogy a tanítás mellett az Igét is hirdeti.

 Már akkor az a késztetés volt bennem, hogy megismerkedjek vele.

 Tehát nagyon megörültem, hogy eljött a gyülekezetbe.

István megjelenése, a Krisztus iránti szeretete és a belőle kiáradó Szent

Szellem kenete nagyon megérintett. Gyakran beszélgettünk egymással s

bennem egyre jobban tudatosult, hogy mi nagyon közel állunk

egymáshoz. 

 

"Mert nem jó az embernek egyedül lenni,

szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt. "

 

1Mózes 2: 18.


     2008.06.14.-én kaptam meg azt a kijelentést Istentől,

hogy István meg én egyek vagyunk az Úrban.

István pedig 25 éve tudja, hogy 55 éves korában

egy 18 éves felesége lesz örök Hűségben és Szeretetben.

Ez meg is valósult azon a napon amikor az Úr előtt mondtam ki,

hogy mi valóban egyek vagyunk.

És tudtuk, hogyha fel merjük vállalni egymást, azzal Istent vállaljuk fel,

mert a hármas kötél nem hamar szakad el.

 

Hittünk abban, hogyha egybekelünk,és házasságra lépünk, akkor Isten

még jobban meg tud nyilvánulni az életünkben,

mert mi együtt lettünk elhívva szolgálatra,

hogy hirdessük az Evangéliumot minden teremtésnek.

EGY MEGFUTAMÍT EZRET, KETTŐ PEDIG TÍZEZRET. 5 Mózes 32:30 alapján.

A házassággal emberi rendeléseknek is eleget akartunk tenni.

Isten próbára tette a saját hitünket, hogy meg tudunk e állni az Ő

kijelentésében, meg tudunk e állni a hitünkben vagy emberekre

hallgatunk inkább, mert nagyon sokan elítéltek minket amiatt, hogy mi

házasságot kössünk.Sokan megbotránkoztak rajtunk a nagy

korkülönbség miatt.


"Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van,

de az Úr azt nézi, ami a szívben van."

 

1 Sámuel 16: 7. 

 

Nem számít a korkülönbség,

mert Krisztus Testében mindannyian egyek vagyunk.

A nagy korkülönbség ellenére Isten mégis egybeszerkesztett minket,

mert  szeretet és egység lakozik mindkettőnk szívében egymás iránt.

Úgy éreztük magunkat mint Krisztus a pusztában a megkísértések

idején. A megpróbáltatások közepette mindig Isten Igéjével

válaszoltunk vissza, hogy a hamisság szája bedugassék.

Ahogy meg van írva...

Megharcoltuk a hit harcát majdnem elbuktunk, de Istennel győztesen

jöttünk ki a csatatérről. Isten volt az Aki harcolt értünk és megőrizte az

egységet közöttünk, mert Istennek további tervei voltak velünk

kapcsolatban. Általa legyőztük a világot.

 

 Így 2008.08.23.-án Gyálon megtartottuk a polgári esküvőt és egy olyan

anyakönyvvezető adott össze minket, aki előtte 1 hónappal üdvözült a

Városházán amikor a házasság időpontját beszéltük meg.

dsc02950.jpg

Istentől megkaptuk azt a kijelentést is,

hogy véglegesen egy örök életre erősítsük meg ezt az egységet

az Úr színe előtt, az Úr városában, Jeruzsálemben.

 

s1030090.jpg

 Rá egy hónapra 2008.09.23.-án kimentem Istvánnal

és  gyülekezeti tagokkal Izraelbe, a Szentföldre.

Jeruzsálemben a Moriah /Novotel/ Hotelben az 503-as szobában

házasodtunk össze.

s1030102.jpg 

Tkácsuk Éva pásztor adott össze minket, akit még az izraeli út előtt

kértünk meg Magyarországon, hogy  tartsa meg az esküvői szertartást

Jézus Nevében Isten dicsőségére Izraelben szeptember 23.-án.

s1030099.jpg

Szükségünk volt még két tanúra,ebben is Isten segítségét kértük.

Isten a kijelentését a tanúkkal kapcsolatban Izraelben a Moriah Hotel

előtt adta meg az odaérkezésünk pillanatában Moga Laura Larisa,

Olaszországban élő pásztor és Nagy József Budapesten élő

testvérünkkel kapcsolatban.

 A pontos időpontot este fél 9-re kaptuk meg kijelentésként.

Hozzáteszem, hogy  Laura testvére, Arianne is ott volt, aki kamerával

vette fel az esküvőt és Éva férje, Tkácsuk Dömötör is.

Dicsőség az Úrnak a polgári és az Úr színe előtti házasságon csak

szentek voltak jelen.


Hála a Mennyei Atyának ez egy felejthetetlen élmény volt minden

jelenlévő számára. Hallelu Jah! Az esküvőn pedig nagy kenet volt.

Mindenki arca ragyogott az esküvőn, jókedvvel zajlott le. Az Úr

egybeszerkesztett minket e világi és az eljövendő életre.

Köszönjük a Drága Mennyei Atyának Jézus Szent Nevében, hogy az

esküvőn Úrvacsorát vehettünk, a Szent Testet és a Szent Vért, Amely az

Örök Életre Hűségben és Szeretetben egybeszerkesztett minket a

hármas kapocsban

bennem Istvánban és az Egy Igaz Élő Mindenható Istenben.

1 Korinthus 11:23-26. alapján.

 

"Az Atya az Aki munkálja bennünk mind az akarást

mind a cselekvést  az Ő jókedvéből."

 

Filippi 2:13.

 

Izraelben 7 napot töltöttünk, tehát ez volt a nászutunk is egyben.

Örömteli napokban volt részünk, mert sok zarándok helyet tudtunk

megtekinteni, ahol Istennek egy hatalmas jelenléte, kenete szállt ránk

imádkozás közben.

Zsidókat, görögöket juttatunk nagy számban üdvösségre a Krisztusban.

A nyelv az nem volt probléma, mert hol angolul hol németül

beszéltünk.Boldogan hirdettük az Evangéliumot úton-útfélen.

 

Az utolsó előtti napon délután Istvánnal hálákat adtunk a Szent Sír

Templomban az Atyának és Krisztus Jézusnak a Szent Szellem által 

imádkozva a Szent Vérért.

 

A SÍR ÜRES!

ISTEN FELTÁMASZTOTTA KRISZTUS JÉZUST A HALÁLBÓL ÉRTÜNK.

HALLELU JAH! ABBA ATYÁNK. JÉZUS NEVÉBEN. ÁMEN.

s1030903.jpg

  István tavaly egyedül volt kint a Szentföldön, nekem pedig nagy

segítségemre szolgált ez, mert István elvitt olyan helyekre is ahova a

csoport nem ment. Izraelben több helyre is kaptunk meghívást az

Evangélium hirdetésére és dicsőítésre.

Dicsekedem az Úrban, AZ ÚR VELÜNK VOLT

ahol csak megjelentünk, mindenütt leszállt Isten

hatalmas gyógyító kenete , melyet fizikailag is érzékeltek hittestvéreink

az Úrban. Az Igét jelek és csodák követik.

Mi mindig egyakaraton vagyunk az Úrban.Mi Isten Királyságát építjük

ebben a világban örömmel és Jézus Krisztus útját járjuk szeretetben.

Napról-napra növekszik Isten, a Szeretet bennünk és Élő Víznek

folyamai ömölnek szívünkből mindenki felé hatalmas áldással.

Egyesek emiatt kételkednek és irigységgel néznek ránk, mindezekre

Isten hatalmas áldását kérjük. Jézuson sokan megbotránkoztak,

amikor az Atya elküldte Őt és cselekedte azokat a dolgokat,

amelyeket a Mennyei Atya cselekedett.

Köszönjük a Mennyei Atyának Jézus Nevében, hogy szenvedhetünk is.

Az vesse ránk az első követ, aki maga is bűntelen.

Minden dicsőség a Mindenható Istené Jézus Szent Nevében,

hogy átsegít minket minden bajon.

Hallelu Jah. Igen és Ámen. Jézus is szenvedett egyszer a kereszten.

  Azt kívánjuk, hogy adjon mindenkinek a Mi Istenünk bölcsességet és

eszességet az Ige megértésére és megtartására, Jézus eljöveteléig, az

elragadtatásig növekedjen mindenki a hitben, míg el nem éri a krisztusi

kort, a krisztusi bölcsesség teljességét.

JÉZUS ÉL ÉS VISSZATÉR. JÖVEL JÉZUS! JÖVEL! ABBA ATYÁNK. ÁMEN!

                                   Bálint Anita született Barta Anita

 

    ÖRÖMHÍR: Dicsőség Istennek a Mi Atyánknak

Jézus Szent Nevében , hogy 38.hete áldott állapotban vagyok.

Hallelu Jah Jézus!!!!

DICSEKEDEM AZ ÚRBAN!

"Ímé az Úrnak öröksége, a fiak;

 az anyaméh gyümölcse: jutalom. " 127. Zsoltár : 3.

"Mert mint az új egek és az új föld, amelyeket én teremtek,

megállnak énelőttem, szól az Úr,

azonképpen megáll a ti magvatok és nevetek."         Ésaiás 66/20, 22.

 


ABBA ATYÁNK! JÉZUS SZENT NEVÉBEN. MINDEN DICSŐSÉG A TIÉD! ÁMEN. 

 

Ha a férjemnek Bálint István Jánosnak, aki gyógypedagógus volt

Cibakházán, az iskola igazgatója, a tanévzáró értekezleten írásban és

szóban az egész tantestület előtt nem tiltotta volna meg az Ige

hirdetését az iskolán belül és nem jelentette volna ki, hogy  a

pedagógus állását azonnal megszünteti, ha továbbra is folytatja a

hittérítői munkát, akkor még a mai napon is Cibakházán élnénk.

 

Ő a Szent Evangéliumot, Isten Élő Igéjét hirdette a Cibaki Hírek c.

havilapban is. Nyíltan felvállalta a Krisztus Jézusba vetett hitét.

Sokakat segített abban, hogy üdvözüljenek, újjászülessenek és

meggyógyuljanak. Folyamatos támadásoknak volt kitéve. Ezt sokáig

elviselte. Nagyon szeretett ott tanítani és örömmel pásztorolta a

gyermek és ifjúsági gyülekezetet, a helyi polgármester engedélye

alapján a szolgálati lakásában.

 

Hit nélkül pedig lehetetlen tetszeni Istennek!

 

Tényleg vallásszabadság van Magyarországon az iskolákban?!

 

Jézust sem fogadták be az Övéi. Keresztre feszítették.

 

Szela. Állj meg és gondolkozz el ezen!

 

ISTEN IGÉJE NINCS BILINCSBE VERVE.

 

ÁMEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 161
Tegnapi: 255
Heti: 1 424
Havi: 4 160
Össz.: 860 171

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 6. Bizonyságtétel
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »